Pszichológiáról mindenkinek

 A Magyar Pszichológiai Társasággal együttműködve, a Pszichológiáról Mindenkinek programsorozat keretei között évente két előadás hallható, tavasszal és ősszel. A pontos időpontokról kérjük tájékozódjanak az MPT ill. a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület honlapján.  

Helyszín: ELTE PPK, 1073 Budapest, Kazinczy u. 23-27., aula

A program díjmentes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület és a Magyar Pszichológiai Társaság ezúton hívja meg az érdeklődőket a Pszichológiáról Mindenkinek című előadássorozatra, amelynek következő programja:

Időpont: 2024. április 12., péntek, 17.00 – 18.30
Előadó: dr. Benedek László
Előadás címe: Milyen pszichés problémákkal küzdenek az ausztriai magyar bevándorlók?
Moderátor: Vincze Anna

Benedek László tíz éve él és dolgozik Ausztriában pszichiáterként és pszichoterapeutaként. Rendelésén sok magyar bevándorló vagy ideiglenes tervekkel érkező, ingázó vendégmunkás jelentkezik, ezért alapvetően az ő problémáikról, terápiás kezelésükről szól az előadás.

 

A migráció története egyidős az emberiséggel, egyike korunk legfontosabb kihívásainak. A bevándorló gyakran átéli az ún. kulturális sokkot, amely a szülőföld elhagyásának fájdalmával és a befogadó ország kulturájába való beilleszkedés nehézségeivel függ össze. A terápia során foglalkozunk a veszteségekkel, a család, a baráti kör, az ételek és ízek, a személyes életkörülmények változásával és az anyanyelv elvesztésével. Az új országba történő beilleszkedés, vagyis akkulturáció esélyeit befolyásolja, hogy a veszteségek okozta „gyászreakciót” a bevándorló vagy immigráns hogyan, miként képes feldolgozni. Az analitikus irodalom olyan, harmadik individuációs folyamatként azonosítja a kivándorlást, amely a kisgyermekkori szeparációs-individuációs szakaszt, majd az adoleszcenskori útkeresést és identitásformációt követi. Kulturális adoleszcenciának is nevezik azt az életszakaszt, amelybe az emigráns kerül. A beilleszkedés sikere azon múlik, hogy a bevándorló képes-e kialakítani egy ún. hibrid identitást, amelyben az eredeti identitás-elemek ötvöződnek a befogadó ország kulturális mintázataival.
A terápiás segítséget kérő ausztriai magyar munkavállalók speciális vonása, hogy kivándorlásuk nem végleges, nem visszafordíthatatlan. Ilyen módon vonzások és taszítások láthatóak az idealizálás és elutasítás hullámvasútján. Az előadás második felében rövid esetleírásokkal illusztrálják az elméleti koncepciókat.

Az egy órás előadás után lesz lehetőség közös gondolkodásra, beszélgetésre, reflexiókra is.

Tájékoztatjuk, hogy a résztvevők a rendezvényre történő belépéssel hozzájárulásukat adják, hogy az előadás ideje alatt, annak helyszínén róluk fénykép vagy videófelvétel készüljön. Az MPT a felvételeket kizárólag tájékoztatási és sajtó célra használja fel.

 

 

 

Korábbi programok:

BESZÁMOLÓ

2023. november 9., szerda, 18.00 – 19.30
Bérdi Márk: Az autonómia kérdése az öngyilkossági krízisekben. „Ha megakarod ölni magad, miért nem akarod megölni magad?” (Pessoa)
Moderátor: Csáky-Pallavicini Zsófia

Gyorsan megtelt az ELTE Kazinczy utcai előadóterme. Bérdi Márk szuicid krízisről szóló előadását, ami Csáky-Pallavicini Zsófi értő moderálásával zajlott, nagy érdeklődés fogadta, végig érzékelhető volt az intenzív, feszült figyelem. Feltehetően mindannyian „belül” is voltunk, a személyes, privát asszociációink keveredtek szakmai részvételünkkel. Márk, Friedrich: Szerzetes a tengerparton című festményével hangolta a témára a közönséget. Ahogy a nyomasztó, sötét tónusú képet nézzük, a háttal álló szerzetes nézőpontjával azonosulva, Radnóti Sándor értelmezése szerint valahol „a lét és a semmi" határán járunk, teljes magányt élünk át. 
Bérdi Márk előadása során következetesen azt a kapcsolatot hangsúlyozta, ami a szuicid késztetést megélő és az őt segítő terapeuta, pszichiáter között, vagy terápiás közösségben jön létre és amely kapcsolat megtartó erejében az öngyilkossági krízis megoldása rejlik. Buda Béla írásaival illusztrálta a szemléleti változást, amit a szuicid krízisállapotról szóló klasszikus, inkább a múlt századi és a modernebb, alternatív megközelítés között fedezhető fel. A klasszikus szettingben a kezelő célja, hogy pontosan felmérje a szuicid veszélyt, a kockázati tényezők súlyát. Buda a pácienssel való kapcsolat fő szabályát abban látta, hogy az öngyilkosság kimondását, az ezzel kapcsolatos fantáziák megjelenését a terapeutának kerülnie kell, mivel a visszajelzéssel inkább megerősíthetjük a páciens szuicid szándékát. Sok évvel később Buda enyhített ezen a javaslaton, fontosabbnak tartotta a pácienssel kötött szerződést, ami magában foglalja, hogy megküzdjön szuicid késztetésével. Ez attól is nehéz és időnként kontraproduktív, hogy látnunk kell, amit Buda is kiemel: a szuicidium néha a páciens utolsó, autonómnak átélt cselekvési lehetősége, amit nem magunktól eltolva, kívülállóként, hanem csak empatikusan lehet megérteni.
Nem meglepő, hogy a szuicid vágyat megosztó páciens intenzív bevonódást, a felelősség felerősödését és egyben a tehetetlenség, a harag és a szorongás sodró érzéseit keltik a terapeutában, és ezeknek utat engedve pl. szadomazochista, „üldöző – üldözött” áttételi és viszontáttételi helyzetek jöhetnek létre. Ahogy Márk a mai pszichoanalitikus kapcsolati iskolák interszubjektív szemléletével és szerzőivel bemutatta, a megoldás nem különbözik az általános terápiás részvételünktől, – de mindez az örvénylő indulatok miatt nehezebben és fájdalmasabban valósítható meg. A páciens narratíváját megismerve és megértve, a vele való stabil kapcsolatban magunkban is megkeressük az ő érzéseit, a reménytelenséget, kiúttalanságot és legfőképpen azt a sebezhetőséget, aminek a mélyén ott van a magány elviselhetetlensége, az érzés, hogy ő maga teher, fölösleges másoknak, nincs kapaszkodója. A terapeuta sodródás nélküli bevonódása a páciens pusztító világába, valamint az egymás iránti elköteleződésük vezethet terápiás változáshoz, a szuicid késztetés feladásához.
Zárásképpen Márk rövid filmfelvétellel illusztrálta az elmondottakat: A Golden Gate hídon járunk, ahol kamerák rögzítik az öngyilkosságokat. A felvételen egy nőt látunk, aki már átmászott a korláton és a párkányon ülve készül az ugrásra, mikor egy férfi a hídról megfogja és visszasegíti/visszahúzza őt – az életbe. A nő nem tiltakozik, engedi, hogy megmentsék. Ezzel a gesztussal, véleményem szerint – ahogy szimbolikusan és konkrétan is belekapaszkodik az érte kinyúló kézbe – kapunk választ az előadás alcímében felvetett kérdésére: „Ha meg akarod ölni magad, miért nem akarod megölni magad?”

