Összeegyeztethető-e a pszichoanalitikus identitás a vallásos világnézettel, istenhittel?

Absztrakt: 

A tanulmány első részében a szerző a vallásos hit jelenségét szelfpszichológiai és tárgykapcsolat-elméleti kontextusban elemzi. Kohut meglátását, amely szerint az istenhit nárcisztikus szelfszükségleteket elégít ki, Kernberg nárcizmuselméletének kritikai nézőpontjából gondolja újra, és rámutat a vallásos hit hátterében álló, patológiás szelfszerveződésre. A dolgozat második részében a szerző a tudományos megismerést Winnicott kultúraelméletének fogalmi keretén belül állítja szembe a vallás szubjektív élmény jellegével. Érvelése szerint a vallásos hit nárcisztikus elhárító mechanizmusok által körbebástyázott, az asszimilatív mechanizmusok túlsúlyával jellemezhető, nem mentalizáló állapot (elme=világ), ezért összeegyeztethetetlen a pszichoanalitikus identitással.

Kulcsszavak: valláslélektan – nárcisztikus szelfszükségletek – patológiás szelfszabályozás – potenciális tér – pszichés ekvivalencia

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.