Konferencia

MEGHÍVÓ
a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 25. konferenciájára, melynek címe:
100/25: A MEGKERÜLHETETLEN TUDATTALAN
2018. október 12- 13., Hotel Rubin, Budapest

Két jeles dátum is fémjelzi idei találkozónkat: 100 évvel vagyunk a Budapesten rendezett nemzetközi pszichoanalitikus konferencia után, és egyesületünk most tartja 25. jubileumi konferenciáját.
A tudattalan felfedezése és bevezetése a szakmai gondolkodásba majd a köztudatba, mérföldkövet jelentett az emberi psziché megértésében és a lelki bajok kezelésében. A tudattalan világa alapköve volt, és ma is egyik fő pillére a pszichoanalitikus elméletnek és gyakorlatnak egyaránt.
A pszichoanalízis létrejöttekor forradalminak számító gondolat áthatónak és időtállónak bizonyult. Az azóta született különböző pszichoanalitikus megközelítések eltérő hangsúlyokkal működnek, azonban a tudattalannal való munka ma is minden analitikus gyakorlatának szerves része. Freud és a pszichoanalízis első nemzedékei a tudattalan jelenségkörét tágan vizsgálták, az intrapszichés világ és a terápiás tér kereteiből kiindulva eljutottak a csoportjelenségek-társadalmi folyamatok, a kreativitás-művészet és a miszticizmus-vallásosság legkülönbözőbb megnyilvánulásainak vizsgálatához. A tudattalan fogalma beszivárgott a társadalom és a kultúra legkülönfélébb területeire. És bár kezdetben a tudattalan fogalma szembenállást teremtett a kutatási empíria, illetve az ahhoz közel álló terápiás szemléletek, és a pszichoanalízis között, az utóbbi évtizedek kutatói érdeklődése többféle módon is beemelte a tudattalan folyamatok létezésének vizsgálatát a kutatásra méltó, fontos területek közé, megnyitva ezzel az akadémiai pszichológia és a pszichoanalízis közeledésének útját.
A tudattalan olyan fogalom a pszichológia területén, mint a „sötét anyag” a világegyetemben. Még senki nem látta, senki nem mérte meg, de feltételezése nélkül a látható világ működése, mozgás-törvényei nem lennének magyarázhatók. Ezért megkerülhetetlen.
Racionális gondolkodással ugyan meg nem tapasztalható, ám az analitikus terápiák során - a díványon - a jelenléte hamar és plasztikusan átélhető. Hiszen a lelki jelenségek legnagyobb hányada a tudattalan homályában vagy éppen feneketlen sötétjében zajlik.
Bár a pszichoanalitikus klinikum számára a tudattalan evidenciának minősül, sosem beszélhetünk róla eleget. Sokszor észrevétlenül lopódzik be a páciens-terapeuta kapcsolatba, és fejti ki hatását, akár projektív identifikáció-ellenidentifikáció, akár enactment formájában. A határsértések „csúszós lejtőjének” elemzése is rávilágít, milyen súlyos szerepet játszhatnak az analitikus tudattalan folyamatainak reflektálatlan részei, amikor az analitikus a terápiás kereteket racionalizálva az intervencióit tudattalanul a saját hatalmi, nárcisztikus, mazochisztikus vagy egyéb igényeinek kiélésére használja fel, mely veszélyektől már Ferenczi is óvott bennünket.
A terápiák viszontagságai folyamatosan tanítanak minket, hogy a teljesen kianalizált analitikus csak mítosz. A tudattalan ott munkál analitikus hétköznapjainkban, akár terápiás munkát végzünk, akár intézményes formában dolgozunk, igyekszünk együttműködni kollégáinkkal. A pszichoanalitikus intézmények története és hétköznapjai is számos példát szolgáltathatnak a patológiás működésekről, mikor az egyén tudattalanban lappangó sérülékenysége, tudattalan csoportfolyamatok által megtámogatva a személyiség regressziójához vezethet, és destruktív csoportfolyamatokat indíthat el. A tudattalan tehát megkerülhetetlenül jelen van, legyen szó terápiáról, szervezeti és csoportműködésről, kutatásról vagy kultúráról.

