Gyakran ismételt kérdések

•  Milyen módszer sajátítható el a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnél (MPE)?
Egyesületünkben két módszer, a pszichoanalízis és a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (POT) oktatása történik.

•  Mik a legfontosabb tudnivalók a sajátélményről?
A két módszer oktatásában a fő különbség a sajátélményben van, ezért ennek megkezdése előtt javasoljuk tájékozódni, hogy a későbbi képzéséhez el tudja majd számolni a teljesült sajátélmény óraszámot.
Pszichoanalitikus képzéshez min. 400 óra pszichoanalízist kell teljesíteni (heti 3 vagy 4 frekvenciával, 1 év heti 4 frekvencia szükséges) kiképző pszichoanalitikusnál. Kiképzők névsorát ld. itt.
Pszichoanalitikusan orientált (POT) képzéshez legalább 250 óra (min. heti 2 frekvenciával) sajátélmény szükséges IPA tagnál (International Psychoanalytical Association). Pszichoanalitikusan orientált (POT)  tagnál végezett sajátélmény nem számítható be a képzésbe. POT képzéshez sajátélmény adására jogosult tagok névsorát ld. itt.

•  Miből áll a képzés és milyen hosszú?
A két módszer képzési követelménye a sajátélményen túl szinte azonos: 120 óra elmélet és 2 eset egyéni szupervíziója, ami a pszichoanalízisnél 2x60, az analitikusan orientáltnál 2x50 óra. A pszichoanalitikus képzés tartalmaz még egy 40 órás (2 féléves) klinikai szemináriumot, ami egy esetmegbeszélő csoport.
Az elméleti -alap és technikai- szemináriumokat az egyesület szervezi, általában évente indulnak, ezekről a honlapunkon érdemes tájékozódni. Az alapszeminárium 4 féléves, melyen a pszichoanalitikus elméletek megismerése, a technikai szeminárium 2 féléves, ahol a gyakorlati munka oktatása történik szakirodalom feldolgozással összekötve. A szemináriumok végezhetők részben átfedéssel.
A szupervíziókra egyénileg lehet jelentkezni az egyesület pszichoanalitikus kiképzőinél. A kiképzőknél végzett szupervízió számítható be mindkét képzésbe.
Így összesen (a sajátélményt nem számítva) a pszichoanalitikus képzés 280, az orientált 220 óra. Ez a teljes módszerspecifikus szint, mely teljesítése után egy tagsági dolgozattal válik a jelölt pszichoanalitikussá vagy pszichoanalitikusan orientált terapeutává.

Mik az alapszemináriumra való jelentkezés előfeltételei?
Legalább 150 óra, IPA tagnál végzett személyi analízis vagy minimum heti 2 ülésben végzett analitikusan orientált pszichoterápia. Továbbá orvosi vagy pszichológusi diploma.

A teljesített elméleti képzések el tudnak évülni?
Igen. A szeminárium teljesítése –annak kezdésétől számított – 5 év múltán elévül, amennyiben a jelölt közben nem lép hivatalosan a képzésbe. Ha a jelölt később mégis be kíván lépni hivatalosan a képzésbe, az alapszemináriumból ekkor a 3-4. félévet kell megismételnie, a technikai szemináriumot pedig teljes egészében.

•  Hogyan lehet hivatalosan belépni a pszichoanalitikus képzésbe?
Interjúkon keresztül. A személyi analízis tanulmányivá minősítése a pszichoanalitikus képzésbe lépés kezdőpontja, innen számítódik a képzéshez rendelkezésre álló max. 8 év. A tanulmányivá minősítés még nem jelenti, hogy a kolléga elkezdhet szupervízió mellett analízist végezni, ahhoz kérnie kell a jelöltté (kandidátussá) válását is. A tanulmányi analízissé minősítés 2 interjún, a jelöltté válás újabb 2 interjún keresztül történik. Lehetőség van egy lépésben elérni mindkét képzési célt, ekkor összesen 3 interjú történik.

•  Mik a pszichoanalitikus képzésbe lépés, azaz az interjúra jelentkezés előfeltételei?
Tanulmányi analízissé minősítés előfeltétele kiképző pszichoanalitikusnál min. 250 óra személyi analízis teljesítése és a heti 4 gyakoriságú analízis megkezdése.
A pszichoanalitikus jelötté (kandidátussá) válás előfeltétele ugyanez, továbbá legalább 2 félév alapszeminárium, és legalább 3 év szakmareleváns klinikai gyakorlat (egyéni terápiák végzése elsősorban analitikus szemléletben).

