A jövő, mint az emlékek tükre, avagy az emlékezés dinamikája a terápiás folyamatban és a kulturális narratívák kialakításában

Absztrakt: 

Mindannyian emlékezünk, ezért önmagunkat emlékekkel rendelkező lényként éljük meg. Vajon hordozzuk emlékeinket, vagy megalkotjuk azokat? A memóriarendszer hordozza vagy megalkotja emlékeinket? Beszélhetünk-e létező emlékekről, vagy csak a múlthoz sorolt, adaptívan konstruált élmények és kognitív folyamatok dinamikájának hatása alatt állunk?
Az emlékezés kérdése elválaszthatatlan az időtől, amelynek átélése az egyik legszubjektívebb élményünk: „elszalad az idő”, „repül az idő”, „cammog az idő”. Emlékeinket múltunk részének tekintjük. Nem tudjuk számontartani a nem felidézhető emlékeinket, a reflektálatlanul maradt élményeinket, pedig közben öntudatlanul átéljük azokat, bennünk vannak és hatnak. Ilyenkor a múltból jövő hatást a jelennek tulajdonítjuk, mert a tudattalanból ered, és ezért nem vesszük észre, hogy valójában a múltunk szólt közbe.
Korábban a pszichoanalízis úgy vélekedett, hogy a tudattalanunkat hordozzuk, bennünk van. Ma inkább úgy tekintünk az implicit memória tartalmaira, mint amelyek kapcsolati folyamatokban rekonstruálódnak, cseppfolyós határukkal folyamatosan formálódnak az interszubjektív mező(k)ben és a múlt-jelen-jövő spektrumában. A múltat és a jelent az affektusok vonatkozásában a kategorizáció lehetősége vagy annak hiánya kapcsolja össze. Ezért emlékeink folyamatosan formálódnak, és a jelen hatása alatt, visszamenőlegesen és utólagosan kapnak értelmet. A terápiák során lényegében ez történik: megértjük, hogy a jelenben milyen mintázatokat hordozunk, és ebből világossá válik az is, hogy múltban mi is történt velünk. Az áttétel ezért egyszerre múlt és jelen. Ugyanakkor felkészülési lehetőség is a jövő adaptációs kihívásaira.
Mindez a terápiára vonatkoztatva másodlagossá teszi a múltat, mint feltárandót, és a múlt emlékeinek megjelenése inkább a változás következményének és nem okának tekinthető. A jelenben a mentális modellek és az invariáns szervező mintázatok megértésére kerül a hangsúly. Társadalmi szinten a szelfsérülések reparációs lehetősége, a kötődések erőssége és az identitás, valamint a közösen megosztott kategorizációs lehetőségek határozzák meg a krízisekre adott társadalmi válaszokat.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.

Amennyiben korábban már előfizetett az online tartalmakra és most nem tudja olvasni a cikkeket, akkor valószínűleg lejárt az egy éves előfizetői periódusa. Kérjük a felhasználói fiókjában ellenőrizze az előfizetés dátumát.

Üdvözlettel:
A Lélekelemzés szerkesztősége