2013/1

LÉLEKELEMZÉS
2013
VIII. évfolyam 1. szám
TARTALOM

HALÁSZ ANNA: Szerkesztői előszó

In memoriam dr. Alpár Zsuzsa

Tagadás és szembenézés – Társadalom és pszichoanalízis
MÉSZÁROS JUDIT: Rivalitás és szolidaritás: a pszichoanalitikus mozgalom válasza az antiszemitizmus és a nácizmus térhódítására a budapesti iskola emigrációjának tükrében
ERŐS FERENC: Pszichoanalízis és politika: kihívások és válaszok
SCHMELOWSZKY ÁGOSTON: Előtanulmány a politikai indíttatású agresszió pszichoanalitikus értelmezéséhez
B. GÁSPÁR JUDIT: Pszichoterápia és hatalomvágy

Tagadás és szembenézés – Klinikai írások
DANICS ZOLTÁN: Személyesség és szakmaiság viszonya – a kapcsolati pszichoanalízisben
HARSÁNYI VERA: Veszélyes találkozások
KORBULY ÁGNES: Kapcsolat a múlttal, szembenézés a jelenben. Áttételi-viszontáttételi kapcsolatok viszontagságairól egy örökbefogadott páciens pszichoanalízise kapcsán

Nézés és látás – Közös panel
ADRIGÁN ERZSÉBET: Tekintet a szó helyén
CAMPOS JIMÉNEZ ANNA: Látok, látnak, nem látnak... Tekintet a szó helyén

Tagadás és szembenézés – Filmalkotás
FECSKÓ EDINA, GROSCH NÁNDOR: Tagadás a hétköznapi valóságban, szembenézés a film fantáziaterében. Egy filmalkotó gyerek pszichobiográfiai vizsgálata
Vita az analitikus képzésről
ERDÉLYI ILDIKÓ: Interszubjektivitás és kontrollanalízis kombinációja pszichoanalitikus szupervízióban