2014/1

LÉLEKELEMZÉS
2014
IX. évfolyam 1. szám
TARTALOM

SINKOVICS ANDREA: Szerkesztői előszó

A BUDAPESTI ISKOLA INSPIRÁCIÓI
A Budapesti Iskola hatása a modern pszichoanalízis fejlődésére a korai tárgykapcsolati megközelítéseken keresztül
MÉSZÁROS JUDIT: Bevezető
„Le az anyákig”. A Budapesti Iskola hozzájárulása a korai tárgykapcsolat-elméletekhez

HALÁSZ ANNA: Passzív tárgyszeretettől a tartalmazásig. Néhány gondolat a tárgykapcsolatról és a Budapesti Iskoláról
HÁMORI ESZTER: Kötődés és korai tárgykapcsolat. A Budapesti Iskola hatása a kötődéselmélet formálódására
HÓDI ÁGNES: Interszubjektivitás Ferenczi és Bálint munkáiban

TECHNIKAI ÚJÍTÁSOK FERENCZI NYOMÁN
PETŐ KATALIN: Az aktív technikától a terapeuta adaptivitásáig. Technikai rugalmasság a pszichoanalitikus gyakorlatban. In memoriam Ferenczi Sándor
FLASKAY GÁBOR: Megjegyzések Pető Katalin „Technikai rugalmasság a pszichoanalitikus gyakorlatban: az aktív technikától a terapeuta adaptivitásáig” című írása kapcsán
HALÁSZ ANNA: Hozzászólás Pető Katalin „Technikai rugalmasság a pszichoanalitikus gyakorlatban: az aktív technikától a terapeuta adaptivitásáig” című cikkéhez

A MAGYARORSZÁGI PSZICHOANALÍZIS SZÜLETÉSE ÉS ÚJJÁSZÜLETÉSE
ERŐS FERENC: „Tábornokok hadsereg nélkül”. A Magyarországi Psychoanalitikai Egyesület megalakulásának háttere és előzményei
Lélekelemzők: AJKAY KLÁRA interjúja HIDAS GYÖRGGYEL

A BUDAPESTI ISKOLA KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI
HÁRDI ISTVÁN: Lélekelemzés és képi kifejezés. Találkozáspontok
HARRACH ANDOR: Bálint munka és a pszichoszomatika
SZUMMER CSABA: Okkultista hatások a pszichoanalízisben