Vincze Anna beszámolója


 

BESZÁMOLÓ

2023. május 24., szerda, 18.00 – 19.30
dr. Merényi Márta: Test és trauma
Moderátor: Csáky-Pallavicini Zsófia


„Az élmény bennünk van, de nem a miénk”

 Merényi Márta pszichiáter, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta, tánc- és mozgásterapauta volt az előadója május 24-én a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület közös Pszichológiáról Mindenkinek programján. Az ELTE PPK Kazinczy utcai terme megtelt ezen a májusi szerda estén, a test és trauma témaköre nyilvánvalóan sokakat érdekelt.
Merényi Márta elmondta, hogy az előadás témája abban a felismerésben gyökerezett, hogy a trauma és a test szorosan összekapcsolódik, és többek között arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan lehet azt kezelni, amikor a pszichoterápiában megjelenik. Az előadás bevezette a közönség számára a pszichotrauma fogalmát, majd bemutatta, hogy mi segíti a megküzdést, s mit jelent a disszociáció. Az előadó egy eseten keresztül érzékeltette, hogyan jelenik meg a terápiás kapcsolatban a trauma, a disszociáció.  A test fenyegető és kiszámíthatatlan lesz a traumatúlélő számára. A testérzetek ijesztőek, a személy elidegenedik a testétől, jellemző az üresség élménye, az életteliség, a valódiság érzése sérül vagy hiányzik. Traumatúlélőknél jellemző lesz az önsértés, evészavar, függőség.
Merényi Márta hangsúlyozta, hogy a traumatúlélő számára az élményfeldolgozás módosul, tehát az érzelmileg megterhelő eseményekben nehezebben reagál. Vagyis nem integrálható az élmény – ahogyan megfogalmazta: „az élmény bennünk van, de nem a miénk”.
Az előadás kitért a kora gyermekkori traumatikus élmények (ACE) jelentőségére is. Az előadó elmondta, hogy a korai gondozói környezet és a testélmény összekapcsolódik, s ez a korai kapcsolati mintázat jelen van a terápiás térben. A korai élmények jellegzetes mintázatokká alakulnak. Ismertette a leggyakoribb traumatikus tapasztalatokat úgy mint, az érzelmi elárasztás vagy figyelmen kívül hagyás (egyszerre túlaggódó és elhanyagoló), a fizikai elhanyagolás, a szexuális és fizikai bántalmazás.
A traumatikus tapasztalatok átírása két irányból közelíthető meg: a mentalizálás felől „fentről le” pl. a pszichoanalitikus pszichoterápia segítségével, vagy a test felől – „lentről fel” pl. rendszeres mozgás, jóga által.
Ezután Merényi Márta áttért annak bemutatására, mindez hogyan jelenik meg a terápiás térben, illetve hogyan hat a terapeutára. Hangsúlyozta, hogy a terápia egyik legfontosabb tényezője, hogy a terapeuta érzelmileg és fizikailag álljon rendelkezésre, új kapcsolati tapasztalati utat hozzon létre, s ezáltal segítse a pácienst saját érzéseinek felfedezésében.
Mégis, az átélt érzet hogyan válik a tudatosítás jelen idejű élményévé? Egy eseten keresztül nyert a közönség bepillantást a pszichodinamikus mozgás és táncterápia technikájába. Márta hangsúlyozta, hogy a traumatikus élmény átírása mindig magában foglalja a testélmény változását, az egyén visszakapja önmagát, újra tud kapcsolódni. A terapeuta testi figyelme, a testérzeteivel való közvetlen kapcsolat fontos a folyamatban.
Az előadás a TünetEgyüttes rövid filmrészletével zárult, amelyben Fahidi Éva élettörténete került megjelenítésre ahogyan verbális és testi interakcióba kerül fiatal énjével.
A közönség számos kérdést tett fel, amely bizonyította az érdeklődést és az elhangzottak megértését. Habár rövidnek tűnt az idő, ami a rendelkezésre állt, mégis olyan tisztán, érhetően átadott átfogó tudást kaphatott a közönség, amelyben alkalma volt a téma és a módszer mélységeinek megértésére. A tudományos ismeretterjesztés nehéz műfaj, de Merényi Márta autentikussága és az előadás tartalmassága ezt tökéletesen megvalósította.


Kaló Zsuzsa beszámolója
Habilitált egyetemi docens, ELTE PPK
Szakmai-tájékoztatási titkár, MPT

 

2022. november 16., szerda, 18.30 – 20.00
Személyes részvételű esemény


dr. Danics Zoltán: Intimitásunk labirintusában – korai kapcsolataink hatása a felnőttkori intimitás-képességünkre

Moderátor: dr. Kulcsár Gabriella
 

BESZÁMOLÓ

 

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, a Magyar Pszichológiai Társaság és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar együttes szervezésében 2022. november 16-án újabb előadást hallhattunk a méltán népszerű Pszichológiáról Mindenkinek rendezvénysorozat keretében. Az Intimitásunk labirintusában – korai kapcsolataink hatása a felnőttkori intimitás-képességünkre címet viselő esemény rengeteg embert vonzott, az utolsó székek is gazdára találtak, a termet a kíváncsi érdeklődés atmoszférája töltötte be. Az előadó, Dr. Danics Zoltán pszichiáter szakorvos és kiképző pszichoanalitikus pszichoterapeuta mindent megtett, hogy minél gazdagabb ismeretanyaggal távozzon az értő közönség. Az előadás során törekedett arra, hogy reális képet mutasson az intimitásra való képességünk módosítási lehetőségeiről terápiás keretek között. Ennek kapcsán hosszan beszélt arról a megkerülhetetlen kérdésről, hogy mire szolgál az intimitás a páciens és a terapeuta között a terápiás kapcsolatban, hogyan szabályozható és „használható” arra, hogy a páciens gyermekkori elakadásait feloldja, a preverbális korban beépült kapcsolódási mintázatait módosítsa és hozzájáruljon a patológiás én-részek újraszerveződéséhez. A terápia jó esetben biztonságos, veszélytelen teret biztosít a páciens fluktuáló intimitás-igényének, amelynek a megteremtése a terapeuta részéről állandó önreflexiót igényel. Azt is megtudhattuk, hogy a sikeres terápiás munkához természetesen a páciens részéről is szükség van a változás igényére és bizonyos fokú intimitási kapacitásra, illetve – ezt sem titkolta az előadó – nem ritkán sok-sok terápiás évre. A szakember igyekezett megértő és biztonságos közeget teremteni a teremben ülő hallgatóság számára is, akik számos kérdéssel jelezték, hogy a téma milyen aspektusai érdeklik őket a leginkább. A másfél órás időkeret arra természetesen nem volt elég, hogy az intimitás témájának ezer metszetét megismerjük, de gondolatébresztő és reménykeltő impulzusokkal távozhatott minden résztvevő. Az előadás végére az előadóval együtt mindannyian úgy éreztük, hogy még sok-sok órát tudnánk beszélni, kérdezni e kimeríthetetlen problémakörről, de sajnos az este végetért, így azzal bíztattuk magunkat, hogy a rendezvénysorozat következő alkalmán egy újabb nagyon izgalmas témában tudjuk folytatni a szakmai diskurzust. Ennek részleteivel hamarosan jelentkezünk!

dr. Kulcsár Gabriella beszámolója

 


 

2022. május 4., szerda, 18.00 – 19.30

Pszichológiáról Mindenkinek – HIBRID

dr. Bokor László: „Mit tanultunk és mit nem a pandémiából? – A járvány társadalmi, pszichológiai és kommunikációs tanulságai”

Moderátor: dr. Kulcsár Gabriella

 

