2007/1

LÉLEKELEMZÉS
2007
II.évfolyam 1. szám
TARTALOM


HALÁSZ ANNA: Előszó

POSZTUMUSZ TANULMÁNYOK
NEMES LÍVIA: A szfinx rejtélye
INGUSZ IVÁN: Gyermekkori személyiségzavarok: nárcisztikus és borderline kórképek (1991)

ELMÉLETI ÉS KLINIKAI TANULMÁNYOK
GYIMESI JÚLIA: Démoni pszichoanalízis – ördög a pszichoanalitikus elméletben
SCHMELOWSZKY ÁGOSTON: Tudomány-e a pszichoanalízis? – gondolatok egy régóta húzódó vitához
INDRIES KRISZTIÁN: A kapcsolat (mély)lélektana.. Posztmodern ismeretelméleti irányvo-nalak a kortárs pszichoanalízis elméletében és gyakorlatában
LÉNÁRD KATA: Megtörtént/elmesélt/konstruált. Kapcsolati traumatizáció és emlékezés
HALÁSZ ANNA: Mentalizációs folyamatok szerepe az élményfeldolgozásban. Gondolatok a pszichoterápiák hatásmechanizmusáról
ERDÉLYI ILDIKÓ: Erőszak és szégyen pszichoterápiás szcénái
HÁMORI ESZTER: A teljesség keresése – szexualitás és aszexualitás a korai tárgykapcsolatokban

KUTATÁS
BERÁN ESZTER-DR. UNOKA ZSOLT: Figyelemirányítás, mint az analitikus terápia hatóté-nyezője
SIMOR PÉTER: Álmodás és érzelmi szabályozás, rémálmok borderline személyiségzavarban