Meghívó

MEGHÍVÓ
a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 25. konferenciájára, melynek címe:
100/25: A MEGKERÜLHETETLEN TUDATTALAN
2018. október 12- 13., Hotel Rubin, Budapest

Két jeles dátum is fémjelzi idei találkozónkat: 100 évvel vagyunk a Budapesten rendezett nemzetközi pszichoanalitikus konferencia után, és egyesületünk most tartja 25. jubileumi konferenciáját.
A tudattalan felfedezése és bevezetése a szakmai gondolkodásba majd a köztudatba, mérföldkövet jelentett az emberi psziché megértésében és a lelki bajok kezelésében. A tudattalan világa alapköve volt, és ma is egyik fő pillére a pszichoanalitikus elméletnek és gyakorlatnak egyaránt.
A pszichoanalízis létrejöttekor forradalminak számító gondolat áthatónak és időtállónak bizonyult. Az azóta született különböző pszichoanalitikus megközelítések eltérő hangsúlyokkal működnek, azonban a tudattalannal való munka ma is minden analitikus gyakorlatának szerves része. Freud és a pszichoanalízis első nemzedékei a tudattalan jelenségkörét tágan vizsgálták, az intrapszichés világ és a terápiás tér kereteiből kiindulva eljutottak a csoportjelenségek-társadalmi folyamatok, a kreativitás-művészet és a miszticizmus-vallásosság legkülönbözőbb megnyilvánulásainak vizsgálatához. A tudattalan fogalma beszivárgott a társadalom és a kultúra legkülönfélébb területeire. És bár kezdetben a tudattalan fogalma szembenállást teremtett a kutatási empíria, illetve az ahhoz közel álló terápiás szemléletek, és a pszichoanalízis között, az utóbbi évtizedek kutatói érdeklődése többféle módon is beemelte a tudattalan folyamatok létezésének vizsgálatát a kutatásra méltó, fontos területek közé, megnyitva ezzel az akadémiai pszichológia és a pszichoanalízis közeledésének útját.
A tudattalan olyan fogalom a pszichológia területén, mint a „sötét anyag” a világegyetemben. Még senki nem látta, senki nem mérte meg, de feltételezése nélkül a látható világ működése, mozgás-törvényei nem lennének magyarázhatók. Ezért megkerülhetetlen.
Racionális gondolkodással ugyan meg nem tapasztalható, ám az analitikus terápiák során - a díványon - a jelenléte hamar és plasztikusan átélhető. Hiszen a lelki jelenségek legnagyobb hányada a tudattalan homályában vagy éppen feneketlen sötétjében zajlik.
Bár a pszichoanalitikus klinikum számára a tudattalan evidenciának minősül, sosem beszélhetünk róla eleget. Sokszor észrevétlenül lopódzik be a páciens-terapeuta kapcsolatba, és fejti ki hatását, akár projektív identifikáció-ellenidentifikáció, akár enactment formájában. A határsértések „csúszós lejtőjének” elemzése is rávilágít, milyen súlyos szerepet játszhatnak az analitikus tudattalan folyamatainak reflektálatlan részei, amikor az analitikus a terápiás kereteket racionalizálva az intervencióit tudattalanul a saját hatalmi, nárcisztikus, mazochisztikus vagy egyéb igényeinek kiélésére használja fel, mely veszélyektől már Ferenczi is óvott bennünket.
A terápiák viszontagságai folyamatosan tanítanak minket, hogy a teljesen kianalizált analitikus csak mítosz. A tudattalan ott munkál analitikus hétköznapjainkban, akár terápiás munkát végzünk, akár intézményes formában dolgozunk, igyekszünk együttműködni kollégáinkkal. A pszichoanalitikus intézmények története és hétköznapjai is számos példát szolgáltathatnak a patológiás működésekről, mikor az egyén tudattalanban lappangó sérülékenysége, tudattalan csoportfolyamatok által megtámogatva a személyiség regressziójához vezethet, és destruktív csoportfolyamatokat indíthat el. A tudattalan tehát megkerülhetetlenül jelen van, legyen szó terápiáról, szervezeti és csoportműködésről, kutatásról vagy kultúráról.


Szervezőbizottság: Geszti Katalin (vezető), Gárdos Katalin, Linzenbold Ildikó, Mészáros Viktória
RÉSZVÉTELI DÍJAK*:
Teljes részvételi díj: 23.000 Ft                Napijegy: 15.000 Ft                      Diákjegy 2 napra: 11. 000 Ft


A konferencia akkreditációja megtörtént, a résztvevők 32 CME-pontot kapnak, mely 500 Ft helyszíni befizetéssel igényelhető. A CME-pontokra történő regisztráció csak a kétnapos részvétellel lehetséges.

A konferencián résztvevők számára 2 fogásos ebéd (leves + főétel) igényelhető, melyet a Jelentkezési lapon lehet igényelni, és a helyszínen kell fizetni.
Figyelem! A helyszínen csak készpénzzel lehetséges a díjfizetés, kártyával nem.
A részvételi díjat kérjük a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11100104-19009856-38000007 számú számlájára átutalni, vagy amennyiben szükséges, az online Jelentkezési lap kitöltése után igény szerint csekket küldünk. Céges utalás esetén a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a résztvevő(k) nevét.
Lemondás esetén a konferencia előtt 30 nappal a befizetett részvételi díj 50%-ának visszaigénylése lehetséges, 5000.- Ft adminisztrációs költség levonása mellett. Nyugdíjas kedvezményt nem tudunk adni.