Interszubjektivitás és kontrollanalízis kombinációja pszichoanalitikus szupervízióban

Absztrakt: 

Tanulmányomban az analitikus szupervízió két itthon gyakorolt eljárásmódján keresztül a szupervízió működését vizsgálom. Az egyikben, amelyik a nemzetközi szinten inkább alkalmazott forma, kívülről választott szupervízorral folyik a munka, a másikban, amely a Budapesti Iskola képzési modelljéhez igazodva jött létre, a korábbi analitikus lesz a jelölt első szupervízora, s a szupervízió analitikus-, azaz dívány- helyzetben folyik. Ez utóbbi szupervíziós formát nevezte Kovács Vilma kontrollanalízisnek. Az utóbbi szupervíziós modell, noha a résztvevők előzetes viszonya tekintetében eltér a nemzetközileg alkalmazott módszertől, jelenlegi formájában képes alkalmazkodni a pszichoanalízis interszubjektív irányzatához, amennyiben a szupervízor interszubjektív szemlélettel dolgozik. Saját szupervíziós eljárásomat, amelyben mind a nemzetközi mezőnyben alkalmazott egyes eljárások, mind a Kovács Vilma-modell bizonyos elemei megtalálhatók, először azon analitikus jelöltekkel készített interjúk alapján rajzolom fel, akik velem dolgoztak egy-egy pszichoanalitikus esetükön, majd magam elemzem munkamódomat. A négy jelölt közül ketten a szupervíziót megelőzően analizáltjaim voltak, ketten kívülről jöttek, azaz személyes analízisüket más analitikusoknál végezték. Mind a négyüknek velem zajlott az első szupervíziója, de túl voltak már a másodikon is, volt tehát már összehasonlítási alapjuk. Minden esetben több év telt el a közös szupervíziós munka befejezése óta, s ma már vagy maguk is analitikusok, vagy épp pszichoanalitikus esetvédés előtt állnak (a szövegben egységesen jelölteknek nevezem őket). Hozzájuk intézett kérdéseim arra vonatkoztak, mely jellemzőit emelnék ki a velem végzett szupervíziós munkának. A jelöltek válaszait összehasonlítva láthatóvá vált, hogy hasonlóságok és különbözőségek egyaránt adódtak a két irányból jövő jelöltek szupervíziójának módszertanát illetően. Egyezések az áttételi folyamat kezelése tekintetében mutatkoztak, valamint abban, hogy a szupervíziót tanulási folyamatnak is tekintették; különbözőségekre a tudattalannal történt munka intenzitása, és a hozzá társuló tudatállapot szempontjai mentén derült fény. Munkamódom jellegzetességének tartom, hogy miközben a nemzetközi színtéren domináns módon jelenlévő interszubjektív látás- és gondolkodási módot tekintem magaménak, ezzel dolgozom mind az analízisben, mind a szupervízióban, s főként Tomas H. Ogden munkamódja áll közel hozzám, igyekszem az interszubjektív szemléletet a magyar iskola szupervíziós tradícióival kombinálni.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.