A pszichoanalitikusan orientált tagsági dolgozat

A pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás tagsági dolgozat

A pszichoanalitikusan orientált (POT) tagságot választó jelöltnek a TB előtt meg kell védenie egy pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás esetről írt dolgozatot. A sikeres védés a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás képzés befejező aktusa.

Javaslat a dolgozat lehetséges szerkezetére (Az alábbiaktól eltérő felépítésű dolgozat is elfogadható):

I. Bevezetés

A témaválasztás megindokolása (miért ezt az esetet választotta, az eset jellegzetességei vagy jelentősége).

II. A pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiás eset tárgyalása

A dolgozat leghangsúlyosabb része a kiemelt órák és az áttételi és viszontáttételi folyamatok elemzése.

1. A páciens bemutatása az első interjú alapján. A panasz, amivel érkezett, tünetek, pszichodinamikai diagnózis, terápiás indikáció, kezdeti áttételi megnyilvánulások. Fontos bemutatni a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia kereteit (az ülések heti gyakorisága, a terápia időtartama, a szerződés részletei, a kerettartás jellegzetességei a terápiás folyamat során).

2. Kiemelt órák leírása dialógusokkal és az interakciók elemzésével (a választott analitikusan orientált órák leírása, lehetőleg kettő, az egyik részletesebben kibontva, a másik lehet egy óra-részlet). Szükséges kifejteni, hogyan illeszkedik ez az anyag a terápia folyamatába. Az óra leírásának tükröznie kell a terapeuta pszichoanalitikusan orientált munkamódjának bemutatását, amibe beletartozik saját érzéseinek, reflexióinak megjelenítése is.

3. Az áttétel - viszontáttétel folyamatának elemzése a terápia menetében (az esetből vett illusztrációk mentén). A kiemelt óra/órák leírása után itt az egész terápiás folyamat bemutatásáról van szó.

4. A pszichodinamikai elemzés tekinthető az eset összegzésének, amelyben megfogalmazódik a páciens pszichodinamikai működésmódja, s az is, hogyan képeződött le mindez a terápiában, hogyan változott a kapcsolat páciens és terapeuta között, és hogyan változott ennek következtében a páciens a folyamatban.

IV. Összefoglalás (az egész dolgozat rövid összefoglalása)

A módszerválasztás igazolása, a terápiás folyamatban és ezzel összefüggésben a páciens panaszaiban, életvezetésében bekövetkezett változások rövid áttekintése, az eset jellegzetességei, tanulságai.

V. Szakirodalom-jegyzék

Az esetelemzés során felmerült hivatkozások adatainak összefoglalása. A hivatkozások a magyarországi tudományos közleményekben elfogadott standardok szerint történnek (ld. pl. a Pszichoterápia című folyóiratot).

Egyéb kritériumok

Az esetdolgozat terjedelme: maximum 20 oldal (12-es betűméret, másfél sorköz, 50-55 ezer leütés). A terjedelmi kritériumot kérjük szigorúan betartani.

A jelöltnek a dolgozatot valamennyi TB tagnak emailben el kell juttatnia, a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Tanulmányi Bizottságához címzett levél (email) kíséretében. A kísérő levélben a POT tag jelölt bejelenti védési és taggá válási szándékát. Megjelöli POT terapeuta képzésének állomásait (személyes terápia, szupervízió, szemináriumok), terápiás tevékenysége kezdetét, jelenlegi analitikusan orientált eseteinek a számát, legfontosabb publikációi és előadásai jegyzékét, valamint az Egyesületben végzett tevékenységét.

A dolgozat értékeléséhez a Tanulmányi Bizottságnak két hónap áll rendelkezésre. A dolgozat megérkezését követően, legalább két héttel a védés előtt, az opponensek – a TB két tagja – elküldik a jelöltnek írásban megfogalmazott véleményüket. Bírálatukban javaslatot tesznek a dolgozat elfogadására, valamint ajánlásokat írnak és kérdéseket fogalmaznak meg. Amennyiben mindkét opponens azon a véleményen van, hogy a dolgozat nem megfelelő színvonalú, akkor védés helyett a TB konzultációs lehetőséget ajánl a jelöltnek, aki eldöntheti, hogy ezzel kíván-e élni. Az opponensi javaslatok, kérdések megvitatására a szóbeli védésen kerül sor, ami a TB előtt zajlik. Időpontját a TB tűzi ki.

A védést követően a TB dönt a taggá válási kérelem elfogadásáról, elutasításáról, vagy javasolhatja bizonyos kiegészítések megtételét. A döntésről a védést követően a TB elnöke írásban tájékoztatja a jelöltet.

Elfogadott védés esetén a TB elnöke tájékoztatja a Vezetőséget. A jelölt taggá válása a TB javaslata alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Kiegészítő megjegyzés:

A jelölt saját analitikusa és szupervizora nem vesz részt a dolgozat megvitatásában. A TB határozatképessége fenntartásáról ilyen esetben is a TB gondoskodik kiképző kollégá(k) behívásával