2009

LÉLEKELEMZÉS
2009
IV. évfolyam, 1-2. (összevont) szám
TARTALOM


ALPÁR ZSUZSA: Előszó

ELMÉLETI TANULMÁNYOK
SCHMELOWSZKY ÁGOSTON : Az anaklitikus idő fogalmáról
AJKAY KLÁRA: Ami a pillanatban megtörténhet
FUTÓ JUDIT: Korai önéletrajzi emlékeink a pszichoterápiában; a kapcsolati kontextus jelentősége
RAJNIK MÁRIA: Az idő szimbolikus megjelenítése a gyermekpszichoterápiában.
PFITZNER RUDOLF: Az idegen önmagunkban – és rajtunk kívül
RISKÓ ÁGNES: Ferenczi Sándor örökségének jelentősége az analitikus onkopszichológiában
FECSKÓ EDINA: A pszichoanalízis, mint filmelméleti paradigma és filmelemzési praxis

KLINIKAI TANULMÁNYOK
HARSÁNYI VERA: Az idő megélésének néhány formája és megjelenésük a pszichoterápiában.
Technikai megfontolások

LŐRINCZ ZSUZSA: A „belső analitikus” és az analízis befejezése
DOBÁK ANDRÁS:. Az időtlenség határa.. A nem időkorlátos, hosszú pszichoterápiák lezárása
KARDOS TÍMEA: Bakancslista. Avagy „mi mindent kell még megtennem, mielőtt feldobom a bakancsomat”
SARKADI BORBÁLA: Rugalmas keretek a gyermekpszichoterápiában
ERDÉLYI ILDIKÓ, MILÁK PIROSKA: Megelevenedő mondatok. Analitikusan orientált pszichoterápia szupervíziója csoportban

KUTATÁS
PAPP ORSOLYA : Szelf-olvasatok. Az irodalmi élmény a pszichoanalízis és a narratív pszichológia határán
GARAMI VERA, JÓZAN ANNA, N. JAKABOS HADASSA
A jövőperspektíva vizsgálata klinikai kontextusban: integráció és folytonosság élménye a személyiség különböző szerveződési szintjeinél

KEREKASZTAL
BÁNFALVI ATTILA, B. GÁSPÁR JUDIT, NYERGES KATALIN, PFITZNER RUDOLF, SCHMELOWSZKY ÁGOSTON, SOÓS NÓRA:   Emberkép, terápiás cél, terápiás technika

KÖNYVISMERTETÉS
Allen J.G., Fonagy P., Bateman A.W. Mentalizing in clinical practice. (Mentalizálció a klinikai gyakorlatban.) (UNOKA ZSOLT)
Owen Renik: Practical Psychoanalysis for Therapists and Patients (Gyakorlati pszichoanalízis terapeutáknak és pácienseknek) (SARKADI BORBÁLA)
Michael Günter:. Psychotherapeutische Erstinterviews mit Kindern Winnicotts Squiggletechnik in der Praxis. (Pszichoterápiás elsőinterjú gyerekekkel. Winnicott firkarajz-módszere a gyakorlatban) (ALPÁR ZSUZSA)