Csatlakozási rend

Csatlakozási rend

a Működési rend 2. sz. melléklete

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesülethez való csatlakozás alapvető feltétele az etikai feddhetetlenség

Pszichoanalitikus jelölt (kandidátus)

Az a személy, akinek személyi analízisét a Tanulmányi Bizottság tanulmányi analízissé minősítette, és hozzájárulása alapján elkezdte az első szupervízióját.
Az analitikus jelölt, amint elkezdte az első szupervízióját, tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül látogathatja az egyesület üléseit, miután a TB bemutatja őt az egyesület tagságának.

Pszichoanalitikusan orientált (POT) jelölt:

Aki befejezte a legkevesebb 250 óra sajátélményű terápiáját, és a TB hozzájárulása alapján elkezdte a szupervízióját. A Közgyűlésen történő bemutatás után tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül látogathatja az egyesület üléseit.

IPA jogállású tag

A jelentkezés feltételei:
- etikai feddhetetlenség: A felvételét kérő személy írásos nyilatkozatot tesz, hogy az MPE Etikai Kódexét megismerte és az abban foglalt kritériumokat elfogadja, azoknak megfelel. Továbbá jelzi, ha ellene bármilyen etikai és/vagy büntető eljárás volt vagy van folyamatban.

Befejezett tanulmányi analízis; két befejezett és elfogadott szupervízió; a három előírt szeminárium elfogadott befejezése; standard analitikus esetről (nem feltétlen szükséges, hogy az eset befejezett terápia legyen) készült, elméleti vonatkozásokat is tartalmazó dolgozat bemutatása és megvédése a TB előtt (a dolgozatnak tanúsítania kell, hogy a jelölt tud analitikusként dolgozni); a pszichoterapeuta vizsga letétele; legalább két év jelölt státusz; továbbá több standard analitikus eset egyidejű folytatása.

A feltételek teljesítését a TB bírálja el. Elfogadás esetén a TB a jelöltet IPA jogállású egyesületi tagságra javasolja. A javaslatot a vezetőség a következő közgyűlés elé terjeszti, és a tagság akkor lép életbe, amikor a javaslatot a közgyűlés elfogadja. Az egyesületi tagság egyben IPA tagságot jelent.

A pszichoanalitikussá minősítésről az egyesületi tag diplomát kap. Az IPA jogállású egyesületi tag jogosult sajátélményű pszichoanalitikusan orientált pszichoterápiát végezni szakemberekkel, akik ezt képzési céllal igénylik. Igazolást adni erről a TB jogosult.

Gyermek és serdülő pszichoanalitikus: Az IPA valamely más tagegyesületénél vagy kiképző
intézeténél folyó, IPA által elismert gyermekanalitikus képzésben, tanúsítvánnyal igazolt képzettséget szerzett MPE tag

Pszichoanalitikusan orientált (POT) tag

A jelentkezés feltételei:
- etikai feddhetetlenség - A felvételét kérő személy írásos nyilatkozatot tesz, hogy az MPE Etikai Kódexét megismerte és az abban foglalt kritériumokat elfogadja, azoknak megfelel. Továbbá jelzi, ha ellene bármilyen etikai és/vagy büntető eljárás volt vagy van folyamatban.

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület POT tagozatának tagja, aki teljesíti a POT képzés feltételeit, és a TB előtt sikeresen megvédi a dolgozatát. A sikeres védésről a TB értesíti a vezetőséget, arról a legközelebbi közgyűlésen beszámol. A POT tagság akkor lép életbe, ha a POT jelöltet a közgyűlés elfogadja.

A POT tag a későbbiekben kérheti a TB- nél korábbi képződésének pszichoanalitikus képzéssé történő átminősítését. Ennek lehetőségét és feltételeit a TB két interjú alapján dönti el. A döntés során a TB meghatározza, hogy a pszichoanalitikussá váláshoz milyen plusz képzési modulok teljesítésére van szükség.
A POT tag a plusz modulok teljesítését követően kérheti IPA jogállású taggá nyilvánítását, ehhez meg kell írnia és meg kell védenie a tagsági dolgozatát, amely standard analitikus esetből készül. Sikeres védés esetén a közgyűlés befogadó szavazatát követően válhat a korábbi POT tag IPA jogállású taggá.

Különleges helyzetek kezelése

A szokásostól eltérő tagsági kérések elbírálása, a megszakadt képzés folytatására, valamint a korábban felfüggesztett vagy megszűnt tagság helyreállítására vonatkozó kérést a Vezetőséghez kell benyújtani. A kérelem elbírálása a TB hatásköre. A Vezetőség nyilatkozatot kér az etikai feddhetetlenségről. Etikai probléma esetén az etikai feddhetetlenség előzetes elbírálása az Etikai Bizottság ügydöntő hatásköre.
A tagfelvételhez szükség van a közgyűlés befogadó szavazására is.
A képzés, megszakadása esetén, 5 éven belül folytatható. 5 év után a TB dönt a folytatáshoz szükséges teljesítendő követelményekről.
Más országban szerzett képesítés esetében a hazai szabályzások és az IPA standardoknak való megfelelés a vezérelv.