Az IPA szervezete és etikai alapelvei


8. Az IPA szervezete és etikai alapelvei
A Nemzetközi Pszichoanalitikus Szövetséget (az „IPA”-t) 1910-ben Sigmund Freud alapította. Hatvanhárom országban, 72 tagszervezetnek és több mint 12 000 teljes jogú tagnak az ernyőszervezete. Küldetése, hogy fejlessze a pszichoanalízist világszerte (azzal, hogy pl. támogatja a régiók közti eszmecserét, és nemzetközi konferenciákat szervez), és biztosítsa a pszichoanalízis tudományának élénk fejlődését. Ez a világ pszichoanalitikusainak elsődleges akkreditáló és szabályozó testülete (további információkért ld. About us az IPA honlapján).
Az IPA Etikai Bizottsága megfogalmazta az összes tagszervezet és annak minden tagja és jelöltje számára kötelezően betartandó alapvető etikai szabályokat. Ezek humanitárius értékeket, pszichoanalitikus elveket és szakmai kötelezettségeket tükröznek. Mindközül a legfontosabb, hogy megköveteli, hogy az analitikus szigorúan bizalmasan kezelje a páciens minden megnyilvánulását, és hogy az analitikus nem léphet szexuális vagy magánjellegű pénzügyi kapcsolatba a beteggel. Ha az analitikus ezeket a szabályokat megszegi, a páciensnek joga van az analitikus egyesületének etikai bizottságánál panaszt tenni. Az IPA minden tagszervezete megfogalmazta azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tagjai által nyújtott kezelés megfeleljen a magas etikai elvárásoknak, valamint azokat az eljárásrendeket, amelyek szabályozzák a hivatalos panaszok kezelésével kapcsolatos teendőket.