Konferenciánkra várjuk azokat a prezentációkat, melyek e sokszínű lelki tartomány és emberi hatóerő különböző megnyilvánulásaira irányíthatják figyelmünket.
Témajavaslataink:
A pszichoanalízis évszázados fennmaradásának faktorai
100 év: új utak a pszichoanalízisben
Tünetképződés - patológiák változása az elmúlt 100 évben
Változott-e a tudattalan?
A tudattalan értelmezésének technikái
A pszichoanalízis taníthatósága: a pszichoanalitikus képzés változása/változatlansága
A standard pszichoanalízis indikációjának változása az elmúlt 100 évben
Tudatos és tudattalan vágyak, félelmek és fantáziák analízis indításával kapcsolatban
Életszakaszok az analitikus munkában. Hogyan változik felfogásunk, látásmódunk?
Pszichoanalízis és kutatás
Tudattalan folyamatok a pszichoanalitikus szervezetekben: diszfunkcionális jelenségek a pszichoanalitikus szervezetekben
Tudattalanok találkozása szupervíziós helyzetben: páciens, analitikus, szupervizor
Tudattalanok cseréje esetmegbeszélő csoportban
Mélylélektani irányzatok együttműködési lehetőségei: azonosságok és különbségek
A tudattalanhoz való viszonyunk analitikus terápiában és pszichoanalízisben: hasonlóságok, különbségek
Tudattalan folyamatok a gyermekanalízisben: indikációs területek, nehézségek
Társadalmi jelenségek és a tudattalan: elemzési és megértési lehetőségei a pszichoanalízis kínálta szemléleti és fogalmi kereteken belül
Távterápiás lehetőségek a pszichoanalízisben
Hit, vallás és pszichoanalízis

A lehetséges műfajok részletes tájékoztatója ide kattintva olvasható.

Programbizottság: Danics Zoltán, Schmelowszky Ágoston, Szajcz Ágnes
Szervezőbizottság: Geszti Katalin (vezető), Gárdos Katalin, Linzenbold Ildikó, Mészáros Viktória
RÉSZVÉTELI DÍJAK*:
Teljes részvételi díj: 23.000 Ft            Napijegy: 15.000 Ft            Diákjegy 2 napra: 11. 000 Ft
Korai befizetéssel:
- július 1-ig befizetve: 19.000 Ft
- szeptember 1-ig befizetve: 20.000 Ft
A csoportos jelentkezés lehetősége és kedvezménye megszűnt!

A konferencia akkreditációja megtörtént, a résztvevők 32 CME-pontot kapnak, mely 500 Ft helyszíni befizetéssel igényelhető. A CME-pontokra történő regisztráció csak a kétnapos részvétellel lehetséges.
1000 Ft kedvezmény érvényes minden kategóriás egyéni részvételi díjra, amennyiben a Lélekelemzés egy teljes, nyomtatásban megjelenő évfolyamra vonatkozó előfizetési díja 2018. 08. 01-ig beérkezik az MPE számlájára.
A konferencián résztvevők számára 2 fogásos ebéd (leves + főétel) igényelhető, melyet a Jelentkezési lapon lehet igényelni, és a helyszínen kell fizetni.
Figyelem! A helyszínen csak készpénzzel lehetséges a díjfizetés, kártyával nem.
A részvételi díjat kérjük a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11100104-19009856-38000007 számú számlájára átutalni, vagy amennyiben szükséges, az online Jelentkezési lap kitöltése után igény szerint csekket küldünk. Céges utalás esetén a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a résztvevő(k) nevét. A számlaigényeket kérjük a Jelentkezési lapon jelezni.
Lemondás esetén a konferencia előtt 30 nappal a befizetett részvételi díj 50%-ának visszaigénylése lehetséges, 5000.- Ft adminisztrációs költség levonása mellett. Nyugdíjas kedvezményt nem tudunk adni.