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, a Magyar Pszichológiai Társaság és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar együttes szervezésében 2022. május 4-én indult el két év szünet után újra a méltán népszerű Pszichológiáról Mindenkinek előadássorozat. A Mit tanultunk és mit nem a pandémiából? – A járvány társadalmi, pszichológiai és kommunikációs tanulságai címet viselő esemény Bokor László kiképző pszichoanalitikus és pszichoterapeuta magával ragadó előadói stílusának köszönhetően a vártnál is élvezetesebbre és érdekfeszítőbbre sikerült. Még az izgalmas cím sem sejtette, hogy milyen történelmi és társadalmi távlatokat fogunk bejárni a bő egy óra alatt. Az előadó megnyitotta számunkra az időt és a teret, visszavezetett minket a középkori pestisjárványok világába, amelynek társadalmi tanulságait átlátva könnyebben megérthettük korunk Covid járványának tömegpszichológiáját is, amelynek pszichoanalitikus gyökereit elemezve egészen Le Bon-ig és Freudig nyúlt vissza az előadó. Ugyanakkor a nagy társadalmi-történelmi összefüggések mellett bepillantást nyerhettünk olyan emblematikus események személyesen megélt traumatikus pillanataiba is, mint a World Trade Center összeomlását követő órák, amelyek terapeutaként valódi szakmai kihívást jelentettek. Az egész előadásra jellemző volt ez a dinamika: az elméletek és a makroszintű összefüggések mellett a terápiás gyakorlat mikroszintű tapasztalásai is elhangzottak, közelebb hozva a témát a hallgatósághoz és hasznos tanácsokkal szolgálva a közönség soraiban ülő terapeutáknak a Covid-helyzet vagy ahhoz hasonló jövőbeni kihívások kezelésére. A résztvevők nagy örömére Bokor László azzal is tisztában volt, hogy komoly előadás nem képzelhető el humor nélkül, így a jól elhelyezett (ön)ironikus megjegyzések kellemesen oldották a téma súlyosságát és a hallgatóság hangulatát.  Az előadás végén a személyesen megjelenők kérdéseket tehettek fel, amelyeknek köszönhetően többek között a bizonytalanság-tűrés és a haláltól való szorongás Covid-helyzettel való terápiás összefüggései is szóba kerültek. Előadássorozatunknak méltó nyitánya volt Bokor László előadása, amelyet ezúton is köszönünk neki, és reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan színvonalas eseményekkel örvendeztethetjük meg a pszichológia iránt érdeklődőket!       

dr. Kulcsár Gabriella beszámolója

 

2020. március 25., szerda, 18.00 óra 

 

Simon Judit:A belakott test. Változatok a testhez való viszonyra

A Covid-19 járvány miatt előadásunk sajnos elmarad!

Beharangozó

A testünkkel való viszony korántsem olyan egyszerű, mint ahogy azt a test fizikai jellegéből adódóan hinni szeretnénk. Testünk által létezünk, a testünk mindig velünk van, emiatt magától értetődőnek vesszük, hogy birtokoljuk is azt. Testünk kontrollálását könnyen összekeverjük a testünkkel való kapcsolattal, továbbá szeretjük azt hinni, hogy a test könnyen szóra bírható. Se szeri, se száma azoknak a könyveknek, melyek a pszichoszomatikus betegségek szótárszerű megfejtését ígérik. Az előadásban szót ejtünk arról, hogy a pszichoanalitikus elméletekben hogyan változott a pszichoszomatikus betegségekről való gondolkodás. Érintjük azt is, hogy mit is jelent a testtudat, és ez miért központi jelentőségű a kortárs pszichoanalitikus elméletekre támaszkodó mozgás és táncterápiában. S végül megnézünk néhány példát a saját test másik által történő kizsákmányolására. Az előadás célja, hogy kevesebb hiedelemmel és nagyobb érdeklődéssel forduljunk a testünk felé, és ezáltal talán egy lépéssel közelebb kerüljünk ahhoz, hogy jobban belakjuk azt.


 

2019. november 20-a, szerda, 18.00 óra

Felházi Anett: "Úgy szeretlek, majd megeszlek" Vágy és rombolás az érzelmi közelség kialakításában

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hargitai Rita moderálta.

Beszámoló az estről:

Azon a szerda estén komótosan szállingóztak az emberek az egyetem épületének egyik emeleti előadójába, kezdésre szépen, kényelmesen kitöltve az ülőhelyeket. A népes hallgatóság száma megközelítette a 100 főt, zöme „szemmérték alapján” 20-as éveiben járó fiatal, zsibongásuk kellemesen kitöltötte a teret. A szervezők gondoskodtak friss levegőről, megfelelő technikáról, jó hangosításról, a témában meglehetősen otthonosan mozgó előadó pedig kitűnő címet választott. Ugyanis a cím frappáns, figyelemfelkeltő, s izgalmas, egyenesen a fantáziánk birodalmába „röpít”, s vonzza a kérdést: „Vajon mi minden kerül itt ma terítékre?”
Felházi Anett rutinosan, merész felhívással indít, „kapcsoljuk be a biztonsági öveket”, mert az utazás korai élmény-anyagaink hepehupás útjára visz. S valóban a felvezető diák az anya-csecsemő kapcsolat „winnicotti” meghittségét, s viszontagságait taglalják. Erről a kinek biztos, kinek bizonytalan alapról továbbhaladunk a fejlődéslélektani „stációkon”, lévén szadomazohisztikus kapcsolatokról beszélünk. A téma semmiképpen nem mondható vidámnak, a közönség komoly csöndbe burkolózik, miközben a gondosan felépített előadásban alapos és jól érthető elkülönítést hallhatunk az agresszió és destrukció fogalmainak különbözőségéről. Felházi Anett a különlegességi fantáziák és kontroll-érzet mentén ügyesen hívja a fiatalokat lehetséges filmbéli azonosulásokra. Példáiban elsőként az „Alkonyat” sorozat főhősnőjét hozza, aki szenvedésekkel, kínzásokkal tűzdelt kötődést keresve a vérfarkasok és vámpírok fény, s élet nélküli világába jut. Másik fiktív esetvignettája pedig a „Szürke ötven árnyalatában” megjelenő izgalmas, de egyben iszonytató viszony kapcsolati hátterét, s a szereplők elképzelt pszichés világát boncolgatja. Boncolgatja, hiszen értenünk és látnunk szükséges, hogyan, s miért ragad meg az ember lánya, fia a mágikus fantáziák süppedős talaján. Lássuk be, ez a világ zárt, így csak éretlen és fájdalmakkal teli kapcsolatok juthatnak osztályrészül. A hallgatóságban már épp talán megjelenik a vágy az érzékletesen megfestett képekből való kiszabadulásra. De a pillanat még nem most jön el, a felelevenített filmélményeket, szépirodalmi példák követik, s figyelmünk „lekötözve” marad, hiszen még Csáth Géza tragikus, hiányokban bővelkedő élete és Dorian Grey mohóságot képviselő karaktere is szót érdemel. Valóban jó lenne örökre fiatalnak, szépnek, vonzónak maradni, ha annak az ára a lélektani űr? Ki, ki választ adhat erre magának. Szerencsére a szabadulásra lehetőségünk mindig adódhat, ha felismerjük a bántalmazás mivoltát és a fájdalmas ragaszkodást elgyászoljuk, valódi szeretetkapcsolatra nyílik lehetőségünk. Felházi Anett erre és reflektálásra biztatja a jelenlévőket. Sikeresen, ugyanis a zárszó előtt számos kérdés érkezik romboló apákra, javítási késztetésekre és mindezek kezelési lehetőségeire vonatkozóan. Azt hiszem, az előadás végéig megtartott közel 100 fő mutatja, nehéz témákban is lehet, sőt fontos aktuálisan emészthető tartalmakat újra és újra „terítékre” tenni. Az előadás Rilke soraival zárul: „akit szeretünk engedjük el, mert egymásba fogózni tanulnunk sem kell, oly könnyű dolog.” A hallgatóság pedig az órás élményből ocsúdva, komótos tempóban és elégedett zsivajgással szállingózik el.
                                                                                                                               Kléger-Sipos Ágnes
 
Az előadásról készült videó az alábbi linken megtekinthetőhttps://youtu.be/kD9VwWNYENE

 

2019. március 20-a, szerda, 18.00 óra

Riskó Ágnes: 

Az üveghegyen is túl...Bevezetés az analitikus onkopszichológiába

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hargitai Rita moderálta.

Beszámoló az estről:

Párna az ablakban. Az üveghegyen is túl…Bevezetés az analitikus onkopszichológiába

Lassan gyülekezett a hallgatóság azon a szerdai estén, az ELTE PPK épületének aulájában, hogy meghallgassák Dr. Riskó Ágnes klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoanalitikus előadását, mely bevezetést ígért az analitikus onkopszichológiába. Pár perccel hat előtt aztán, szinte megtelt a terem. Hargitai Rita, az MPT tudományos titkára konferálta fel az előadót és a záró beszélgetést is ő vezényelte le.

