A pszichoanalitikus kiképző terapeuta

A pszichoanalitikus kiképző terapeuta
a Működési rend 3. sz. melléklete

Kiképző pszichoanalitikus lehet, aki
- az egyesület IPA jogállású tagja
- a taggá válástól számítva legalább öt éve folytat analitikusi gyakorlatot.
- elmélyülten, alaposan tájékozott a pszichoanalitikus elméletekben, aminek bizonyítéka több analitikus publikáció, részvétel pszichoanalitikus rendezvényeken, a tudományos vitákban és az oktatásban.
- morálisan és etikailag feddhetetlen
- elkötelezett a pszichoanalitikus gyakorlat mellett, amit az erre fordított munkaidő tanúsít.
Az egyesület IPA jogállású tagja maga kérheti kiképző analitikusként való elbírását a TB-től.
A kiképző-jelölt gyakorlati munkájának a megismerése céljából a TB kérheti standard analitikus eset(részlet) ismertetését. Ha a kiképző-jelölt nem kapja meg a kiképző analitikusi státuszt, akkor kérését legközelebb két év múlva megismételheti. A TB döntésével szemben a kiképző analitikusok teljes köréhez fellebbezhet. Fellebbezését írásban, a TB-nek kell benyújtania.
A kiképző analitikusságot felül kell vizsgálni korosodás, egészségügyi problémák, a pszichoanalízis elméletétől, gyakorlatától való számottevő eltávolodás jelei és a morális, etikai integritás terén felmerülő kétségek esetén.
A kiképző analitikusság felfüggeszthető, megszüntethető. A felfüggesztést, megszüntetést kezdeményezőnek erről a TB-t írásban tájékoztatnia kell. A döntést a TB hozza, de szükséges a közgyűlés hozzájárulása.