Az AAA (Arató Anna Alapítvány) pályázati hirdetménye

Arató Anna Alapítvány pályázati hirdetménye

A pályázat célja a pszichoanalitikus képzést választók segítése.

A pályázat tárgya a kiképző analízis heti négyüléses szakaszának támogatása ösztöndíjjal. Ebben a pályázatban két jelentkező támogatására kerülhet sor. A pályázható összeg a negyedik ülés díjára használható fel, egy éven keresztül. A pályázható összeg legfeljebb 250 000,- Ft, de nem haladhatja meg a vonatkozott ülések díjának 75%-át.

Pályázás feltételei:

  • Az MPE tb által kiképző pszichoanalízisként elfogadott saját élmény.
  • A legalább egy évig tartó heti négyüléses szakaszban levő sztenderd pszichoanalízis vagy annak elindítása a közeljövőben.
  • Pályázat benyújtása, melyben a pályázó röviden indokolja, miért van szüksége az ösztöndíjra.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó, amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, azt a pályázatban megjelölt célra használja fel. Amennyiben bármily okból ez részben vagy egészében nem történne meg, akkor a pályázó az ösztöndíjat visszafizeti az alapítványnak. A pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ösztöndíj felhasználásában befejeztével arról tájékoztatja az alapítvány kuratóriumát.

A pályázat beadásának határideje: 2020. március 31.

A meghirdetett határidőig beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el és rangsorolja. A pályázókat 30 napon belül tájékoztatja a pályázat elfogadásáról/elutasításáról.

Sikeres pályázás esetében az alapítvány a nyertesnek átutalással, félévente, két részletben, folyósítja az ösztöndíjat.

A pályázat beküldendő a kuratórium elnökének címére
(dr. Bokor László, e-mail: laszlo.bokor@mentalport.hu), e-mailben.

Mellékelendő a részletes szakmai önéletrajz, és az ösztöndíj kérés indoklása, a csatolással.

Budapest, 2020. február 22.

 

 Bokor László dr.
Arató Anna Alapítvány
kuratóriumi elnök

Pályázati hirdetmény módosítása-határidő hosszabbítás