Az időtlenség határa.. A nem időkorlátos, hosszú pszichoterápiák lezárása

Absztrakt: 

Tanulmányom a pszichoanalitikus és az analitikusan orientált pszichoterápiák lezárásának kapcsolati oldalába, annak áttételi-viszontáttételi viszonyaiba, valamint technikai nehézségeibe ad betekintést. A dolgozat első fele a kérdéskör elméleti oldaláról ad rövid áttekintést, míg a cikk második része klinikai példákon keresztül mutatja be ezt az egyszerre problematikus és izgalmas terápiás időszakot. Az elméleti részben először röviden felvázolom az analízis lezárásának problémáját. Ezt követően arra keresem a választ, hogy a terápia terminálásának milyen kritériumai vannak, azaz milyen jelzések segítik az analitikust annak eldöntésében, hogy lezárja a kezelést. ezután a különböző lezárási változatokat és a lezáró időszak pszichodinamikai jellegzetességeit tekintem át. Itt arra törekszem, hogy ne csak a páciens, hanem a terapeuta oldalát is minél jobban megjelenítsem. Végezetül az analitikus terápiák terminálásának a technikai kérdései, azaz a pszichoanalízisek idejének meghosszabbodása, a lezárás különböző változatai, valamint a lezárást követő időszak kerülnek bemutatásra. A dolgozat második részében két olyan analitikus esetrészletet mutatok be, ahol a lezárás nem kölcsönös megegyezéssel és előírásszerűen történt. Az egyik példában a páciens egyoldalúan szakította meg a terápiát, a másodikban a kezelő és a páciens kollúzióba kerülve, nem vett tudomást a terápia lezárásáról.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.