A kötődés kölcsönössége – A terapeuta kötődése

Absztrakt: 

A tanulmány kiindulópontjaként a pszichoterápiás kapcsolat sokféle aspektusából kiemelem a kötődést, és a páciens-terapeuta találkozást, mint kötődési helyzetet koncipiálom. A „csecsemő/páciens” kötődési modellről viszonylag sokat tudunk. A „gondozó/terapeuta” kötődésének jelentőségéről azonban jóval kevesebbet, pedig az interszubjektív nézőpontból az következik, hogy a terapeuta kötődési jellegzetességei hasonló jelentőséggel bírnak a terápiás kapcsolat alakulásában. Számos tanulmány rámutatott, hogy a pszichoterápiás hatékonyság szempontjából az egyik legfontosabb tényező a páciens-terapeuta kapcsolat minősége, függetlenül az alkalmazott pszichoterápiás módszertől. A pszichoterápiák hatékonyságát vizsgáló kutatások azt is megmutatták, hogy a terápia során intrapszichés strukturális változás figyelhető meg, különösen a belső tárgykapcsolatok terén, vagyis pozitív elmozdulást találtak a páciensek kötődési stílusát illetően a biztonságos irányba. Felmerül a kérdés, hogy adottnak vehetjük-e, hogy a terapeuta optimális, biztonságos kötődésű, pusztán attól, hogy átment a képzési folyamaton? És ha általában az, fenn tudja-e tartani ezt az állapotot a terápia nehéz helyzeteiben is, például a páciens intenzív projektív nyomásgyakorlása idején? Írásom ilyen és ehhez hasonló kérdéseket igyekszik felvetni, de egyelőre a válaszok nagyobb részével adós marad, mondhatjuk, járatlan úton lépked.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.