Meghívó


A tükör másik oldalán


A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXIV. konferenciája

2017. október 13-14.

„Vedd a tükröt világosságodul, s vedd a világosságot tükrödül" – ebből remélhető, hogy a dolgok lényegét megvilágítván megtapasztalhatod függő voltodat, és elkezdődhetik gondolkodásod önvizsgálata” (Tung Jüe XVII sz.).'

Bár manapság - Ferenczit követve – egyre kevesebben hisszük, hogy az analitikus tiszta tükör, mégis mondhatjuk talán, hogy a pszichoanalízis folyamatába kezdve, az analitikus kíséretével tükörországba lépünk, ahol sorban derül ki egyre több mindenről, mely bennünk van vagy körülvesz, és melyet korábban megkérdőjelezhetetlennek hittünk, hogy élettörténetünk által teremtett vagy torzított kép csupán. Ettől persze számunkra még nem kevésbé valóságos.
A valóság, mint tükörkép, az anya tükröző arcával veszi kezdetét, miként arról Winnicott és Lacan, vagy a neurobiológia eredményeit integrálva Schore ír. A tükrözés vágya ismerhető fel a kreatív alkotó folyamatban, a torz tükör ellen irányuló harag pedig a pusztításban. Analitikusként, ha szerencsések vagyunk, sikerülhet valamit e tükrözési folyamat lényegéből pácienseinknek megmutatni, és a túlságosan homályos, torz tükörképeket a megélés és értelmezés erejével megszelidíteni.
És mi analitikusok, terapeuták is sokféleképpen tükröződünk. Pácienseink reakcióiban, abban, ahogy mások – a szűkebb és tágabb szakma vagy akár a társadalom – bennünk lát, hatásunkra vagy puszta jelenlétünkre reagál. Végül saját magunkban is, ahogy szakmaiságunkat napról napra megéljük, és ahogy ez a megélés kialakul először a képzési folyamatban, majd változik később az évek, évtizedek során.

Konferenciánk ez évben a tükör metaforát választotta a pszichoanalízis értelmező beállítottságának és a benne rejlő alkotói lehetőségnek a megragadására. Aktív részvételre invitáljuk azokat a kollégákat, akik a pszichoanalitikus gondolkodási keretet kreatívan használják terápiás, tudományos és művészeti munkájukban, segítve, hogy „a gondolkodás önvizsgálatának” dialogikus, nyugati hagyománya továbbéljen.

 


A konferencia akkreditációs pontértéke 32.

Részvételi díjak:
Teljes árú részvételi díj: 21.000.-Ft
Napijegy:  14.000.-Ft
Diákjegy (2 napra): 10000 Ft


Lélekelemzés c. folyóiratra előfizetési lehetőség:
www.psychoanalysis.hu/lelekelemzes/lelekelemzes_megrendeles

A részvételi díjat kérjük a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11100104-19009856-38000007 számú számlájára átutalni.
Esetleges kérdéseivel fordulhat Szabó Annamáriához: info@psychoanalysis.hu
További részletes információk a konferencia facebook-oldalán (www.facebook.com/mpekonferencia) találhatóak.