Konferencia


A tükör másik oldalán


A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXIV. konferenciája

2017. október 13-14.

„Vedd a tükröt világosságodul, s vedd a világosságot tükrödül" – ebből remélhető, hogy a dolgok lényegét megvilágítván megtapasztalhatod függő voltodat, és elkezdődhetik gondolkodásod önvizsgálata” (Tung Jüe XVII sz.).'

Bár manapság - Ferenczit követve – egyre kevesebben hisszük, hogy az analitikus tiszta tükör, mégis mondhatjuk talán, hogy a pszichoanalízis folyamatába kezdve, az analitikus kíséretével tükörországba lépünk, ahol sorban derül ki egyre több mindenről, mely bennünk van vagy körülvesz, és melyet korábban megkérdőjelezhetetlennek hittünk, hogy élettörténetünk által teremtett vagy torzított kép csupán. Ettől persze számunkra még nem kevésbé valóságos.
A valóság, mint tükörkép, az anya tükröző arcával veszi kezdetét, miként arról Winnicott és Lacan, vagy a neurobiológia eredményeit integrálva Schore ír. A tükrözés vágya ismerhető fel a kreatív alkotó folyamatban, a torz tükör ellen irányuló harag pedig a pusztításban. Analitikusként, ha szerencsések vagyunk, sikerülhet valamit e tükrözési folyamat lényegéből pácienseinknek megmutatni, és a túlságosan homályos, torz tükörképeket a megélés és értelmezés erejével megszelidíteni.
És mi analitikusok, terapeuták is sokféleképpen tükröződünk. Pácienseink reakcióiban, abban, ahogy mások – a szűkebb és tágabb szakma vagy akár a társadalom – bennünk lát, hatásunkra vagy puszta jelenlétünkre reagál. Végül saját magunkban is, ahogy szakmaiságunkat napról napra megéljük, és ahogy ez a megélés kialakul először a képzési folyamatban, majd változik később az évek, évtizedek során.

Konferenciánk ez évben a tükör metaforát választotta a pszichoanalízis értelmező beállítottságának és a benne rejlő alkotói lehetőségnek a megragadására. Aktív részvételre invitáljuk azokat a kollégákat, akik a pszichoanalitikus gondolkodási keretet kreatívan használják terápiás, tudományos és művészeti munkájukban, segítve, hogy „a gondolkodás önvizsgálatának” dialogikus, nyugati hagyománya továbbéljen.

Témajavaslatok

A szakma tanulása a sajátélményen keresztül és a szupervízióban
Az analitikus/ terapeuta, mint páciens
Mester és tanítvány – idealizáció, csalódás, devalválás/devalválódás
Nárcizmus, mint ok, mint következmény, mint eszköz a terapeuta identitásában
Sikerek, kudarcok – hogyan lesznek láthatók és láttathatók
Hibáink utóélete – tagadás, szembenézés, tanulás
Az analitikus/ terapeuta a művészet és a tudomány tükrében
A pszichoanalitikus és a tudomány
A pszichoanalízis és a tudomány – kapcsolódás, beágyazódás, elszigetelődés
Tudományos és művészi kreativitás a pszichoanalízis tükrében
Az analitikus érzelmei és a páciens érzelmeihez való viszonya
Akar beszélni róla?  Humor és tükrözés a pszichoanalízisben
Közös nyelvünk-e a pszichoanalízis? (különböző elméleti közelítések nyelve, multikulturális hatások)
Egy vagy többnyelvű páciens, egy vagy többnyelvű terapeuta
Az analitikus és a többi analitikus – sokszoros tükröződés
A pszichoanalízis implicit emberképe és ennek változásai
Képvisel-e értékrendet a pszichoanalízis?
Értékrend, szabadság, függés
A szabadság képessége pszichoanalitikus szempontból
A pszichoanalitikus és a társadalmi környezet – alkalmazkodás, konformitás, szembenállás, lázadás
Migráció pszichoanalitikus szempontból – határ, integráció, töredezettség
Pszichoanalízis a médiában, média a pszichoanalízisben
A tükrözés az online terápiában
A terapeuta és a páciens virtuális találkozásai az online térben és a terápia tisztasága

