Mentalizációs folyamatok szerepe az élményfeldolgozásban. Gondolatok a pszichoterápiák hatásmechanizmusáról

Absztrakt: 

Az élmények átlagos körülmények között kusza, sokszor kaotikus, az elme számára hozzáférhetetlen formában árasztanak el bennünket, amelyek nagy része ilyen formában tudattalan marad. A mentalizáció azonban egy olyan folyamat, amely segít abban, hogy az élmény a maga komplexitásában, érzelmi holdudvarával elménkben megdolgozódjon, és a gondolkozás számára hozzáférhetővé váljon. A megdolgozottság pedig azt jelenti, hogy az események kauzális rendbe sorakoznak, összefüggésrendszert alkotnak, és koherens történetté alakulnak. E folyamat pedig lelki egyensúlyunk egyik tartópillére, mivel a feszültségeket is emészthetővé, más szóval érthetővé teszi. A mentalizációs képesség azonban épp úgy, mint minden lelki jelenség fejlődéssel bír, kialakulásában döntő szerepet tulajdonítanak a korai kötődés jellegzetességeinek, torzulásaiban pedig korai élmények, traumák szerepét látják meghatározónak. A pszichoterápia egyik legfontosabb célkitűzése éppen az, hogy a szorongások és feszültségek, amelyek az egyént túlterhelik, és csak erős hárítások segítségével viselhetők, uralhatóak legyenek, és ne haladják meg azt a mértéket, amely számos pszichés megbetegedésért felelőssé tehető. Freud figyelmét sem kerülte el, hogy a terápiában elsősorban annak a folyamatnak van változtató ereje, amit ő tudatosításnak és átdolgozásnak nevezett. A pszichoanalitikus gondolkodásban később sem halványult el ezek jelentősége a terápia hatásmechanizmusában, bővebb taglalás, vagy újabb megközelítése azonban csak néhány szerzőnél szerepelt (pl. Bion). A cikk a fogalom részletesebb körüljárása mellett esetrészletekből vett mozzanatokat mutat be, amelyekben a mentalizáció kérdése megragadható, mint a terápiás folyamatalkotó eleme, és mint olyan, ami, bár inkább hiányosságai révén, de szerepet játszott a pszichopatológiai kép kialakulásában is.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.