2021/2

LÉLEKELEMZÉS
2021
XVI. évfolyam 2. szám


TARTALOM

KLÉGER-SIPOS ÁGNES, CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA: Szerkesztői előszó 9-10. o.

SCHMELOWSZKY-FORGÁCH ANNA: Főszerkesztői köszöntő 11-12. o.

OLVASÓI LEVELEK: Üzenetek, jókívánságok a tizenöt éves Lélekelemzés számára 13-16. o.

TÖRTÉNETEK EGY FOLYÓIRATRÓL - A LÉLEKELEMZÉSTIZENÖT ÉVE

HALÁSZ ANNA, JAKAB KATALIN: A Lélekelemzés fogantatása és születése. Visszaemlékezés az érzelmekkel átszőtt emlékezet és a szerkesztőségi jegyzőkönyvek alapján 17-23. o.

CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA, KLÉGER-SIPOS ÁGNES: Kézből kézbe adott „Lélek”. Jubileumi interjúbeszélgetés a Lélekelemzés egykori főszerkesztőivel  24-40. o.

BÉRDI MÁRK, SCHMELOWSZKY-FORGÁCH ANNA: A Lélekelemzés tizenöt éve számokban 41-50. o.

RÉGI TANULMÁNYOK - ÚJ KÖNTÖSBEN

A megértettség-élmény aktualitása: reflexiók Korbuly Ágnes 2011-ben megjelent tanulmányára  51-52. o.

KORBULY ÁGNES: A megértettség-élmény mint a pszichoanalitikus terápiák hatótényezője (eredeti tanulmány) 53-63. o.

BOKOR LÁSZLÓ: Az újraolvasás érzete – Szakmai és szubjektív reflexiók tíz évtávlatából. Hozzászólás Korbuly Ágnes A megértettség-élmény mint a pszichoanalitikus terápiák hatótényezője című tanulmányához 64-68. o

DROPPA SZILVIA: A terápiás változás útjának építőkövei. Hozzászólás Korbuly Ágnes A megértettség-élmény mint a pszichoanalitikus terápiák hatótényezője című tanulmányához 69-73. o.

NAGY SZILVIA: Megértettség-élmény és transzgenerációs atmoszféra. Hozzászólás Korbuly Ágnes A megértettség-élmény mint a pszichoanalitikus terápiák hatótényezője című tanulmányához 74-77. o.

KORBULY ÁGNES: A megértettség-élmény mint pszichoterápiás hatótényezőhelye a mai pszichoanalitikus gondolkodásomban. Válasz Bokor László, Droppa Szilvia és Nagy Szilvia hozzászólásaira 78-81. o.

Így írnak ők...

KARDOS TÍMEA, MERÉNYI MÁRTA: „Némely nagy bűnök büntetése”. Kibontakozás az idő és a trauma labirintusából 84-100. o.

PÁLYÁZAT

HORVÁT GÁBOR: Megfogyatkozva 101-103. o.

IN MEMORIAM

SZŐNYI GÁBOR: In memoriam Szecsődy Imre 104-105. o.

CIKKISMERTETÉS

SZŐKE KATALIN: Ízelítők az International Journal of Psychoanalysis 2020-as évfolyamából 106-110. o.

ILLUSZTRÁCIÓK

BAKÓ TIHAMÉR pszichografikái

HIRDETÉS

IMÁGÓ BUDAPEST (2021/3.): Női nézőpontok és sorsok a pszichoanalízis-történetben

Tájékoztató a Lélekelemzés szerzőinek

________________________________________________________________________________

Table of Contents

KLÉGER-SIPOS ÁGNES, CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA: Editorial foreword p. 9
SCHMELOWSZKY-FORGÁCH ANNA: Editor-in-Chief's greeting p. 11
READERS' LETTERS: Messages and good wishes for the fifteen years of Lélekelemzés p. 13
 
STORIES FROM A JOURNAL
ANNA HALÁSZ, KATALIN JAKAB: The conception of Soul Analysis and the and birth. Recollections based on emotional memory and editorial minutes p. 17
CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA, KLÉGER-SIPOS ÁGNES: "Soul" given from hand to hand. Anniversary Interview with the Lélekelemzés p. 24
MÁRK BÉRDI, ANNA SCHMELOWSZKY-FORGÁCH: 15 years of Lélekelemzés. A Bibliometric Study of the Journal p. 41
 
ORIGINAL ARTICLE
ÁGNES KORBULY: The experience of understanding as a psychoanalytic
(original study) p. 53
 
DISCUSSIONS
LÁSZLÓ BOKOR: The feeling of rereading - Professional and subjective reflections from a perspective of ten years. Commentary to Ágnes Korbuly's paper "The Experience of Understanding as a Factor of Effect in Psychoanalytic Therapies" p. 64
SZILVIA DROPPA: Building Blocks of the Path of Therapeutic Change. Comment To Ágnes Korbuly's paper "The experience of understanding as an effect factor of psychoanalytic therapies" p. 69
SZILVIA NAGY: The experience of understanding and transgenerational atmosphere. Commentary to Ágnes Korbuly's study The Experience of Understanding as a Psychoanalytic Therapy Effect p. 74
ÁGNES KORBULY: The Experience of Understanding as a Psychotherapeutic Effect in My Contemporary Psychoanalytic Thinking. Reply by László Bokor, Szilvia Droppa and Szilvia Nagy p. 78
 
THIS IS HOW THEY WRITE....
KARDOS TÍMEA, MERÉNYI MÁRTA: "The punishment of some great sins". Unravelling the labyrinth of time and trauma p. 84
 
GÁBOR HORVÁT: Obsolete p. 101
 
 
GÁBOR SZŐNYI: In memoriam Imre Szecsődy p. 104
 
KATALIN SZŐKE: Abstracts from the International Journal of Psychoanalysis International Journal of Psychoanalysis 2020 p. 106
 
ILLUSTRATIONS
Psychographies of TIHAMÉR BAKÓ
 
ADVERTISEMENT
IMAGO BUDAPEST (2021/3): Women's perspectives and destinies
in the history of psychoanalysis p. 111
Information for authors of the Soul Analysis p. 112