Az Egyesület bemutatása

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület (MPE) a Nemzetközi Pszichoanalitikus Szövetség (International Psychoanalytical Association - IPA) és az Európai Pszichoanalitikus Föderáció tagjaként a Magyarországon működő pszichoanalitikusok szakmai, tudományos társulása, amely kezeskedik tagjainak magas, nemzetközi kritériumoknak megfelelő szakmai színvonaláért.
Ezt garantálja a nemzetközi tagság, amellyel együtt jár, hogy az MPE alkalmazza és  követi az IPA minden tagegyesületére nézve előírt, magas igényű képzési követelményeket és csatlakozási kritériumokat. Mivel az MPE tagjai automatikusan IPA tagok is, a tagság formálisan nemzetközi elismertséget is jelent.

Budapesti Iskola

A pszichoanalízis, mint eszmerendszer, mint gyógyítási módszer és mint mozgalom Freudnak köszönheti létrejöttét a 20. század elején. A pszichoanalitikus mozgalom igen gyorsan terjedt, a kezdetben Freud köré csoportosuló bécsi analitikusokhoz hamarosan több európai, sőt amerikai tanítvány is csatlakozott. A magyar pszichoanalízist Ferenczi Sándor neve fémjelzi, akinek javaslatára 1910-ben alakult meg a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület, majd 1913-ban a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület. Ettől fogva Bécs után Budapest lett az egyik legnagyobb pszichoanalitikus szellemi és terápiás központ, amelynek művelői sajátos analitikus szemléletüknek köszönhetően önálló iskolát alkottak. A Budapesti Iskola néven ismertté vált irányzat több tagja azonban a második világháború alatt emigrálni kényszerült (közülük legismertebb Bálint Mihály), emiatt az Egyesület tagsága erősen megfogyatkozott. A  háborút követően, a lelkes újrakezdési lendület ellenére, az ellenséges politikai légkör hatására a nagy múltú Magyar Pszichoanalitikus Egyesület  feloszlani kényszerült.

Az 50-60-as évek alatt az itthon maradt analitikusoknak köszönhetően az analitikus tevékenység búvópatak formájában fennmaradt, majd a 70-es években a lelkes tanítványok aktivizálódásának köszönhetően felszínre tört. Ennek kézzel fogható jele volt az, hogy  a Nemzetközi Egyesület 1975-ben a régi tagok tanítványait közvetlenül felvette sorai közé. Ezt a nemzetközi nyitást azután lassú felzárkózási folyamat követte, amelynek során 1989-től újra önálló tagegyesületté válhattunk.

Megalakulás

A 70-es évek nemzetközi elismerését /újra elismerését lassan a magyarországi intézményesedés is követte. 1980-ban a Magyar Pszichiátriai Társaság megalakulásával a pszichoanalitikusok a társaság Pszichoterápiás Szekciójának tagjaként, mint munkacsoport, elnyerték háború utáni első legális formájukat. Nem mellesleg érdemes megjegyezni, hogy a Terápiás Szekció vezetője is analitikus volt, méltó elismeréseként annak a ténynek, hogy a magyarországi pszichoterápiás mozgalom kezdetektől a pszichoanalitikusok aktív közreműködésével bontakozott ki. 1989-ben, az egyesülési törvény megszületésével, az analitikusok végre Magyarországon is önálló egyesületet létesíthettek, amelyet ?mint már említettük- az IPA önálló képzéssel rendelkező egyenrangú tagegyesületnek ismert el.

Tudattalan

A pszichoanalízis, mint eszmerendszer és, mint pszichoterápiás eszköz a 20. század tudományos, pszichológiai gondolkodásának egyik meghatározó alakjának, Freudnak köszönheti megszületését. Felfedezésének lényege az volt, hogy felismerte: viselkedésünk mozgató rugója tudatos elképzelésünk ellenére, zömében tudattalan és a lélek mélyén szunnyadó vágyak és tilalmak irányítása alatt áll. A lelki megbetegedés a klasszikus pszichoanalitikus felfogás szerint a különböző vágyak és tilalmak konfliktusában gyökerezik, vezető tünete a szorongás. Mai felfogásunkban ez a koncepció kiegészül azzal, hogy a megbetegítő kínok és szorongások kialakulása elválaszthatatlan attól a kapcsolattól, amelyben ezek az élmények születnek.

Pszichoterápiás módszer

A pszichoanalízis egy intenzív pszichoterápiás módszer, amely heti többszöri gyakorisággal (3-4 alkalommal) alakít ki sajátos, úgy nevezett áttételi kapcsolatot, amelyen keresztül a terapeuta a paciens belső, tudattalan működésmódját jobban megértheti és kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a lelki eredetű kínt a pszichoanalitikus tudattalan motívumokhoz köti, azokat tudatosítja és értelmezi. A pszichoanalízis ilyen értelemben a rejtett motívumok és a lelki kapcsolatok megértésének és feltárásának  tudománya. A pszichoanalízis másrészt egy gondolkodási rendszer, amely minden lelki eredetű jelenségre képes magyarázattal szolgálni. A pszichoanalízis emiatt széles körben alkalmazható. Számtalan területen bizonyította alkalmazhatóságát, mint a mentálhigiéne,  gyerek pszichológiai ellátás, csoportterápiák stb.