A pszichoanalízis, mint filmelméleti paradigma és filmelemzési praxis

Absztrakt: 

A több mint száz éven keresztül párhuzamosan fejlődő film és pszichoanalízis kapcsolódásából születő interdiszciplináris tudományterület – a pszichoanalitikus filmtudomány – axiómája, hogy a filmalkotások a tudattalan folyamatok tükröződései: álmainkhoz és fantáziánkhoz hasonlóan a tudattalan tartalmakat teszik a tudat számára hozzáférhetővé. A különböző elméleti megközelítések közös alapját tehát a filmek hátterében meghúzódó tudattalan élményvilág felfejtése képezi, ugyanakkor jelentős eltérés mutatkozik az egyes teoretikusok között, hogy milyen szempontból igyekeznek a tudattalan tartalmakat megragadni. Jelen tanulmányban a pszichoanalitikus filmtudomány különböző módszertani megközelítéseit mutatom be. Először a klasszikus pszichobiográfiai megközelítésre alapozva a filmalkotó pszichoanalízisével foglalkozom, majd magának a filmalkotásnak a pszichoanalitikus vizsgálatára térek át, és ismertetem a film funkcionális és strukturális jellemzőinek az álom, az esettanulmány és a mítosz attribútumaival való hasonlóságait és különbözőségeit. Végül a filmbefogadó pszichoanalízisére, a néző szerepelemzésére kerül sor, amely során egyrészről a néző, mint absztrakt szubjektum-konstrukció sajátosságait, másrészről pedig a néző, mint pszeudopáciens indulatáttételi folyamatainak működését jellemzem.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.