2018/1

LÉLEKELEMZÉS
2018
XIII. évfolyam 1.szám
TARTALOM

FORGÁCH ANNA, LŐRIK DÓRA: Szerkesztői előszó

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI TRAUMÁK
ERŐS FERENC: Lappangó jelentések. Lust Iván aktualitása
MÉSZÁROS JUDIT: Ferenczi napjainkban – a reflektív terápiás kapcsolat és a traumaelméleti paradigmaváltás tükrében

A PSZICHOANALTIKUS ÖRÖKSÉGEK HATÁSA A KLINIKUMBAN
VINCZE ANNA: Hermann megkapaszkodás fogalma és jelentősége a klinikai munkában
UNOKA ZSOLT, BAJUSZ TÍMEA: A belsővé tett analitikus és/vagy szupervizor hangjainak aktiválódása

KINCSESTÁR – ÍROTT ÉS ELBESZÉLT TÖRTÉNELEM
NARANCSIK GABRIELLA: „Sejtésem élet és halál kérdésében mindig megsegített” Szondi Lipót egy kiadatlan levele
SZŐNYI GÁBOR: Interjú Harald Johann Friedrich Leupold-Löwenthal-lal

KÖNYVISMERTETÉS
JUDITH DUPONT: Az idő fonalán... Analitikus útinapló (VINCZE ANNA, ZANA KATALIN)