2011/1

LÉLEKELEMZÉS
2011
VI. évfolyam 1. szám
TARTALOM


KERESZTES ZOLTÁN: Szerkesztői előszó

KUTATÁS
GERGELY GYÖRGY, PETER FONAGY, MARY TARGET: Kötődés, mentalizáció és a borderline személyiségzavar etiológiája
LÁNG ANDRÁS, PÉLEY BERNADETTE, BARLAY M. LAURA, BERNÁTH LÁSZLÓ: A páciens-terapeuta kötődés hatása a terápiás attitűd alakulására – A Kötődési Elkerülés a Terápiában (KET) kérdőív kidolgozása és összefüggése a terápiás attitűddel

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
ERDÉLYI ILDIKÓ: A korai kapcsolat az álmokban a pszichoanalízis és az idegtudományok tükrében – Az álom-munka hatékonysága
HÓDI ÁGNES: Interszubjektivitás a pszichoanalitikus/pszichoterápiás szupervízióban
HANSJÜRGENS ANNA MÁRIA: „Furcsa ember az irígy, torkán mérges a mirígy” (Weöres Sándor) – A választás szabadsága?
KORBULY ÁGNES: A megértettség-élmény mint a pszichoanalitikus terápiák hatótényezője
KŐVÁRY ZOLTÁN: Nyelvhasználat, szublimáció és szelf-kohézió a kreatív tevékenységben és a terápiás folyamatban
VINCZE ANNA: Az értelmezés határai nárcisztikus páciensek pszichoterápiájában

KLINIKUM
ANTAL BACSÓ PÉTER: Cselekvő kötődés – szenvedő kötődés
DANICS ZOLTÁN: Pszichoanalitikus megközelítés pszichózissal élők családterápiájában

KÖNYVISMERTETÉS
Michelle Moreau Ricaud: Freud collectioneur (ERDÉLYI ILDIKÓ)
Stephen Mitchell: Can Love Last? (SARKADI BORBÁLA)
Michael H. Stone: Essential Papers on Borderline Disorders (KERESZTES ZOLTÁN)