Keresés a Lélekelemzésben

1 Előszó
2 Kísérlet a pszichoanalízis hatásvizsgálatára: Volt páciensek visszaemlékezéseinek tartalomelemzése
3 Személyes elmélettöredékek terápiás órarészlet csoportos elemzésében
4 A „beszélő kúra” ábrázolása a (néma) filmművészetben
5 A mese és a mozi bűvölete – Piroska esete a XXI. Században
6 Alkotás és pszichoanalízis Babits Psychoanalysis Christiana című versében
7 Ingmar Bergman Persona című filmje a pszichoanalízis tükrében
8 Pszichoanalízis Japánban: Sintóista, buddhista mítoszok és az álmok mélystruktúrája
9 Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra Nacume Szószeki „Kokoro” című művében
10 „Mit adhatunk betegeinknek?” Konkrét viselkedésmódok, akciók és a szimbolikus megnyilvánulások szerepe a pszichés funkció szabályozásában
11 Ki lakik az analitikusban?
12 Pszichoanalitikus beállítódás és kreativitás
13 Az analitikus kreativitása
14 A francia pszichoanalízis poétikus arca. Metaforákba foglalt pszichoanalitikus elméletek
15 A francia pszichoanalízis poétikus arca. Metaforákba foglalt pszichoanalitikus elméletek
16 A pszichoanalitikus elmélet fejlődésének viszontagságai. Klinikai alkalmazhatóság, kutatási bizonyítékok kérdései
17 ”A lánnyá válása vágyában hordozza múltját”
18 Szerkesztői előszó
19 Álom az agyban
20 Gyermekkori nemi identitászavar fiúknál
21 Mentalization. Theoretical Considerations, Research Findings and Clinical Implications. Edited by Frederic N.Busch. (Mentalizáció. Elméleti megállapítások, kutatási eredmények és klinikai implikációk)
22 Richard C. Friedman and Jennifer I. Downey: Sexual Orientation and Psychoanalyis: Sexual Science and Clinical Practice. (Nemi orientáció és pszichoanalízis: szexuál-tudomány és klinikai gyakorlat)
23 Hogyan mondjam? Három gyermek-pszichoterápiás eset a torzító tükrözés mentén
24 „Némely nagy bűnök büntetése”
25 Test, lélek, költészet – József Attila szabad ötletei
26 Az érzelemreguláció és a valódi szelf élménye a dinamikus mozgás-és táncterápia során
27 A test poézise. A test alkotó folyamatainak fenomenológiája és a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia gyakorlata
28 A szenzualitás útjai
29 Adalék a szégyen testi vonatkozásaihoz
30 Test-lélek-egység – Stern-i fénytörésben

Oldalak