Műfajok
Előadás
A konferencia témájához kapcsolódó 30 perces előadás, amit 15 perces megbeszélés követ.
Kutatási beszámoló
A pszichoanalízis elméleti hátterén alapuló vagy az analitikus gondolkodás számára releváns témák vizsgálatát célzó kutatás eredményeinek ismertetése 60 percben. A hallgatóság kérdéseire, hozzászólására szánt idő: 30 perc.
Szakmai közösségek bemutatkozása
Szakmai csoport vagy munkaközösség (terápiás, szupervíziós, elméleti stb) tevékenységének bemutatása 90 percben. A bemutatkozás végén a hallgatóság lehetőséget kap a reflexióra.
Műhely
Egy, a pszichoanalízis szempontjából releváns téma elméleti, történeti, technikai aspektusainak vizsgálata, a résztvevők klinikai tapasztalatainak bemutatásával.
A műhely hallgatósága lehetőséget kap az aktív részvételre. Ennek kereteit a műhely előadója/előadói határozzák meg, a hozzászólás mellett lehetséges például egy-egy témarészlet kiscsoportos feldolgozása, dramatikus megjelenítése stb.
A műhely időtartama: 90 perc
Vitaülés
Két-három eltérő álláspont kifejtése, majd megvitatása a hallgatóság bevonásával a konferencia témájához kapcsolódó elméleti, klinikai, technikai kérdésekben. A vitaülés vezetőjét a résztvevőkkel egyetértésben a konferencia szervezői kérik fel. A hangsúly az álláspontok ütköztetésén van.
A vitaülés ideje: 90 perc.
Kerekasztal
A résztvevők a konferencia témájával összhangban elméleti, klinikai vagy történeti kérdéseket elemeznek általuk meghatározott szempontok alapján, 4-5 fő részvételével. A szervezők által felkért moderátor résztvevőkkel egyeztetett koncepció szerint vezeti a kerekasztalt, a hangsúly a párbeszéden van.
A rendelkezésre álló idő 90 perc.
Esetbemutatás, felkért hozzászólóval
Analitikus vagy analitikusan orientált felnőtt, serdülő vagy gyerekterápiás eset ismertetése, amit egy a konferencia szervezői által előzetesen felkért kolléga hozzászólása követ 15 percben.  A hallgatóság hozzászólására 30 perc áll rendelkezésre.
 A programon való részvétel szakmai és etikai keretfeltételeit a konferencia szervezői biztosítják. Csak szakmai résztvevők számára (klinikai szakpszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta) nyitott. A részvételhez a regisztrációnál jelentkezni kell klinikai pszichológusi nyilvántartási szám/ orvosi pecsétszám megadásával.  A résztvevők száma: max.20 fő.

Szupervízió a gyakorlatban
Egy szupervizor-terapeuta páros bemutatja, miként dolgoznak gyerek vagy felnőtt, analitikusan orientált terápia vagy analízis szupervíziója során. A közös munka bemutatására 60 perc áll rendelkezésre, melyet a hallgatóság hozzászólása követ 30 percben.
A programon való részvétel szakmai és etikai keretfeltételeit a konferencia szervezői biztosítják. Csak szakmai résztvevők számára (klinikai szakpszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta) nyitott. A részvételhez a regisztrációnál jelentkezni kell klinikai pszichológusi nyilvántartási szám/ orvosi pecsétszám megadásával.  A résztvevők száma: max.20 fő.
Klinikai szeminárium
Egy kiképző analitikus által vezetett szeminárium, amelyen a kolléga a saját analitikus munkáját mutatja be saját esete vagy esetei kapcsán, hozzákapcsolva a számára releváns elméleteket. Így lehetőséget teremt a hallgatóságnak, hogy megismerjék analitikus munkamódját és szemléletét.
A programon való részvétel szakmai és etikai keretfeltételeit a konferencia szervezői biztosítják. Csak analitikusan orientált pszichoterapeuta képzésben vagy analitikus elméleti képzésben részt vevő kandidátusok számára nyitott. A részvételhez a regisztrációnál jelentkezni kell klinikai pszichológusi nyilvántartási szám/ orvosi pecsétszám megadásával.  A résztvevők száma: max.25 fő.
Könyvbemutató
A konferencia résztvevőinek érdeklődésére számot tartó könyvek bemutatása 5 percben. Könyvkiadók, magánszemélyek jelentkezhetnek, absztrakt benyújtásával, melyben a könyv szerzője, címe, kiadója, rövid ismertetése és a könyv bemutatására felkért előadó neve szerepel.
Könyvbemutató poszterrel
A konferencia résztvevőinek érdeklődésére számot tartó könyvek bemutatása poszteren, melyek a konferencia kezdete előtt 30 perccel helyezhetők el az erre a célra kijelölt állványon és a konferencia ideje alatt végig megtekinthetők lesznek. Jelentkezés absztrakt benyújtásával, melyben a könyv szerzője, címe, kiadója, rövid ismertetése és a poszter felelősének neve szerepel. A poszter maximális mérete 90x120 cm, álló formátum.


> Meghívó
> Jelentkezési lap
> Program
> Korábbi konferenciák