Dr. Riskó Ágnes erős vizuális felütéssel indította előadását, mellyel ügyesen megteremtette a témára való ráhangolódást. Az Onkológiai Intézetről készített fotókon keresztül, mi is ott sétáltunk az Intézet kertjében, mosolygó onkopszichológusokkal és osztályos dolgozókkal találkoztunk, meglepődhettünk és elgondolkozhattunk azon, vajon mit keres egy “Európa tehén” az Intézet kertjében és végül szembe találtuk magunkat a szívszorító valósággal, amikor Ágnes az Intézet egyik emeleti, nyitott ablakából félig kilógó párnáról készült fényképet mutatta meg a hallgatóságnak, az asszociációknak is teret engedve egy pillanat erejéig. Az egyik beteg lázas lehetett az éjjel és ezért szellőztetnek épp? Vagy valaki meghalt az éjszaka? Így került szó szerint “képbe” a halál, mint az Onkológiai osztály multidiszciplináris teamjének a tagja, ahogy az előadó később megszemélyesítette.

Majd egy fiatal nő rajzait láthattuk, melyeket a betegsége különböző stádiumaiban készített önmagáról. A betegség alatti szelf-reprezentáció változásokat jól szemléltették a bemutatott művek. Felkavaró erejű volt az utolsó kép, melyen a közelgő halált elfogadva, integetve búcsúzott a páciens.

Ezután az elméleti rész következett, melyet Ágnes sok-sok személyes tapasztalattal, példával illusztrált. Különösen tetszett, hogy az előadás mindvégig érthető, szakzsargontól mentes tudott maradni, figyelembe vette a hallgatóság heterogenitását, a közönség soraiban helyet foglaló betegeket és a hozzátartozókat is. Szó esett az onkopszichológia kialakulásáról, a határterületekről, a pszichoterápiás lehetőségekről. A pszichodinamikus szempont mentén haladva, az előadó részletesebben foglalkozott a rákbetegségeket kísérő hullámzó regresszióval, az áttétel és a viszontáttétel daganatos megbetegedésekben megjelenő sajátosságaival.

A közönség mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatta Dr. Riskó Ágnest, aki megnyugtató jelenlétével ellensúlyozni tudta a téma nehézségét. Ágnes szakmai elhivatottsága és a terület iránti mély elköteleződése érezhető volt az egész előadás alatt.

Végül Székács Istvánnál hét évig tartó szupervíziójáról mesélt a közönségnek és helyezett hangsúlyt ezzel az onkopszichológiai munka és a szupervízió elválaszthatatlanságára.

Dr. Riskó Ágnes előadása különleges élményt nyújtott, hisz az üveghegyen túlra is bepillanthattunk a szemüvegén keresztül, ebbe a tabuktól hemzsegő, zárt világba és megérthettük, hogy milyen óriási szükség van az onkopszichológusok jelenlétére, empatikus  hallgatásukra, arra, hogy a páciensek számára “állandó tárgyak” legyenek. Dr. Riskó Ágnes hasonlatával élve, a munkájukra, mely lelki kemoterápia, mellékhatások nélkül.

Martonicz Andrea beszámolója

 

Az estről készült másik beszámoló itt olvasható: https://meccespontok.blog.hu/2019/03/24/az_uveghegyen_is_tul_650

2018. november 14..

Hámori Eszter: 

A korai kapcsolat zavarai: Utak és tévutak

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hargitai Rita moderálta.

Beszámoló az estről:

A Magyar Pszichológiai Társasággal együttműködve, az MPE Kommunikációs Bizottságának társszervezésében, a Pszichológiáról Mindenkinek programsorozat keretei között évente két előadás hallható, tavasszal és ősszel. Az idén őszi előadást Hámori Eszter pszichoanalitikus, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanszékvezetője tartotta. Az előadót szokás szerint Hargitai Rita, az MPT tudományos titkára mutatta be. 

Hát igen. Vannak utak, és vannak tévutak. Az utóbbiból több van, a terapeuta szemszögéből nézve, hiszen nyilván az jön párkapcsolati problémákkal pszichodinamikus terápiára, aki úgy érzi, tévúton jár.  Lehet-e a tévútról az igazi és egyetlen helyes útra kerülni? Ez izgatta legfőképpen az ELTE PPK aulájában összegyűlt majdnem 100 fős közönséget, többnyire fiatalokat, akik még keresik a saját útjaikat...
Mert valahol tévútra kerülünk. Ráadásul nagyon korán, az anya-csecsemő kapcsolatban. Eszter nagyon szemléletes példával, Platón: Lakoma című írásával kezdte és fejezte be az előadását.  Platón szerint Zeusz kettévágta az androgün embereket, akik attól fogva a másik felüket keresik, aztán vagy megtalálják, vagy nem. Igen, a másik fél lehet azonos nemű is, ez kiemelten szerepelt az előadásban.
Minden pszichoanalitikus számára nagy kihívást jelent laikusoknak úgy beszélni erről a témáról, hogy ne használjon érthetetlen szakkifejezéseket, mégis átadjon valamit a szemléletből. Eszter rövid és tömör idézeteket használt mondanivalója alátámasztására a nagy elméletalkotóktól: persze, mindannyian Freud köpönyegéből nőttünk ki, így a mester sem maradt ki a korai trauma-elméletével. De aztán jött Ferenczi, Winnicott, Bowlby, Spitz, Fraiberg és Ainsworth, a nagyok, akik a korai kötődést kutatták. 
Az előadás nem ragadt le a kisgyermekkorban, jöttek fordulópontok, ahol még lehetséges a változás. A beszéd megjelenése, a serdülőkor, a fiatal felnőttkor és az időskor is hozhat fordulatot a korai kötődési mintázatokban. Megismerkedtünk a madárfészek-rajz technikával, ami szemléletesen mutatja be a serdülők családhoz való viszonyát, láttunk teljes és egyszülős madárcsaládokat, magyarázni nem kellett, a rajzok magukért beszéltek.  Végül néhány gondosan maszkírozott esetvinyetta illusztrálta az elmondottakat.
Eszter megnyugtató választ adott a közönségnek: a tévútról bármikor lehet a helyes útra kerülni, ebben akár egy szerencsés találkozás, de annak híján egy elég jó terapeuta segíthet.
 
 
Rózsa Ildikó beszámolója
 
 

2018. április 18., 18.00

Bokor László: A nárcizmus: átok vagy áldás? Szelfünk viszontagságai: sérülés és gyógyulási egyéni, családi, társas szinten

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hargitai Rita moderálta.

 

Beszámoló az estről:

 

Én vagyok a legjobb benned

 

Számosan lehetünk, akik szeretik, amikor valaki olyan helyre akar minket vinni, ahol még nem jártunk, mégis mintha már lettünk volna ott. De éppen ehhez a bonyolult benyomáshoz nélkülözhetetlen a kalauzunk tolmácsolása. Nélküle nem tudjuk meg, amit vele már azt hisszük, hogy mindig is tudtunk nélküle is. Mindegy, hogy ez a személy amúgy jódlizik, versel vagy Michelin-csillagosra főzi magát, ha erre képes. Bokor László ilyen idegenvezető, csak nem klarinéton, hanem pszichoanalízisben nyomja. Ő a hazai pszichoterápiás közeg Piszok Alfrédje: megszólalásai esetén intuitív váratlanságokra és precíz kavarásokra bizton számíthatunk. Bokor arra használja a szép eszét – amit csak azért nem hívunk szellemnek, hogy senki még véletlenül se kapassa el magát –, hogy szokatlan szemszögből mutasson fel számunkra dolgokat, de közben mi mégis összefüggéseiben lássuk a jelenségeket. A Magyar Pszichológiai Társaság „Pszichológiáról mindenkinek” sorozatában tartott előadásának címe nem volt hosszabb, nem volt rövidebb, mint hogy: „A nárcizmus: átok vagy áldás? Szelfünk viszontagságai: sérülés és gyógyulás egyéni, családi, társas szinten”. Bokor és a nárcizmus – így kéz a kézben, mint Róbert Gida és Micimackó az ismert ábrázoláson – egy laza párezres populáció felbukkanását ígérte már magánál a facebook-eseménynél. Ki tudja, miféle bestiális közelharc bontakozhatott volna ki talán már a Kazinczy és a Wesselényi sarkán, de legkésőbb az épületbe jutás hímes mezején a kifinomult lelki mozzanatok után sóvárgó úri közönség körében, ha mindenki komolyan veszi, amit korábban zajos egérklikkeléstől övezve bejelentett. Ám hála a Teremtőnek és a virtuális térben elsütött eskük porózus validitásának, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának aulája végül szelíd hangulatú, a székét biztosan megülő néppel arányosan telve várta a kitűnő előadót.

