2022/2

Tartalom

XVII. évfolyam 2. szám

CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA, KLÉGER-SIPOS ÁGNES, SCHMELOWSZKY-FORGÁCH ANNA, SZEMÁN DÉNES: Szerkesztői előszó 7. o.

PÁRHUZAMOS VALÓSÁGOK

ZANA KATALIN, BAKÓ TIHAMÉR: A trauma realitása – a realitás traumája 13. o.

GYOMLAI ÉVA: Intrapszichés és interszubjektív valóságunk. Karakterek a narratívában 38. o.

IRODALOM ÉS PSZICHOANALÍZIS

VINCZE ANNA: Halott „terapeuta” egy kisváros életében – J. K. Rowling: Átmeneti üresedés (The Casual Vacancy) 55. o.

PETŐ KATALIN: A hamis szelf nyomában, avagy a hasítás diadala. Alice Miller ellentmondásos élete 65. o.

KÖZÖS ÚTON

TANULMÁNY

SCHMELOWSZKY ÁGOSTON: Belépni a kapun: kafkai elemek a pszichoanalízisben 77. o.

DISZKUSSZIÓ

FENYVES TAMÁS: Hozzászólás Schmelowszky Ágoston: Belépni a kapun: kafkai elemek a pszichoanalízisben című tanulmányához 88. o.

SZŐKE KATALIN: Hozzászólás Schmelowszky Ágoston: Belépni a kapun: kafkai elemek a pszichoanalízisben című tanulmányához 90. o.

DANICS ZOLTÁN: Hozzászólás Schmelowszky Ágoston: Belépni a kapun: kafkai elemek a pszichoanalízisben című tanulmányához 93. o.

KÉPZÉS

MEGAN VIRTUE: A kandidátusok helye egyesületeinkben: a jövő felépítése (ford. Kléger-Sipos Ágnes) 99. o.

PSZICHOANALITKUSOK NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁSA

BAKÓ TIHAMÉR, ZANA KATALIN: „A holokauszt traumájának transzgenerációs átörökítése – megelőzés és terápia” című nemzetközi program bemutatkozása 117. o.

KÖNYVISMERTETÉS

KAPÁS ISTVÁN: Pszichoanalízis, ideológia és társadalom. A magyar Freud-recepció története (Lőrik Dóra) 123. o.

HIRDETÉS

IMÁGÓ BUDAPEST (2022/2): Színház, performativitás, performansz 129. o.

PSZICHOTERÁPIA – a pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat 130. o.

_____________________________________________________________________________________________

Table of Content

ZSÓFIA CSÁKY-PALLAVICINI, ÁGNES KLÉGER-SIPOS, ANNA SCHMELOWSZKY-FORGÁCH, DÉNÁS SZEMÁN: Editorial Foreword p. 7

PARALLEL REALITIES

KATALIN ZANA, TIHAMÉR BAKÓ: The Reality of Trauma – the Trauma of Reality 13 ÉVA GYOMLAI: Intrapsychic and Intersubjective Reality. Characters in the Narrative p. 38

LITERATURE AND PSYCHOANALYSIS

ANNA VINCZE: A Dead „Therapist” in the Life of a Small Town – J.K. Rowling: The Casual Vacancy 55 KATALIN PETŐ: In search of the False Self and the Triumph of Splitting. Alice Miller’s Controversial Life p. 65

 

ON A COMMON PATH

ARTICLE

ÁGOSTON SCHMELOWSZKY: Entering the Gate: Kafesque Elements
in the Psychoanalytic Process p. 77 

DISCUSSION
TAMÁS FENYVES: Commentary on Ágoston Schmelowszky’s Article, Entering the Gate: Kafesque Elements in the Psychoanalytic Process p. 88

KATALIN SZŐKE: Commentary on Ágoston Schmelowszky’s Article, Entering the Gate: Kafesque Elements in the Psychoanalytic Process p. 90

ZOLTÁN DANICS: Commentary on Ágoston Schmelowszky’s Article, Entering the Gate: Kafesque Elements in the Psychoanalytic Process p. 93

TRAINING

MEGAN VIRTUE: The Place of Candidates in our Societies: Constructing
the Future (Translated by: Ágnes Kléger-Sipos) p. 99

INTERNATIONAL ROLE OF PSYCHOANALYISTS

TIHAMÉR BAKÓ, KATALIN ZANA: Introduction of an international project of „Transgenerational transmission of the Holocaust trauma – prevention and therapy” p. 117

BOOK REVIEW

ISTVÁN KAPÁS: Review of István Kapás’ book: Psychoanalysis, Ideology
and Society. The Hungarian Freud Reception’s History (Dóra Lőrik) p. 123 

Acknowledgement for our lectors p. 126

Advertisements p. 129

Submission Guidelines p. 132