Az MPE jelenlegi és volt tagjainak és tagjelöltjeinek tanulmányai

Bak Róbert: Szerelem és tárgyvesztés
Bakó Tihamér: Gyászban foganva: Egy korai tárgykapcsolat zavarai
Bakó Tihamér: A kríziskatlan-korszak: Gondolatok a pszichoanalitikus kezelés egyik átmeneti időszakáról
Bakó Tihamér: A jövő megismerése a pszichoanalízisben
Bakó Tihamér: A funkcionális meddőség intrapszichés vonatkozásai egy eset kapcsán
Bálint Mihály: Pszichoanalízis és belgyógyászat
Benedek László: Az analitikus is ember: Gondolatok Ferenczi Sándorról
Borbándi János: A beteg, az orvos és a pszichoterapeuta kapcsolatának jellegzetességei az onkopszichológiai ellátásban
Erős Ferenc: Virág Teréz: Children of Social Trauma
Fülöp Márta: A korrupció és a versengés
Fülöp Márta: Verseny a társadalomban - verseny az iskolában
Gergely György: Szelf-fejlődés és pszichopatológia: A pszichoanalitikus, a kötődéselméleti és a kognitív fejlődés-lélektani megközelítések új integrációja
Gergely György - Watson, John S.: A szülői érzelmi tükrözés szocialis biofeedback modellje : A csecsemő érzelmi öntudatra ébredése és az önkontroll kialakulása
Haynal, André: Progresszió és regresszió: Az álmok útján
Hámori Eszter: A fogyatékos gyermek élményvilága: Változatok a potenciális tér zavaraira
Horgász Csaba: Bartók Béla személyiségér?l és művészi világképéről
Horgász Csaba: A taoista szexuális hagyomány a pszichoanalízis szemszögéből
Kelley-Lainé, Kathleen: Szexuális kíváncsiság, trauma és a nyelvzavar: Ferenczi Sándor munkásságának jelentősége napjainkban
Lust Iván: Vágy és hatalom: A pszichoanalitikus kultúrakritika szükségességéről
Merényi Márta: A táncterápia kialakulása, fejlődése
Merényi Márta: Mozgás- és táncterápia - áttekintő tanulmány
Mészáros Judit: Emlékezés Ferenczire
Mészáros Judit: Világpolgárnak született: Portré Bak Róbertról
Mészáros Judit: Ferenczi Sándor budapesti lakóhelyei
Mészáros Judit: Ferenczi Sándor, a Budapesti Iskola és a pszichoanalitikus emigráció (Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet, PhD Tézisek)
Mészáros Viktória: A halál, a gyász és a gyermeki lélek
Nemes Lívia: Az enfant terrible alakja a pszichoanalízisben
Nemes Lívia: Fantáziált anyakép egy állami gondozott kislány gondolatvilágában
Nyerges Katalin: A Mann család regényeiről
Nyerges Katalin: "Nem szabad lerombolni...!" : Pszichoterápiás esettanulmány
Pfitzner Rudolf: Ferenczi és Groddeck a házasságról
Pfitzner Rudolf: Az előítéletről
PFITZNER RUDOLF: ASZIMMETRIKUS VISZONYOK LÉLEKTANA - A PÁSZTOR ÉS A NYÁJ - F o r r á s: a 44. Magyar Pax Romana Kongresszuson, Siófokon, 2002. április 5-én elhangzott előadás szövege.
Pfitzner Rudolf: Vallás: illúzió, kollektív kényszerneurózis, vagy mi? (Új Magyar Évezred)
Riskó Ágnes, dr.: Bevezetés az onkopszichológiába
Riskó Ágnes, dr.: A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája (vázlat)
Róheim Géza: Ádám álma
Székács Judit: Bevezetés a "Bálint Mihály egykor és ma" c. Thalassa számhoz 21. évf. 3. sz. / 2010
Szili Katalin: Az érzet sorsa. A modern pszichoanalízis hozzájárulása a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia testtudati munkájához (Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet, PhD disszertáció) (tézisek)
Tari Annamária: Az ortorexia nervosa-  az új étkezési zavar
Tari Annamária: Félelmek az ágyban
Tomcsányi Teodóra - Fodor László: Segítő kapcsolat, segítő-szindróma, segítő identitás
Tomcsányi Teodóra ? Csáky-Pallavicini Roger: Tanulható-e a lelki egészség? - A Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Szakemberképzése