2023/2

TARTALOM
XVIII. évfolyam 2. szám

DÁVID JÓZSEF, KLÉGER-SIPOS ÁGNES, LACKÓ ZSUZSA, SCHMELOWSZKY-FORGÁCH ANNA: Szerkesztői előszó

PSZICHOANALÍZIS ÉS MOZGÁS
KORMOS JANKA:
Bevezető
KORMOS JANKA: Judith S. Kestenberg pszichodinamikus mozgáselmélete és a mozgáselemzési módszere – A Kestenberg Mozgás Profil története
KORMOS JANKA: A mozgás helye az analitikus térben – interjú dr. Sylvia Birkleinnel

FRANCES LA BARRE: A kinetikus áttétel és viszontáttétel (Fordította: Kormos Janka)

DISZKUSSZIÓ

SIMON JUDIT: Hozzászólás Frances La Barre: A kinetikus áttétel és viszontáttétel című írásához

SZILI KATALIN, MERÉNYI MÁRTA: Hozzászólás Frances La Barre: A kinetikus áttétel és viszontáttétel című írásához

ELMÉLETI, TECHNIKAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEK
SINKOVICS ANDREA: Hibáinknak hála. Értésről – félreértésről – megértésről
DROPPA SZILVIA: Tartalmazás és reverie. A terápiás mikrofolyamatok jelentősége a pszichoanalitikus gyakorlatban
MADELEINE BARANGER ÉS WILLY BARANGER: Az analitikus helyzet mint dinamikus mező (Fordította: Kis-Szabó Anita, Turner Andrea)
NAGY SZILVIA: Nefelejcs, avagy gondolatok a demenciáról a pszichoanalitikus szemlélet keretein belül, egy kisjátékfilm tükrében

KÖNYVISMERTETÉS
BAKÓ TIHAMÉR, ZANA KATALIN: Pszichoanalízis, COVID és kollektív trauma. A realitás traumája (Korbuly Ágnes)
PIRISI EDINA ENIKŐ: Pszichoanalitikus filmkutatás. Teoretikus megközelítések és empirikus vizsgálatok (Kőváry Zoltán)
KŐVÁRY ZOLTÁN: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába. Történet, elmélet és alkalmazás (Szummer Csaba)
MIKKEL BORCH-JACOBSEN: Freud páciensei – Mítosz és valóság (Vincze Anna)
PETER FONAGY, GERGELY GYÖRGY, ELLIOTT L. JURIST, MARY TARGET: Affektusszabályozás, mentalizáció és a szelf kialakulása (Halmai Tamás)

HIRDETÉS

IMÁGÓ BUDAPEST (2023/2.): A test a társadalomban és a terápiában
PSZICHOTERÁPIA – A pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata: 32. évfolyam, 3. szám (2023. augusztus)
SERDÜLŐ- ÉS GYERMEK-PSZICHOTERÁPIA: XVI/2. szám (2023. tavasz)

Angol nyelvű tartalomjegyzék