Kandidátuscsoport

Bemutatkozás

Újjáalakult a kandidátuscsoport

Örömmel tájékoztatjuk az Egyesület tagjait, hogy újjáalakult a MPE kandidátuscsoportja.
2016. június 7-i ülésünkön ténylegesen érdekvédelmi és munkacsoporttá alakultunk. Vezetővé, Borbándi János lemondása után, Rózsa Ildikót választották egy tartózkodással a jelenlévők. A részletes szervezeti és működési szabályzat még kidolgozás alatt áll, de a legfontosabb szempontjainkat, céljainkat alább összefoglaltuk.

A kandidátuscsoport tagja automatikusan mindenki, aki kandidátussá válik. Aki nem szeretne a csoport tagja lenni, az az első megkeresés után lemondhat a tagságról. A jelenlegi jelöltek közül senki nem jelezte, hogy nem kíván a csoport tagja lenni, tehát most 20 fő a létszám.
A csoport három fő feladata: 1. az új jelöltek integrálása, 2. a tagok érdekvédelme, 3. szakmai programok, találkozók szervezése.

Szeretnénk az új tagokkal már a bemutatás előtt felvenni a kapcsolatot, segíteni nekik a beilleszkedésben. A tagság érdekvédelmét elsősorban a képzéssel kapcsolatos kérdésekben kívánjuk ellátni, ahogyan eddig is tettük a TB-vel folytatott párbeszédek alkalmával. Szeptemberben nyílt vitára kerül sor a képzési renddel kapcsolatban, erre nagyon készülünk javaslatainkkal.

Szeretnénk a honlapon is megjelenni, hogy a pszichoanalízis iránt érdeklődő kollégák megkereshessenek minket kérdéseikkel, tájékozódhassanak a csoport munkájáról.
Körülbelül kéthavi rendszerességgel tervezünk összejöveteleket, ahol esetismertetéseket, védési beszámolókat hallgatnánk meg, ill. egyéb szakmai kérdéseket vitatnánk meg. Természetesen kötetlen programokat is szervezünk, és nagyon fontosnak tartjuk a nemzetközi IPSO rendezvényeken való részvételt.

A 2016.június 7-i ülésen Sinkovics Andrea lemondott IPSO-összekötő szerepéről, ezt Zana Katalin vette át.

Mivel azóta Antal-Bacsó Péter tájékoztatása alapján kiderült, hogy a kandidátuscsoportnak egy 90-es években összegyűlt, szabadon felhasználható pénzösszeg is a rendelkezésére áll, június 21-én pénztárost is választottunk, Linzenbold Ildikó személyében.

Ezúton is köszönjük Borbándi Jánosnak és Sinkovics Andreának az eddigi munkáját.

2016. 06. 21.
Rózsa Ildikó (csoportvezető)

 

Tagság

Wiesenberg Katalin 
 
 

Kandidátusok publikációi

  • Intimitás, áttétel, viszontáttétel - A terápiás kapcsolat különböző vonatkozásai a pszichoanalitikus szemlélet tükrében (szerk.: Bokor Judit, Mészáros Viktória)

Szerzők:
Bokor Judit - Borbándi János - Hansjürgens Anna Mária - Holló András - Horváth Klára -
Korbuly Ágnes - Mészáros Viktória - Milák Piroska - Sáray Tímea - Sinkovics Andrea - Tóth Katalin
 
Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, 2008
 
 
Ismertető:
Ez a tíz pszichológiai tanulmányt tartalmazó kötet abban különbözik más hasonló kiadványoktól, hogy az itt publikáló szerzők (Horváth Klára, Tóth Katalin, Borbándi János, Hansjürgens Anna Mária, Mészáros Viktória, Sinkovics Andrea, Bokor Judit, Korbuly Ágnes, Sáray Tímea, Milák Piroska és Holló András) mindannyian gyakorló pszichoterapeuták, akik úgy nyújtanak bepillantást egy-egy, a terápiás kapcsolatokból, azaz mindennapi gyógyító tapasztalatukból származó problémába, hogy közben a témában alkalmazott elméleti, szakirodalmi alapvetéseket, speciális ismereteket is górcső alá vetik - így ezek a szakmai írások nem csak a szűken vett pszichológiai, pszichiátriai (ill. pszichoanalitikai, pszichoterápiás) közeg érdeklődésére tarthatnak számot, hanem a laikus, de nyitott olvasó is kedvtelve gyarapíthatja tudását általuk. A szépen felépített dolgozatok mindegyike rövid összefoglalóval (absztrakt) indít, melyet a tanulmány - gyakran esetleírásokkal gazdagított - törzsszövege követ. Minden írás végén az adott területhez kapcsolódó irodalom jegyzékét találjuk, valamint egy jegyzetlapot, amelyen saját észrevételeinket vezethetjük. Az elsősorban a terápiás viszony vonatkozásait pszichoanalitikus szemlélet tükrében elemző kötet minden bizonnyal hasznára válik lapozgatójának.
 
A könyv 2010 elején a Magyar Pszichiátriai Társaságtól Nyírő Gyula díjban részesült. Gratulálunk a szerzőknek és a szerkesztőknek!