Bokor erre az estére mondanivalója vivőanyagául a saját higgadt, meleg és kedves hangjához mérten is egy cserépkályha-meghittségű ASMR-regisztert választott, így időnként nehézséget okozott számunkra, hogy a tarkónk folyamatos, kellemes idegi zsibbadása ne zsongja fölül a tartalmi részeket, amiért végül is eredetileg, őszintén kijelenthetjük, ott voltunk. A mi kiváló előadónk az én-ideálunkhoz fűződő viszonyunkon keresztül mutatta meg, hol bő és hol szorít, hogyan nő és hogyan apad az önérzet, hogyan lehet az önbecsülésből önbecsülés, és miként próbáljuk ezt meggyógyítani szerelemmel vagy más rajongástárggyal. Bokort mostanában kiemelten érdekli a szerelem, és mivel minket is, így kíváncsiságunk és érdekeink újra és újra egybeesnek. A szerelemben, a közösségben, a tömegben és a vezérhez vagy a guruhoz fűződő viszonyban az a veszélyes és egyben az a pompás lehetőség, hogy megtalálhatom bennük a legszebb önmagamat, ahogyan ők is énbennem a legcsodálatosabb önmagukat. A nárcizmus témája amúgy is tele van dichotómiákkal és paradoxonokkal, így a végére lassan kiteljesedett az előadás célja is, hogy meglássuk mindama áldást és átkot, amelyet felgerjeszthetünk, amikor az én-ideálunk válik az életünk egy szakaszának vagy egészének meghatározó erejévé. A másik, számunkra kedves szálat is megpendítette Bokor, hogy a nárcizmusunk nem egy ördögi fuvallat, amije csak a tudjukkiknek van, hanem mindössze az a szervünk, amivel sebet ejthetünk a másikon. De valójában nem az az érdekes, hogy kik az abszolút értelemben vett narcisztikusak, hanem hogy ilyen értelemben egymás narcisztikusaivá válhatunk, vagy éppen ellenkezőleg, egymás ideáljaivá. Szerencsés esetben fenntartható módon, például az érett szerelemben. Minden egyszerűsítés és démonizálás helyett érdemes tehát a nárcizmusunkat úgy tekinteni, mint a kultúránk, a kapcsolataink és a közösségeink egyik fő hajtóerejét és lényegi szabályozóját. Hiszen állandóan összeérünk, egymásra szorulunk, együttműködünk és nehézséget okozunk. Pont ezért nem valószínű, hogy több lett a nárcizmus a korok során, mert zárt a rendszer. Szóval érdemes minél többet tudnunk a nárcizmusról, pláne a sajátunkról. Akkor adódik lehetőségünk befolyásolni, ha mégoly korlátozottan is, hogy a legtöbb áldást kombináljuk az életünkben a legkevesebb átokkal.

 

            Bánki György


 

2017. október 25.

Bakó Tihamér: 

Trauma és fejlődés

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hargitai Rita moderálta.

Beszámoló az estről:

Bakó Tihamér: Trauma és fejlődés című előadásán vehettünk részt az ELTE Kazinczy u-i épületében. 2700 érdeklődőből közel háromszázan hallgattuk az előadó gondolatait a trauma és fejlődés kapcsolatáról. dr. Hargittai Rita, a Magyar Pszichológiai Társaság tudományos titkára köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Bakó Tihamér szólította meg a hallgatóságot a következő szavakkal: „Saját magam és a trauma nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mielőtt elindulnánk, kapcsolják be biztonsági öveiket.” Az előadó ezzel a mondattal arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a hallott tapasztalatokat, élményeket csak olyan közel engedjük magunkhoz, amíg az még biztonságos számunkra. 
A trauma hirtelen bekövetkező hatás, amely meghaladja az egyén tűrőképességét. A traumát elszenvedett személy megpróbálja kizárni a tudatból az őt megrázó élményt. Nem tudja megtartani biztonságérzetét, integritását, szétesett állapotba kerül. Korábbi működési módjait nem képes mobilizálni. Folyamatos fenyegetettséget, veszélyeztetettséget él át és elveszti a sebezhetetlenség érzését. Öndestruktív veszély is fennállhat. A traumatikus élmény nagyon intenzív, úgy érezzük, eláraszt bennünket. Egész lényünk reagál rá, idegrendszerünk, észlelésünk, testünk. Az előadó a trauma definiálása után kitért azokra a tényezőkre, melyek azt befolyásolják, hogyan hat a trauma az egyén személyiségfejlődésére.
Elsődleges szempont, hogy a trauma a személyiségfejlődés mely időszakában éri az egyént. Ha nagyon korai időszakban, az súlyosan megbetegítő lehet. Fontos azt is felmérni, hogy aktuálisan milyen állapotban van a traumát átélt egyén, illetve milyen az érzékenysége az adott problémára. Van-e külső kapcsolata és ez a külső kapcsolat mit tud nyújtani számára, illetve milyen a kapcsolata a transzcendentális dolgokhoz. Segít a feldolgozásban, ha a traumát átélt egyénnek erős az énje, kialakult belső szelfmagjára alapozhat.
Az előadó beszámolt egy saját traumájáról, édesapja elvesztéséről, melyet így írt le: „Átéltem. A fájdalom a részem lett. Azt hittem, ez örökké így marad. 1, 1 ½ év után csillapult a fájdalmam.” Dr. Bakó Tihamér a traumát egyfajta fantomként írta le, mely mintha folyamatosan velünk lenne és elárasztana bennünket. Énállapotunk megváltozik, folyamatosan veszélyt észlelünk. A terápiának, hangsúlyozta, azt kell feltárnia, hogy milyen szintű a traumatizált személy sérülése, mik azok az ép érzések, melyekkel szövetséget lehet kötni. A pácienseknél el kell érni, hogy érdekesek legyenek önmaguk számára. Ha ezeket a pontokat sikerül megtalálni, akkor a terápia izgalmas, közös, kreatív folyamattá válik, ahol a terapeuta – bár nem tud semmit meg nem történtté tenni - a szerető anya és védelmező apa szerepét veszi fel. A páciens ép részeinek kezét fogva képesek együtt arra, hogy a páciens átélje a traumát, integrálja azt és beteg, lehasított énrésze összekapcsolódjon egészséges énrészével. Az előadás végén a hallgatók kérdéseket tettek fel a trauma-feldolgozás folyamatáról, módjairól, illetve arról, hogy mikor lehet a traumából potenciál, motiváció. A közönség útmutató példákat, megnyugtató válaszokat kapott kérdéseire.

Bak Rita

 

2017. március 22.

Adrigán Erzsébet: Szeretni és szeretve lenni – változatok az intimitásra

 

Beszámoló az estről:

Nagy érdeklődés kísérte Adrigán Erzsébet előadását, közel 200-an hallgathattuk meg gondolatait, szakmai véleményét, tapasztalatait a szeretetről, a kötődésről, a kapcsolatok alakulásáról és az intimitás lehetőségeiről. A hallgatóság összetétele nagyon vegyes volt, sokan középkorúak, de szép számmal jöttek el a fiatalok, egyetemisták is.

A kötődés az ember alapvető és természetes igénye. 6 hónapos és 6 éves kor között a legintenzívebb, a gyermekkori érzelmileg kielégítő és frusztráló kötődési élmények meghatározzák a későbbi kapcsolataink biztonságát és tartósságát, vagy mindezek nehézségeit. A korai érzelmi hangolódás és megfelelő érzelmi válaszkészség hiányában az egyedüllétet, a magára hagyatottságot kell átélnünk. Az érzelmi magány arra ösztönözheti a személyiség fejlődését, hogy minél inkább hárítsa el negatív érzéseit, ami gőgösséghez és a másik leértékeléshez, egészen a kapcsolati-függőségi igény elutasításához is vezethet. Az előadó bevezette a hallgatóságot a nárcisztikus fejlődés, illetve sérülékenység problémakörébe.