•  Hogyan lehet hivatalosan belépni az orientált (POT) képzésbe?
Interjúkon keresztül. POT képzésbe lépéshez 2, a képződő által választott Tanulmányi Bizottsági taghoz kell bejelentkezni egy szakmai önéletrajzzal. A TB tagjainak névsoráról a honlapon lehet tájékozódni. Az interjúk pozitív elbírálása után a képződő POT jelöltté válik. Innentől számíthatók be a képzésbe a kiképzőnél teljesített egyéni szupervíziós óraszámok.

•  Mik az orientált (POT) képzésbe lépés, azaz az interjúra jelentkezés előfeltételei?
Pszichoanalitikus (IPA) tagnál min. 250 óra heti 2 gyakoriságú analitikusan orientált terápia és legalább 2 félév alapszeminárium teljesítése, valamint legalább 3 év szakmareleváns klinikai gyakorlat (egyéni terápiák végzése elsősorban analitikus szemléletben).

•  Hogyan lehet interjúra bejelentkezni?
A képződő az általa választott Tanulmányi Bizottsági tagoknál közvetlenül jelentkezhet interjúra egy szakmai önéletrajz megküldésével és a kívánt képzési cél megjelölésével. (A TB tagjainak névsoráról a honlapon lehet tájékozódni.) A képzési célok ezek lehetnek: 1. tanulmányi analízissé minősítés, 2. pszichoanalitikus kandidátussá válás, vagy ezek egy lépésben (1+2); 3. tanulmányi terápiává minősítés és POT jelöltté válás egy lépésben.

•  Mik a szupervízióval kapcsolatban a főbb tudnivalók?
A képzésbe az a szupervíziós óraszám számítható be, mely a képzésbe lépés után történik. A képzésbe lépés interjúkon keresztül történik, melyekről itt olvashat részletesebben.
Pszichoanalízisnél két analitikus eset egyenként 60 órás szupervíziója, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia esetén két analitikusan orientált pszichoterápia egyenként 50 órás szupervíziója a képzési követelmény. A két szupervíziós folyamat mindkét módszer esetében két külön szupervízornál teljesítendő.
Mindkét módszernél kiképző analitikusnál teljesített egyéni szupervízió számít bele a képzésbe. A kiképző analitikusok névsorát ld. itt.

•  Lehet-e pszichoterapeuta szakvizsgát tenni pszichoanalízisből vagy analitikusan orientált pszichoterápiából?
Igen, pszichoanalízisből és analitikusan orientált pszichoterápiából egyaránt lehet pszichoterapeuta szakvizsgát tenni.

•  Mit kell teljesíteni, ha pszichoanalízisből vagy analitikusan orientált módszerből szeretnék pszichoterapeuta szakvizsgát tenni?
Módszerből a pszichoterápiás szinthez nem kell mindent teljesíteni, csak a következő képzési elemeket: a 400 (pszichoanalízis) ill. 250 (POT) óra sajátélményt, a 120 óra elméletet és egy egyéni szupervíziót, ami pszichoanalízisnél 60, orientáltnál 50 óra. Ez -a sajátélményt nem számítva- a pszichoanalízisnél összesen 180, az orientáltnál 170 óra képzés. Ez a módszerspecifikus fázis pszichoterapeuta szintje, mely összeillesztendő a választott orvostudományi egyetem keretében végzett pszichoterápiás klinikai fázissal (ami nem azonos a klinikai szakképzéssel!) és lehetőség van pszichoterapeuta szakvizsgát tenni pszichoanalízisből vagy analitikusan orientált terápiából egyaránt.

Hogyan zajlik a tagsági védés?
A tagsági védések évi két alkalommal, májusban és novemberben, a hónap 3. csütörtökén zajlanak. A tagsági dolgozat leadási határideje a tavaszira március 1, az őszire szeptember 1.
A tagsági dolgozatról részletesebben itt olvashat. A pszichoanalitikusan orientált tagsági dolgozathoz tartozó javaslatok pedig ide kattintva érhetőek el.
A tagsági védés előtt legalább 2 héttel az opponensek megküldik véleményüket és kérdéseiket a jelöltnek, így módja van előzetesen átgondolni válaszait, készíthet jegyzeteket, ezeket használhatja a védés során. Ez adja a beszélgetés kiindulópontját, mely utána szabadon folytatódik.