2007/2

Lélekelemzés
2007
II. évfolyam 2. szám
TARTALOM


HALÁSZ ANNA: Beköszöntő

TUDOMÁNYTÖRTÉNET
ERŐS FERENC: Ferenczi, Freud és a „háborús neurózisok”
GYIMESI JÚLIA: Intrapszichikus kauzalitás és spirituális psziché – versengő tudattalan koncep-ciók a tudományos lélektan hajnalán
KŐVÁRY ZOLTÁN: Jung „Siegfried”-álma
HÁRS GYÖRGY PÉTER: Egy örökség öröksége: Goethe – a pszichoanalízisben

TANULMÁNYOK
HAYNAL  ANDRÉ: Freud utolsó üzenete
LŐRINCZ ZSUZSA: Az anya-lány kapcsolat fejlődéséről
LUKÁCS DÉNES: A női Ödipusz-komplexum
Schmelowszky Ágoston: A Schreber eset egykor és ma

TUDOMÁNYOS HATÁRTERÜLETEK
SZÉKELY ZSÓFIA: Apák és Királyok, Fiúk és Hősök – A személyiségfejlődésről többfélekép-pen.  J.R.R. Tolkien: Gyűrűk Ura című regényének pszichoanalitikus elemzése
TERÉNYI ZOLTÁN: A freudi pszichoanalízis én- és valóságkonstrukciója a kommunikációtech-nológia perspektívájából