Figyelemirányítás, mint az analitikus terápia hatótényezője

Absztrakt: 

A szerzők cikkünkben azt a kérdést vizsgálják, hogy miként befolyásolja a páciens és analitikus figyelmi folyamatait a narratív perspektíva (NP) váltások szabályozása a terápiás diskurzusban. Konkrétan azt, hogy milyen hatással van az analitikus perspektíva váltása a páciens által felvett nézőpontra. Elméleti kiindulópontjuk szerint a nyelvileg definiált perspektíva, vagy nézőpont folyamatos módosítása a beszélők részéről-ami egy automatikus nyelvi folyamat- a figyelmi fókusz folyamatos módosítását is jelenti. Az NP szabályozás folyamán a mentális struktúrákban bekövetkező differenciálódási folyamatot vizsgálják esetrészletek elemzése alapján, oly módon, hogy mind a verbális szinten, mind pedig az analitikus elmélet szintjén elemzik az egyes üléseken történteket. Példáikban a két értelmezési szint összekapcsolása rávilágít az NP váltás szerepére és funkciójára a terápiás munka folyamán. Ez, röviden, a figyelem és érzelem regulációban játszott szerepében nyilvánul meg, mely során a páciens új figyelmi stratégiák elsajátításának képességét tanulja meg.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.