2022/1

TARTALOM

XVII. évfolyam, 1. szám

 

BÉRDI MÁRK, GARAMI VERA, LACKÓ ZSUZSA, SZŐKE KATALIN: Szerkesztői előszó 7. o.
 

KEREKASZTAL

BORGOS ANNA, BÓKAY ANTAL, GYIMESI JÚLIA, PETŐ KATALIN: Kerekasztal-beszélgetés Erős Ferenc emlékére a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület konferenciáján, 2021. október 8-án 11. o.

ELMÉLETI TANULMÁNY

FALUVÉGI KATALIN: Piaget pszichoanalitikus ihletettsége: Freud és a fiatal Piaget 27. o.

LŐRINCZ ZSUZSA: Mi „csak” beszélgetünk? A narratív értelmezés jelentősége és helye a pszichoanalízisben 45. o.
 

JÁRVÁNY ÉS PSZICHOTERÁPIA

TANULMÁNY

KLANICZAY GÁBOR: A középkori pestisjárványok kulturális és vallási hatásai 60. o.

DISZKUSSZIÓ

HORVÁTH KLÁRA: Hozzászólás Klaniczay Gábor: A középkori pestisjárványok kulturális és vallási hatásai című tanulmányához 79. o.

FÜLÖP MÁRTA: Hozzászólás Klaniczay Gábor: A középkori pestisjárványok kulturális és vallási hatásai című tanulmányához 81. o.

 

SZAJCZ ÁGNES: Analitikus Csodaországban. A terapeuta identitásának és munkamódjának alakulása a távterápia virtuális valóságában és háromszereplős áttételi helyzetében 89. o.

FELHÁZI ANETT: Az imposztor-szindrómától a horror mesékig. A test-és énérzet biztonságának elvesztése külső (pandémia) és belső fenyegetettség hatására. Kezelési lehetőségek 107. o.

BOKOR LÁSZLÓ: Pszichoanalízis a krízis idején. A külső és belső realitás közötti határ cseppfolyóssá válása fenyegetettség hatására 122. o.

KLINIKUM

TANULMÁNY

VINCZE ANNA: Negatív áttétel nélkül – a szelftárgy-áttétel fázisa 152. o.

DISZKUSSZIÓ

CZIKORA DÁVID: A szelftárgy-áttétel esete a Hold sötét oldalával. Hozzászólás Vincze Anna: Negatív áttétel nélkül – a szelftárgy-áttétel fázisa című írásához 160. o.

TÓTH ZS. IZABELLA: Egyszerre kint és bent. Hozzászólás Vincze Anna: Negatív áttétel nélkül – a szelftárgy-áttétel fázisa című írásához 165. o.

VÁLASZ

VINCZE ANNA: Válasz Tóth Zs. Izabella és Czikora Dávid hozzászólására 172. o.

 
HIRDETÉS 

IMÁGÓ BUDAPEST (2022/1): Pszicho-dinamika: A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia gyakorlata és elméleti háttere 180. o.

PSZICHOTERÁPIA – a pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai
folyóirata: 31. évfolyam, 2. szám (2022. május) 183. o.

Tájékoztató a Lélekelemzés szerzőinek

Angol nyelvű tartalomjegyzék

____________________________________________________________________________

Table of Content

MÁRK BÉRDI, VERA GARAMI, ZSUZSA LACKÓ, KATALIN SZŐKE: Editorial Foreword p. 7

ROUND TABLE DISCUSSION

ANNA BORGOS, ANTAL BÓKAY, JÚLIA GYIMESI, KATALIN PETŐ: Round table discussion in memory of Ferenc Erős at the conference of the Hungarian Psychoanalytic Association, October 8, 2021 p. 11

THEORETICAL ARTICLES

KATALIN FALUVÉGI: Piaget’s psychoanalytic inspiration: Freud and the young Piaget 27 ZSUZSA LŐRINCZ: Are we „only” talking? The significance and place of narrative interpretation in psychoanalysis p. 45

PANDEMICS AND THERAPY

ARTICLE

GÁBOR KLANICZAY: Cultural and religious impacts of medieval plagues p. 60

DISCUSSION

KLÁRA HORVÁTH: Commentary on Klaniczay Gábor’s “Cultural and religious impacts of medieval plagues” p. 79

MÁRTA FÜLÖP: Commentary on Klaniczay Gábor’s “Cultural and
religious impacts of medieval plagues” p. 81

ÁGNES SZAJCZ: Analyst in Wonderland. The Identity and Way of Working of the Therapist in the Virtual Reality and Three-Participant Transference Situation in Remote Psychotherapy p. 89

ANETT FELHÁZI: From impostor syndrome to horror stories: loss of physical security and self-perception due to external (pandemic) and internal threats. Treatment options p. 107

LÁSZLÓ BOKOR: Psychoanalysis in times of crisis. The way the border between external and internal reality becomes fluid under threat p. 122

CLINICAL WORK

ARTICLE

ANNA VINCZE: In the absense of Negativ Transference – the Phase of Selfobject Transference p. 152

DISCUSSION
DÁVID CZIKORA: The case of the selfobject transference with the dark side of the Moon. Commentary on Vincze Anna’s “In the absense of Negativ Transference – the Phase of Selfobject Transference” p. 160

IZABELLA ZS. TÓTH: Inside and outside at the same time. Comment on Vincze Anna’s In the absense of Negativ Transference – the Phase of Selfobject Transference paper p. 165

REPLY
ANNA VINCZE: Reply Tóth Zs. Izabella and Czikora Dávid on Negative Transference p. 172

Advertisement p. 180

Submission guidelines p. 183