Konferencia

Meghívó

a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXVII. konferenciájára, melynek címe:

ÁLMOK ÉS ÉBREDÉSEK
2020. október 9- 10.,
Danubius Hotel Hungária Budapest, 1074, Rákóczi út 90.
 

Konferenciánk címe tágra nyitja az asszociációk lehetőségét. Elsőként természetesen az éjszakai álmok juthatnak eszünkbe. 120 éve jelent meg Freud Álomfejtés című könyve, amelyben máig érvényes módon írta le az álmok szerepét a tudattalan megismerésében. A „királyi út” mit sem veszített azóta jelentőségéből. Az álmokat sokféleképpen értelmezhetjük és sokféleképpen dolgozhatunk velük. Ma már azt is tudjuk, hogy az általuk reflektorfénybe állított érzések és karakterek az analizált tudattalanja mellett az analitikus-analizált páros kapcsolatáról is értékes információt hordoznak.
Olykor ébren is úgy érezhetjük, hogy egy olyan rémálomban élünk, melyben folyton ugyanazok a rossz élményeink ismétlődnek. A tárgykapcsolat elmélet (Klein, Fairbairn) rávilágított arra, hogy a kora gyerekkorban gondozóinkkal megélt kapcsolat lenyomata tovább él bennünk, a belső tárgykapcsolatok kivetülnek a jelenlegi fontos személyekre. Amíg rá nem ébredünk tárgykapcsolati mintáinkra, önmagunk is hozzájárulunk az eredeti rossz élmény újrajátszásához. Ez alól a terápiás kapcsolat sem kivétel, az interszubjektív térben kiosztásra kerülnek a szerepek és lejátszódnak a tárgykapcsolatok.  A rémálomból elsősorban nem az intellektuális megfejtés segít kikerülni, sokkal inkább egy érzelmekkel teli ráébredés indíthatja el a változást.
A posztbioni modern megközelítések középpontjában az álmodásra, azaz az átalakításra való képesség áll. A fókusz az álmok szimbolikus jelentéséről az álmodás folyamatára került át, aminek során a minket ért nyers érzékleti benyomásokat átalakítjuk, reprezentálhatóvá tesszük. Ogden számára a pszichoanalízis célja az, hogy a páciens képessé váljon a korábban megemészthetetlen, traumatikus érzelmi élményei megálmodására, feldolgozására.
A tartalmak a projektív identifikáció révén cserélnek gazdát, így az álmodáshoz szükség van az analitikus átalakító kapacitására, beleértve a viszontáttételi álmokat, a nappali ábrándokat és fantáziákat egyaránt. Nélkülözhetetlen az analitikus receptivitása, aminek segítségével felfogja a tudattalanból származó elemeket, szimbolizációs képessége valamint tartalmazó kapacitása is.
A megálmodhatatlan élmények, érzések nem vagy alig verbalizálható feszültséget, rettegést és/vagy testi tüneteket okozhatnak. A testi érzetek érzésekké, indulatokká formálódása hosszabb szimbolizációs folyamatot, közös álmodást igényelhet, melyben a testi viszontáttételek, a szomatikus reverie kapnak kiemelt jelentőséget.
Változnak az analízisbe hozott problémák is: Jurist rávilágít arra, hogy korábban azért kerestek a páciensek segítséget, mert nem voltak képesek teljesíteni valamit, amit szüleik, felettesénjük elvárt tőlük, míg napjainkban attól szenvednek, hogy nem tudják mi lehetne életük célja. Gondolatmenetét folytatva azt mondhatjuk, ezt is meg kell álmodniuk önmaguk számára.
Tágabb asszociációinkban az álmok és ébredések kapcsán gondolhatunk a vágyakra, illúziókra, szubjektív torzításokra vagy éppen a ráismerésekre, felismerésekre és belátásokra is.  A szerelmi álmokból, a gyerekkori idealizációkból való ébredés fájdalmas érzése igényli az analitikus tartalmazó jelenlétét.
Konferenciánkra várjuk mindazokat, akik kíváncsiak a modern pszichoanalitikus elméletekre, szemléletre és a klinikai tapasztalatokra. Az előadások, műhelyek, esetmegbeszélők inspirációt jelenthetnek az analitikus szemléletben dolgozóknak és az ez iránt érdeklődnek egyaránt.

TÉMAJAVASLATOK

Hogyan dolgozunk ma az álmokkal?
Kiről szól az analitikus álma?
Manifeszt és látens álom tartalom személyiségzavarokban
Visszatérő álmok
Álmok változása a terápia során
Transzgenerációs álmok
Álom a neuropszichológiai kutatások tükrében

Szerelmi álmok és ébredések
Az ébredés fájdalma
Az idealizációk szerepe és ára
Ráébredés és átdolgozás – tárgykapcsolataink sorsa
Tárgykapcsolatok tükröződése az álmokban
Módszerünk/képzőink idealizálása és az ébredés viszontagságai

Testi érzetek „megálmodása”, szimbolizációja
Érzések és testi megnyilvánulások összefüggései
A konkréttól a szimbolikus felé – a közös álmodás folyamata
Az analitikus helyzet, mint vetítővászon

Az álmok szerepe a gyerekterápiákban
Kollektív álmok és ébredések
Csoportösszetartó álmok és hamis álmok

Az absztraktok beküldési határideje: 2020. május 31.

Műfajok részletes leírása

Absztraktok formai és tartalmi követelményei

Résztvevői jelentkezési lap

Előadói jelentkezési lap (tartalmazza a résztvevői jelentkezési lapot is)

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Teljes részvételi díj: 25.000 Ft          

Korai befizetéssel:
- június 15-ig befizetve: 20.000 Ft
- augusztus 10-ig befizetve: 22.000 Ft    
Napijegy: 16.000 Ft           
Diákjegy 2 napra: 12.000 Ft
Vendégjegy: 5.000 Ft

A diákjegyet első diploma előtt álló BA, MA-képzésben, nappali tagozatos hallgatók vehetik igénybe, érvényes diákigazolvánnyal. Nyugdíjas kedvezményt nem tudunk adni.
A csoportos jelentkezés lehetősége és kedvezménye megszűnt!

A részvételi díjat kérjük a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11100104-19009856-38000007 számú számlájára átutalni, vagy amennyiben szükséges, az online Jelentkezési lap kitöltése után igény szerint csekket küldünk.
Céges utalás esetén a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a résztvevő(k) nevét.

Díjbekérő igénylés esetén legyen szíves ezt e-mailben jelezni az info@psychoanalysis.hu-ra írt mail formájában.

A konferencia akkreditációja folyamatban van.

A Programbizottság tagjai: Gyomlai Éva (elnök), Csigó Katalin és Szajcz Ágnes
A Szervezőbizottság tagjai: Linzenbold Ildikó (vezető), Cseh Júlia, Droppa Szilvia