Előtanulmány a politikai indíttatású agresszió pszichoanalitikus értelmezéséhez

Absztrakt: 

Az írás bevezető részében Wallerstein 2012-ben megjelent tanulmánya nyomán érvelek amellett, hogy a pszichoanalízis fejlődése szempontjából is fontos, hogy ne adja fel azzal kapcsolatos nyitottságát, hogy a klinikai gyakorlat hétköznapjaitól távolabb eső aktuális problémák feltérképezésében és megoldásában szerepet vállaljon, és hogy ennek megfelelően fogékonyságát az interdiszciplináris diskurzusra megőrizze. Majd a pszichoanalitikus
társadalomkritika módszertanát érintő reflexió után térek rá a címben megjelölt téma, a politikai indíttatású agresszió tárgyalására. Kortárs szociálpszichológiai munkák bevonásával definiálom a téma kétfő csoportját, a terrorizmust és a gyűlölet-bűncselekményt, bemutatom a szakirodalom által tárgyalt legfontosabb jellegzetességeket, majd azt igyekszem mindkét esetben tisztázni, hogy a pszichoanalitikus gondolkodás mely pontokon és milyen mértékben hasznosítható ezek megértésében. Végül összevetem a két jelenségkör hasonlóságait és különbségeit.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.