Az önimádat, hangsúlyozta, nem önszeretet. Valódi önszeretet nélkül nem is tudunk másokat szeretni, élővé válni és élvezet találni az életben. Számos példát hozott az érzelmileg magára maradt gyermek belső világából és a pszichoterápiás megsegítés lehetőségeiről, sikereiről. Stern szerint a szerelem képes még jelentős személyiségváltozást létrehozni. A reális elvárások nélküli kapcsolat illúzió, az egocentrikus világ, a mindenáron való középpontban levés a gyermekként hosszasan elhanyagolt felnőtt vágya. Gyermekkori csalódásainkat, haragjainkat lassan el kell engednünk, fel kell dolgoznunk. A gyászmunka elmaradása, hiányaink tagadása elzárja az utat az érzelmi kapcsolatokban való elmélyüléstől. Ennek hiányában csak a másik használata marad, sokszor a konkrét izgalmak keresése függőségek, teljesítmények hajszolása formájában. A meghitt felnőttkori kapcsolatok kialakulásának többek között gátjai a fokozott dominancia igény, a másikkal szemben támasztott túlzó elvárások, a másik kontrollálásának vágya, a gyenge indulatszabályozási képesség.  Mindezek változatos formában és módokon jelennek meg a partnerek, barátok viszonylatában és természetesen összefüggenek az intimitásra való képességgel.

Az előadást kérdések hossza sora követte párkapcsolatokról, a változás lehetőségéről, korrekciós módokról, valaki konkrét diagnosztikai kérdést fogalmazott meg párját illetően. Az előadó megnyugtatta a közönséget, hogy nem vagyunk gondolatolvasók, nem tudunk mindent a világról. Minden egyes kérdés egyediségében, saját kontextusában és bonyolultságának feltárása során érthető meg. De egy-egy útmutató példát, gondolatot minden kérdező kaphatott.

Felházi Anett 

 

2016. december 14.

Halász Anna: A tehetség öröme, az alkotás kínja

Beszámoló az estről:

Minden szülő álma a tehetséges gyermek, indította előadását Halász Anna, majd számos példát hozott arra, hogy tudósok, írók mutathatják gyermekkorban a tehetség jeleit, de ez nem sokat mond későbbi teljesítményükről.  Freud azt állította, hogy az alkotás gyökerében biológiai, eredetében nem különbözik a többi lelki jelenségtől.
Az alkotás, mint szublimáció a tárgyvesztés kínján való felülemelkedést szolgálja, reparációs törekvés. A művészet az alkotótól és a befogadótól is erőfeszítést igényel. Az alkotó bejárást enged meg magának az ösztönök világába, miközben lojális az énjéhez és a realitáshoz. Az előadó megpróbált válaszolni arra a kérdésre, hogyan őrzi meg a tehetség integritását és alkotó képességét anélkül, hogy ne legyen lelki beteg. Számos szerző szerint a művészek alkotóképessége különbözik a mindennapi kreativitástól és a regresszió miatt közelebb állnak a pszichotikusokhoz. Teherbírásuk miatt képesek legyőzni a patológiájukat, de sok művészt ismerünk, akik eluralkodó betegségük miatt alkotni tovább nem tudtak. A pszichotikus és az alkotó egyaránt szokatlan látásmóddal rendelkezik, de nem mindegy, hogy egy feldarabolt test képét Picasso vagy egy őrült elme hozza-e létre. A zseni az originalitással a világot fogalmazza újra. A kimagasló teljesítmény teherbíró, ép személyiséget igényel, ami a kimagasló teljesítménnyel járó lelki terheket is viselni tudja. Az előadó saját eseteivel világította meg, ha nincs a művésznek eléggé terhelhető személyisége, tehetségét nem tudja kibontakoztatni. És sajnos az önmagunkat felülmúló szorgalom is csak a tehetség látszatát tudja kelteni. A legújabb analitikus elméletek már szakítanak a zseni-őrült paradigmával és a gondolkodási folyamatokra összpontosítanak. Az eredetiség és újdonság keresés kerül a fókuszba. Az előadó a káosz peremén táncoló embert látja az alkotóban is, aki annál sikeresebben képes alkalmazkodni, minél jobban tolerálja a többértelmű jelentéseket. Ami a kaotikusnak tűnő világunkban is újabb igazodási pontot nyújthat.
Halász Anna mind a laikusok, mind a pszichológus szakemberek számára is gondolatokban gazdag, izgalmas élményt nyújtott. Hogy előadása még mennyi kérdést vetett fel, az Annára váró kérdezők hosszú sora mutatta meg.

Felházi Anett 


MPT Nyári Egyetem 2016

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesületet bemutató műhely

Időpont: 2016. szeptember 07.  (egész nap)
               2016. szeptember 09. (egész nap)
               2016. szeptember 8. , 14.00-15.30   
Interaktív műhelyek formájában bemutatkoznak az akkreditált módszerspecifikus képzőhelyek - esetismertetések, demonstrációk 
Schmelowszky Ágoston: Pszichoanalízis a 21. században: érték, hatékonyság, kihívás.
A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület műhelye
Helyszín: ELTE PPK Pszichológiai Intézet  (1064 Budapest, Izabella utca 46.)
Pszichológia szakos hallgatóknak és minden érdeklődőnek

MPT Pszichológiáról Mindenkinek sorozata
 

2016. április 28. 

Schmelowszky Ágoston:Pszichoanalitikussá válni: analitikus identitás analitikus szemmel

Beszámoló az estről:

A pszichoanalitikus identitást másfél órában összefoglalni nem könnyű. A Magyar Pszichológiai Társaság Pszichológiáról Mindenkinek előadássorozatának évadzáró alkalmával Schmelowszky Ágoston mégis erre a feladatra vállalkozott. „Pszichoanalitikussá válni: analitikus identitás analitikus szemmel” című előadása azt ígérte a hallgatóságnak, hogy másfél órában bepillantást nyerhetnek a pszichoanalitikusok személyes világába, amely joggal keltette fel a szép számban összegyűlt közönség érdeklődését.  


Mi is az az identitás? Mi pontosan a pszichoanalízis, és ki is a pszichoanalitikus? És mi az a pszichoanalitikus identitás? Ezeket a nehéznek tűnő kérdéseket tette fel, majd válaszolta meg sikeresen az előadó a rendelkezésére álló másfél órában.
Az előadás nyitásaként az analitikus helyzet specifikumáról hallhattunk, egy gyakorlati eset ismertetésével, melyben a terapeuta 14 évvel a terápia lezárása után értette meg a terápiás siker okát, egy véletlen személyes találkozásnak köszönhetően. A példa egyből érthetővé és szemléletessé tette azt a megállapítást, hogy az analitikus identitás a személyesség és az intézményesség kettősségét foglalja magában, mivel az analitikus helyzetben egyszerre jelenik meg a személy szubjektivitása és a módszer szigorú kereteinek intézményessége.
A nyitógondolatokat követően Schmelowszky Ágoston az identifikációs rendszerekről, az identitás kialakulásának folyamatáról mesélt. Úgy fogalmazta meg a sokszor nehezen befogadható pszichoanalitikus fejlődéselméleteket, hogy azok tömör, lényegre törő formában, könnyen érthetőek és érdekes voltak.
Ezt követően megtudhattuk, hogy milyen sajátosságai vannak az analitikus helyzetnek, és miért fontos eleme a módszernek a rendszeresség és a kanapén való fekvő pozíció. Tisztázta az analízis központi célkitűzését is, méghozzá azt, hogy az analitikus nem a problémák megoldására törekszik, hanem arra, hogy közösen lehessen egy addig ismeretlen, újfajta módon megközelíteni azokat.
Végül elérkezett az előadás talán legizgalmasabb részéhez, amikor valamelyest beleláthattunk az analitikus szakmai létébe, az analitikus identitásba, ami az előadó elmondása alapján egy magányos, mégis erős csoport identitást hordozó működésmód. Szemléletesen, és itt már szabadabban asszociálva, többek között azt is elmagyarázta, hogy milyen jelentősége van az analitikus saját önismereti analízisének a későbbi terápiás munkája során. Előadását az tette különösen érdekessé, hogy számos anekdotát, és gyakorlati példát említett a közérthetően megfogalmazott elméleti anyag mellett.
Számomra rendkívül szimpatikus módon, több alkalommal a saját működésére, előadói jelenlétére is reflektált, ezzel is szemléltetve az elhangzottakat. Az előadás befejeztével az interaktív beszélgetés során az analízis anyagi vonzatától kezdve, a buddhizmus és pszichoanalízis kapcsolatáig számos gondolatébresztő téma felmerült. A közönség érdeklődését és témába való bevonódását az is mutatta, hogy a rendelkezésre álló idő kevésnek bizonyult a közönség kérdéseinek megválaszolására. Úgy gondolom, mindannyian fontos gondolatokat vihettünk magunkkal haza.”

