A kapcsolat (mély)lélektana. Posztmodern ismeretelméleti irányvo-nalak a kortárs pszichoanalízis elméletében és gyakorlatában

Absztrakt: 

A pszichoanalízis kortárs elméletében és gyakorlatában, különösen az észak-amerikaiirányzatok esetében, a posztmodernhez köthető ismeretelméleti koncepciók hangsúlyosan éreztetik hatásukat. Jelen tanulmányban a konstruktivizmus, a perspektivizmus, a relativizmus és egyéb posztmodernhez kapcsolódó ismeretelméleti irányvonal érvényesülését vizsgálom a mélylélektan kurrens szakirodalmában.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.