Impresszum

Lélekelemzés

A magyar Pszichoanalitikus Egyesület szakmai folyóirata

A lapot alapította
2006-ban a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület az EGO Alapítvány támogatásával

Szerkesztőség:
Főszerkesztő: Sarkadi Borbála
Szerkesztők:
Csigó Katalin • Forgách Anna • Lőrik Dóra•
Móra László Xavér • Sinkovics Andrea • Zana Katalin

Szerkesztőség elérhetősége:
email: info@psychoanalysis.hu

ISSN 1788-327X

Kiadja a
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 6. II/29. Email: info@psychoanalysis.hu

Felelős kiadó:
Lőrincz Zsuzsa

Nyomdai előkészítés: Könyvműhely.hu

Éves előfizetési díj csak online hozzáférésre: 3000 Ft
Éves előfizetési díj online +nyomtatott példányokra 4500 Ft (1-2. szám ára és postaköltség),
Megrendelés az MPE honlapján: www.psychoanalysis.hu
vagy emailben az MPE címére: info@psychoanalysis.hu, megjelölve az előfizető nevét, postai és számlázási címét, valamint a példányszámot. Fizetés átutalással a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11100104-19009856-38000007 számú számlájára.
A közleményben kérjük feltüntetni: Lélekelemzés 2017.