2010/2

LÉLEKELEMZÉS
2010
V. évfolyam 2. szám
TARTALOM


SARKADI BORBÁLA: Szerkesztői előszó

PSZICHOANALITIKUS ELMÉLET ÉS KLINIKUM
HALÁSZ ANNA: Áldás vagy átok? – Gondolatok a pszichoanalitikus szubjektivitásáról
ANTAL BACSÓ PÉTER: A kihelyezett ágencia, mint üldöző tárgy
JAKAB KATALIN: „Hogyan hall a liba, ha nincs füle?” – A paciens metaforái a kapcsolatban  születő jelentés megértésében
HÁMORI ESZTER: Valóság és projekció határán – Az együtt-lét nehézségei a korai anya-csecsemő kapcsolatban
KERESZTES ZOLTÁN: Destruktív kapcsolati stratégiák

PSZICHOANALÍZIS ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK
PETŐ KATALIN: Álom az agyban
FELHÁZI ANETT: Álom az agyban és a terápiás kapcsolatban – Az álomértelmezés lehetőségei és korlátai a pszichoanalitikus terápiában
TRAUMA A KLINIKUMBAN
HAVELKA JUDIT: A terápiás kapcsolatban jelentkező problémák a koragyermekkori traumatizáció áldozataival való munkában
ZALKA ZSOLT: A test képzelete, a képzelet logikája – Terápiás terek metaforikájáról
FRIGYES JÚLIA: A szülés utáni depresszió és a diszharmonikus szoptatás traumaelméleti háttere

KUTATÁS
SZŐNYI GÁBOR, BIEN FILET: Pszichoanalitikus kompetenciák – analitikus képzés

KÖNYVISMERTETÉS
Erdélyi Ildikó: Mágikus és hétköznapi valóság (LŐRINCZ ZSUZSA)
Flaskay Gábor: Pszichoanalitikus terápia a gyakorlatban (SCHMELOWSZKY ÁGOSTON)
Túl az óFerenczián. Válogatás Ignotus pszichoanalitikus vonatkozású írásaiból. (ALPÁR ZSUZSA)