Márkus Viktória Lilla 
 

2016. január 20.

Felházi Anett: Szerelmi viszontagságok, a párkapcsolatok fenntartásának öröme és nehézségei.

Beszámoló az estről:

Egy nem pszichológus résztvevő beszámolója:

Köszönöm a lehetőséget az MPT-nek, hogy alkalmam nyílt jelen lenni Felházi Anett legutóbbi előadásán, lévén hogy egy összeszedett, tartalmas másfél óra részese lehettem. A pszichológia szakterületeitől távolabb élőknek, így nekem is, mint "kívülállónak" könnyen érthető megfogalmazásban és élvezetes stílusban került terítékre a címben meghirdetett téma. Egyáltalán nem kellett feszengenie a laikus hallgatónak, hogy túlságosan száraz, tudományos, szaknyelvű szöveget zúdítana rá az előadó. Már a nyitógondolatok, amelyek a nemrég nagy népszerűségre szert tett 36 kérdéses tesztről szóltak, előrevetítették, hogy egy aktuális, friss, a mai társadalom problémáival foglalkozó beszéd részesei leszünk. Az előadás nem sok tíz évvel ezelőtti kutatások forrásaira épült. Számomra éppen megfelelő összhangban voltak az általános, ismertető jellegű leíró részek a konkrét, szemléltető példákkal. A példák kerülték a férfi-nő párkapcsolatok szélsőséges, egyoldalú bemutatását, korrekt, átfogó képet igyekeztek adni nemtől függetlenül az egyes személyiségtípusok viselkedésformáról. Olykor humoros képekkel illusztrálta mindezt az előadó, ezáltal is közelebb hozva a hallgatósághoz ezt a mindannyiunk életét jelentősen befolyásoló témát. A hasznos tanács jellegű megjegyzések is kellő arányban képviselték magukat meglátásom szerint.   Nem hirdették a tökéletes megoldás megingathatatlanságát, csupán jól irányzott, helyes kérdéseket feltéve mutattak irányt afelé, hogy hogyan lehet a személyes problémákon túllendülni. S valahol talán ez is egy jó előadás ismérve: a széleskörű tájékoztatás mellett nem szájba rágva utasít egy irányba, hanem a fontos kérdések jól irányzott megfogalmazásával késztet önálló gondolkodásra, cselekvésre. Így zárómondatként még egyszer csak megköszönni tudom, hogy lényegében azt kaptam ettől a másfél órától, amiért mentem.


Tóth Ádám

2015. november 9.

Campos Anna előadása

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hámori Eszter moderálta.

Beszámoló az estről:

Az MPT által szervezett „Pszichológia Mindenkinek” előadássorozat 2015. november 9-i nyilvánosságnak szánt előadását Egyesületünk pszichoanalitikusa, Campos Anna tartotta. Az előadást hatalmas érdeklődés kísérte, 350-en vettek részt az eseményen.  Az aula hamar megtelt, két kivetítővel ellátott termet is meg kellett nyitni a létszám miatt. Az előadót Hámori Eszter, az MPT tudományos titkára köszöntötte. Jóleső érzés volt, hogy Hámori Eszter, mint pszichoanalitikus is, remek házigazdája volt az estnek. Többségében fiatal, érdeklődő egyetemista vett részt a rendezvényen, de az izgalmas téma sok laikus érdeklődőt is bevonzott. Az előadásról videó felvétel készült.  


Az álmok és az álomfejtés témája évezredek óta izgatja az emberek gondolkodását. A valódi tudományos érdeklődés Freud munkásságával kezdődött, így a pszichoanalízis maga szorosan összefo-nódott a pszichoanalitikus álomfejtés elméletével és gyakorlatával. Freud szerint az álomfejtés volt a „királyi út”, a tudattalan lelki tartalmak elérésének leghatékonyabb útja. Az előadó érzékletes és humoros diaképekkel mutatta be az álmok, álomtörténések jellemzőit: az irracionalitást, a sűrítést, és azt, ahogy Freud kezdetben gondolkodott az álom funkciójáról, mint egyfajta vágykielégítésről. Kitért a magyar pszichoanalitikus, Ferenczi Sándor újító gondolataira is, aki a szorongásos álmok trauma-feldolgozó funkciójának korai elméletét vezette be. Filmrészletekkel illusztrálta, hogyan hatott a pszichoanalízis a XX. századi modern művészetre, többek között olyan alkotókat is megihletve, mint Dali és Bunuel. Az előadó érzékletesen be tudta mutatni, hogy az álom ekkor még egy kapcsolattól független, elhárított lelki tartalomként volt vizsgálva, amit a tudós terapeuta, mint egy jó nyomozó képes feltárni.
Az azóta eltelt több mint száz év során a módszer nagyban átalakult, a terápiás kapcsolat, ill. a személy belső világának, érzelmei, kapcsolatai belső mintázatának megérthetősége nagy hangsúlyt kapott. A modern idegtudományok, álomlaboratóriumi kutatások igazolták, hogy az álmodásnak fon-tos intrapszichikus funkciói vannak és jelentősen vesz részt a lelki egészség fenntartásában. Rendkívül elterjedtek azok az elméletek, melyek az álom funkcióját a korai anya-gyerek kapcsolatok minőségével hozzák összefüggésbe. Az előadó megpróbálta megjeleníteni azt a sok pszichoanalitikus álomelméletet, melyek a jelenlegi terápiás gyakorlatot jellemzik.  A lényegi elemeket hangsúlyozta: a terápiás álomfejtés a terápia bizalmi légkörében történik, ahol egy közös lelki térben lehetősége van mindkét félnek egy mélyebb megértést és átalakulást létrehozni. Anna kiemelte, hogy az álmok intrapszichikus funkciói mellett, fontos kommunikációs funkciókkal is jellemezhetők, amik leginkább a terápiás folyamatban jelennek meg és vizsgálhatóvá válhatnak. Esetpéldákkal világította meg, hogy az álmok elmondása (mikor és hogyan) megmutathatja az álmodó különböző rejtett és tudattalan szándékait is. Az előadásra szánt egy óra hamar elröpült, a diák számából látszott, hogy az előadó bőséges anyaggal készült. Az előadás után következő kérdések során Annának lehetősége volt még inkább a lényeget megragadva a pszichoanalitikus álomfejtés jelenlegi alaptéziseit összefoglalni, melyek sikeresen szállnak szembe a mítoszokkal és az önjelölt álomfejtőkkel. Köszönjük a Magyar Pszichológiai Társaságnak és Hámori Eszternek, hogy támogatta Egyesületünk outreach tevékenységét!

Felházi Anett
 

2015. március 25.

Szajcz Ágnes: Guru vagy szakember? Tanulható-e a pszichoterápia?

Az előadást és az azt követő beszélgetést Hámori Eszter moderálta.

Beszámoló az estről:

Szép számú közönség gyűlt össze március 25-én az ELTE PPK aulájában. Szajcz Ágnes klinikai szakpszichológus tartott előadást Guru vagy szakember? Tanulható-e a pszichoterápia címmel.

