2008

LÉLEKELEMZÉS
2008
III. évfolyam 1-2. szám
TARTALOM


HALÁSZ ANNA: Beköszöntő

PSZICHOANALITIKUS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
BOKOR LÁSZLÓ: A pszichoanalitikus elmélet fejlődésének viszontagságai. Klinikai alkalmazhatóság, kutatási bizonyítékok kérdései
ERDÉLYI ILDIKÓ: A francia pszichoanalízis poétikus arca. Metaforákba foglalt pszichoanalitikus elméletek
HAYNAL ANDRÉ: Az analitikus kreativitása
SCHMELOWSZKY ÁGOSTON: „Kivágja a rezet”
A pénz metapszichológiai és technikaelméleti vonatkozásai

LŐRINCZ ZSUZSA: Pszichoanalitikus beállítódás és kreativitás
KARDOS TÍMEA: Ki lakik az analitikusban?
Magzati jelenlét a terapeuta terhessége kapcsán és annak hatásai az analitikus folyamatban
FELHÁZI ANETT: „Mit adhatunk betegeinknek?” Konkrét viselkedésmódok, akciók és a szim-bolikus megnyilvánulások szerepe a pszichés funkció szabályozásában

PSZICHOANALÍZIS MÁS KULTÚRÁKBAN
FÜLÖP MÁRTA: Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra Nacume Szószeki „Kokoro” című művében
INDRIES KRISZTIÁN: Pszichoanalízis Japánban: Sintóista, buddhista mítoszok és az álmok mélystruktúrája

PSZICHOANALÍZIS ÉS MŰALKOTÁS
BÁLINT KATALIN: Ingmar Bergman Persona című filmje a pszichoanalízis tükrében
HÁRS GYÖRGY PÉTER: Alkotás és pszichoanalízis Babits Psychoanalysis Christiana
című versében

FECSKÓ EDINA: A mese és a mozi bűvölete – Piroska esete a XXI. Században
PAPP ORSOLYA: A „beszélő kúra” ábrázolása a (néma) filmművészetben
VINCZE ANNA: Lélektani realitás Rowling Harry Potterének varázslatos világában

KLINIKAI MUNKA KÖZELRŐL
ANTAL BACSÓ PÉTER – MILÁK PIROSKA – SARKADI BORBÁLA – UNOKA ZSOLT: Személyes elmélettöredékek terápiás órarészlet csoportos elemzésében

KUTATÁSOK
AJKAI KLÁRA – GARAMI VERA – EHMANN BEA: Kísérlet a pszichoanalízis hatásvizsgálatára: Volt páciensek visszaemlékezéseinek tartalomelemzése