Személyesség és szakmaiság viszonya – a kapcsolati pszichoanalízisben

Absztrakt: 

A pszichoanalízis alapszabályai és a hozzájuk kapcsolódó analitikusi beállítódás sok esetben hatékonyan segítik az analitikust és a kezelés haladását, ugyanakkor a terápiák egy jelentős hányadában nemhogy előmozdítanák, hanem inkább rontják a terápiás munka hatékonyságát és az analizand terápiában maradásának esélyét. A hűvösen, távolságtartóan neutrális és rigiden absztinens analitikusi attitűd - különösen a korai sérülésekkel, határeseti személyiségpatológiával élő, illetve pszichotikus szintű regresszióra hajlamos páciensnek esetében - terméketlen frusztrációt okoz analizáltnak és terapeutának egyaránt. Náluk az értelmezések hatásossága is jelentősen korlátozott. Ezen páciensek esetében egy, a klasszikus freudi ösztöntanoktóI alapjaiban eltérő betegség- és létezéselmélet, valamint az analitikus technika módosításának bevezetése tűnik célravezetőnek. Az interperszonális és a brit tárgykapcsolati iskola talaján az 1980-as években kialakult úgynevezett 'kapcsolati pszichoanalízis' szerint a pszichés zavarok az egyén kapcsolataiban létrejött maladaptív, diszfunkcionális mintázatok kialakulásának következményei, ezért a terápiájuk is az interperszonális viszonyok és mintázatok változtatása révén valósítható meg. Az interperszonális pszichoanalízis a szakmaiság mellett több személyességet visz a terápiába, de alapvetően azt is professzionális tudatossággal igyekszik használni. Az analízis legfőbb hatótényezőjének nem az értelmezést, hanem az analitikus hiteles, emberi, személyes viszonyulását tartja, mellyel mintegy korrektív kapcsolati környezetet biztosít a páciensének. A hiteles emberi viszonyuláshoz elengedhetetlen, hogy az analitikus egyenrangú félként lépjen a terápiába és vállalja, olykor kommunikálja (saját és viszontáttételi) érzéseit, indulatait. A hitelességhez bizonyos mértékű önfeltárás is szükséges. Az analitikus nem semleges, objektív megfigyelő, hanem a pácienssel közösen alkotott diád része, akivel közösen hoznak létre egy a páciens jelentős kapcsolati mintáját hordozó interperszonális realitást, és közösen alkotják meg az analitikus kapcsolat és folyamat értelmét, magyarázatát, ugyanis egyiküket sem tartják az igazság kizárólagos birtokosának. Az itt-és-most helyzetre nagyobb súlyt helyeznek, mint a múlt feltárására. A kapcsolati analízisnek elsősorban a súlyosabb patológiájú -főként határeseti és más személyiségkonstellációjú, pszichotikus regresszióra hajló - páciensek kezelésében lehet szerepe, akiknél a hagyományos, értelmezés-alapú megközelítés, a neutrális terapeutai beállítódás csekély eredményt hoz, vagy éppen kifejezetten kudarcos. A szerző felhívja a figyelmet a szakmai és személyes viszonyulás növekvő jelentőségére és optimális arányuk beállításának nehézségeire, eset-részletekkel illusztrálva a mondandót.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.