A felfedezés szenvedélye: Gondolatok Ferenczi Sándor elméleti és technikai újításairól

Absztrakt: 

A tanulmány szerzői a Pető Katalin által vezetett MPE speciális szemináriumának tagjai. Az egyes alfejezetekben a Ferenczi Sándor munkásságával foglalkozó tanulmányaink során felmerült kérdésekből vetünk fel néhányat, amelyeken keresztül megkíséreljük
körvonalazni Ferenczi aktualitását, helyét a mai magyar pszichoanalitikus elméletben
és gyakorlatban.
Érintjük a trauma fogalmának szerepét Freuddal való konfiktusa elmélyülésében,
majd a Ferenczi-életmű mellőzöttségében. Keressük Ferenczi életének eseményei, kapcsolatai, személyisége és a technikai újítások összefüggéseit, és megmutatjuk, miként fedezhetőek fel a modern pszichoanalitikus gondolkodásban Ferenczi technikai újításai: Hogyan viszonyulunk ma a neutralitás illetve a bevonódás kérdéséhez? Meddig szól a gyógyítás szenvedélye a páciensről, és mikortól a terapeutáról? Hogyan kezeljük és értékeljük
a közönyt és a szenvedélyt terápiáink során?
Kiemelten foglalkozunk a kölcsönös analízis kísérletével, ennek során bemutatjuk
Ferenczi küzdelmét önmagával és gyógyítani akarásával.
Ferenczi a viszontáttételben találta meg önmaga és a páciens megértésének eszközét,
mely korát meghaladó felismerése később a modern pszichoanalízis egyik központi fogalmává vált.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.