Szajcz Ágnes előadását azzal kezdte, hogy megkülönböztette a guru és szakember identitását. Míg a guru egyfajta mester, tanító, tekintéllyel bíró személyiség, aki eloszlatja a sötétet, megérzi a problémák gyökerét, addig a szakember leírható, megfogható szakmai kompetenciával rendelkezik, képzettsége, tapasztalata alapján gyógyíthat.
A kétfajta gyógyító identitás meghatározása után az előadó vázolta a pszichológus-képzés folyamatát. Kiemelte, hogy a terápiás munka csak egy szelete a pszichológia tudományának, mely a gyógyításra specializálódott. A pszichológus-képzés 5 év egy adott egyetemen, melyre klinikai szakképzés épül, és szakvizsgával zárul. A szakképzés alatt a hallgatóknak klinikusi munkát kell végeznie. Az első szakvizsga megszerzésével a hallgatók klinikai szakpszichológus képesítést kapnak. Erre épül a pszichoterápiás képzés, mely 3 év és erősen gyakorlatorientált.  E képzéseket módszerspecifikus egyesületek szervezik, céljuk az elmélyülés, az érési folyamat elősegítése. Szajcz Ágnes kiemelte, hogy a terapeuták egy része orvosi diplomával rendelkezik, és második szakvizsgaként választja a pszichoterapeuta képzést.
Szajcz Ágnes előadását érdekes városi legendák bemutatásával folytatta arról, hogy milyen a jó pszichoterapeuta a laikusok szerint.  Egyrészt lehet mágikus, bölcs kinézetű, mint a Csak egy kis pánik főhőse, kicsit szerencsétlen ember, aki jól improvizál, mint a Good will hunting hőse, különc, drámai, karizmatikus, ámde szerethető, vagy határozott, öntudatos és kemény.
Az előadó a városi legendák bemutatása után arról beszélt, hogy milyen tulajdonságokat vártak el egy kutatás során a terapeutától. Az első csoport tagjai azt fogalmazták meg, hogy a terapeuta legyen empatikus, türelmes, lelkiismeretes, a második csoport tagjai azt, hogy legyen szakmailag rendkívül felkészült, állandóan képezze tovább magát. Legyenek jó megérzései és szoros kapcsolatot lehessen kiépíteni vele. A harmadik csoport tagjai azt várták el az ideális terapeutától, hogy több publikált könyvvel rendelkezzen, azt érezzék, hogy az életüket mentette meg és különleges, egyedi gyógyítónak találják.
A páciens terapeutával szemben támasztott elvárásainak bemutatása után Szajcz Ágnes az alappszichoterápiák fajtáit mutatta be. Jelenleg 400-féle pszichoterápia létezik a világon, számuk egyre nő, ebből nem mindegyik akkreditált Magyarországon.
Az előadó a pszichoterápiákat különböző szempontok szerint csoportosítva mutatta be. A pszichoterápiák fajtái szerint lehetnek dinamikusak, mélylélektaniak, humanisztikusak, hipno- illetve mozgásterápiákat is megkülönböztethetünk.
A terápiák emellett lehetnek tüneti/feltáró, vagy szupportív terápiák, életkori korcsoportok szerint is csoportosíthatjuk őket, formájukat tekintve lehetnek egyéni-, csoport-, pár-, illetve családterápiák. Időtartamukat tekintve megkülönböztetünk rövid és hosszú terápiákat, illetve léteznek verbális és nonverbális terápiák.
Az előadás következő részében az előadó azokat a kutatásokat mutatta be, melyek azt vizsgálták, hogyan hat a pszichoterápia. Ebben Gabbard kutatásaira alapozott. A páciensek személyes történeteket meséltek el a terapeutájukról. Míg a páciensek szerint a jó terapeuta az, akivel átéli azt, hogy a terapeuta érzelmileg megérti őt, illetve közelebb kerül saját érzéseihez egy elfogadó kapcsolatban, ezzel szemben a terapeuták saját terápiás sikerüket elsősorban okosságuknak és széles terápiás eszköztáruknak tulajdonították.
Az előadó ezután Hamilton: A tárgykapcsolat elmélete a gyakorlatban című könyvéből ismertetett néhány esetet, majd a terápiás kapcsolat jellemzőit mutatta be, melyek közül a legfontosabb az empátiás és feltétel nélküli pozitív elfogadás, a hitelesség, az, hogy a terapeuta saját terápiában is részt vegyen és ezáltal találkozzon saját személyiségével, illetve, hogy a terapeuta nyitott legyen az emberi kapcsolatokra, érdeklődjön a páciens belső tapasztalatai és fantáziaélete iránt.
Szajcz Ágnes ezután Tickett ( 2005) modelljét mutatta be. Az analitikusnak a pácienssel való kapcsolatát három keretmodellben értelmezi, a résztvevő- megfigyelő keretben, mely azt mutatja meg, hogyan tud az analitikus a pácienssel kapcsolatban lenni, az elméleti keretben az analitikus mennyire képes elméleti feladatok ellátására, illetve az intervenciós keretben, mely azt mutatja meg, hogy a terapeuta mennyire tudja intervencióival előmozdítani a terápiás folyamatot.
Az előadó két esetbemutatással zárta előadását. Az első esetleírásban egy kamaszlány projektív identifikációját mutatta be, ahol a figyelem, megértés, illetve megtartás, holding révén a páciens ki tudott lépni ebből az elhárító mechanizmusból.
A második esetleírás azt mutatta be, hogyan lehet egy, a terápia során felmerülő félrecsúszást kezelni. Az adott esettel arra szeretett volna rávilágítani az előadó, hogy a terápia során mennyire fontos az, hogy a terapeuta felvállalja a terápiás folyamatban felmerülő nehézségeket és mentális erőfeszítést tegyen ezek megoldására.
Az előadás kérdések felvetésével zárult. Az első kérdés arra irányult, mennyire kell a terapeutának introvertáltnak, illetve extrovertáltnak lennie. Az ideális, mondta az előadó, ha a terapeuta se nem túl extrovertált, hiszen akkor mindig a külvilágot monitorozza, se nem túl introvertált, hiszen akkor leginkább saját magát monitorozza.
A második kérdés arra irányult, hogy lehetséges-e az, hogy egy terapeuta teljesen önálló módszert fejlesszen ki élete során. Az előadó úgy gondolta, hogy manapság már annyira komplexek a terápiás módszerek, hogy nem lát lehetőséget arra, hogy valaki egy teljesen új módszert fejlesszen ki egy emberöltő alatt.
Informatív és érdekfeszítő előadást hallhattunk az este folyamán, köszönjük Szajcz Ágnesnek.

Bak Rita beszámolója

 

Bokor László: Ön mit gondol? Pszichoanalízis itt és most. Hol tart és merre halad a pszichoanalízis?

Beszámoló az estről:

A Magyar Pszichológiai Társaság által szervezett Pszichológiáról Mindenkinek sorozat keretében egyesületünk tagja, Bokor László tartott előadást „Ön mit gondol? Pszichoanalízis itt és most. Hol tart és merre halad a pszichoanalízis?” címmel, amely rendkívül nagy érdeklődésre tartott számot. Az ELTE PPK Kazinczy utcai épületének aulája megtelt az érdeklődőkkel, elsősorban fiatalokkal.

Az előadó először elhelyezte a pszichoanalízist a mai közgondolkodásban, bemutatta, mitől is „pimasz” és mitől „demokratikus” tudomány a szakmánk. A közhelyeket eloszlató, régi fogalmakat történetiségükben elhelyező bemutatás után közös gondolkodásra hívta az előadó a hallgatóságot. Egy fiktív példa elemzésén keresztül mutatta be, hogy hogyan gondolkodunk pszichoanalitikus szemléletben, majd mindezt elméleti síkon is körüljárta. A közönséget láthatóan a gyakorlati példa mozgatta meg a leginkább, sokat kérdeztek, minél többet szerettek volna megtudni. Kérdéseikből számunkra úgy tűnt, hogy nyitottak a mélylélektani megközelí-tésre, a pszichoanalízist más analitikus megközelítésekkel szerették volna összevetni – aligha-nem a bőség zavara, a választás, elköteleződés nehézsége is megjelent kérdéseikben: vajon melyik a jobb?

Az előadások mindenki számára nyitottak és ingyenesek!