A jövőperspektíva vizsgálata klinikai kontextusban: integráció és folytonosság élménye a személyiség különböző szerveződési szintjeinél

Absztrakt: 

A megkezdett tartalomelemzéses kutatás célja a pszichológiai időélmény egyik aspektusát képező jövőperspektíva vizsgálata. 20 nő és 6 férfi vettek részt a vizsgálatban, 19 pszichiátriai beteg és 7 kontrollszemély.Hipotézisünk az volt, hogy a jövőperspektíva realitásszintje növekszik a személyiség strukturális integrációjával. Az OPD-2 pszichodiagnosztikai rendszer szempontjai szerint értékeltük a strukturális szerveződés szintjeit a vizsgálati személyeknél, a jövőperspektíva vizsgálatához pedig a résztvevőknek képzeletben 20 évvel későbbi életkorból visszatekintve kellett megfogalmazniuk élettörténetüket. Számítógépes tartalomelemzés segítségével olyan nyelvi markereket kerestünk a Jövőbeli Életrajzokban, amelyek segítségével kódolhatóvá válik a jövőperspektíva strukturáltsága, realisztikusságának mértéke. Közepes erősségű szignifikáns korrelációt találtunk (az OPD-2-vel mért) strukturális integráció, és a jövőperspektíva narratív pszichológiai elemzéséből származó realitáspontszám között (r=-0,625;p<0,01). A kutatás alátámasztja,hogy pszichológiailag releváns jelenségek vannak elrejtve az én-elbeszélésekben, és fontos, hogy mérőeszközöket dolgozzunk ki arra, hogy ezeket az információkat a pszichológiai kutatásban felhasználhassuk. A módszer segíthet új információkhoz jutni a személyiségszerveződés strukturális szintjenek megkülönböztetéséhez, és olyan információkat nyerhetünk általa, melyeket a terapeuták gyakorlati munkájuk során implicit elméletekként hasznosíthatnak.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.