2010/1

LÉLEKELEMZÉS
2010
V. évfolyam 1. szám
TARTALOM


HALÁSZ ANNA: Szerkesztői előszó

TEST ÉS LÉLEK: PSZICHOANALITIKUS ELMÉLETEK
ERŐS FERENC: Test, lélek, emlékezés – a metapszichológiai problémák tükrében
CSABAI MÁRTA: A pszichoanalitikus pszichoszomatika viszontagságai és dilemmái
B. GÁSPÁR JUDIT: Test-lélek-egység – Stern-i fénytörésben
SCHMELOWSZKY ÁGOSTON: Adalék a szégyen testi vonatkozásaihoz

TEST ÉS MOZGÁS
SZILI KATALIN: A szenzualitás útjai
VERMES KATALIN: A test poézise. A test alkotó folyamatainak fenomenológiája és a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia gyakorlata
SIMON JUDIT: Az érzelemreguláció és a valódi szelf élménye a dinamikus mozgás-és táncterápia során

TEST ÉS KULTÚRA
BÓKAY ANTAL: Test, lélek, költészet – József Attila szabad ötletei
HÁRS GYÖRGY PÉTER: Ami érinthetetlen

KLINIKAI ÍRÁSOK
KARDOS TÍMEA: „Némely nagy bűnök büntetése”
PRÁGAI ÉVA: Hogyan mondjam? Három gyermek-pszichoterápiás eset a torzító tükrözés mentén
SARKADI BORBÁLA: Gyermekkori nemi identitászavar fiúknál

KÖNYVISMERTETÉS
Mentalization. Theoretical Considerations, Research Findings and Clinical Implications. Edited by Frederic N.Busch. (Mentalizáció. Elméleti megállapítások, kutatási eredmények és klinikai implikációk) KERESZTES ZOLTÁN
Richard C. Friedman and Jennifer I. Downey: Sexual Orientation and Psychoanalyis: Sexual Science and Clinical Practice. (Nemi orientáció és pszichoanalízis: szexuál-tudomány és klinikai gyakorlat) SARKADI BORBÁLA