Játsszunk szenvedéllyel – Az önfeledt gyermek és a tudatos felnőtt jelenléte játékhelyzetben

Absztrakt: 

A Thalassa Ház kultúrájának szerves része a páciensekkel való együtt-cselekvés, ami a súlyos személyiségpatológiájú és/vagy pszichotikus páciensek esetében is fontos terepe a kapcsolatteremtésnek. A terápiás közösség világában eleve adott az a tér, ahol az együttlét során létrejövő, látszólag hétköznapi helyzetek számos intenzív interperszonális élménnyel járnak együtt, a kapcsolati munkához egy gazdag, sokrétű jelentéssel bíró környezetet teremtve. A köztes terekben és a csoportokon zajló interakciók mintázatai adják számos esetben a terápiás munkához, a belátáshoz, a megértéshez szükséges kiindulópontot és a korrektív átélés lehetőségét is egyben.
Ebben az eleve komplex, különböző terápiás modalitásokat integráló terápiás közösségben kaptak helyet kísérleti jelleggel az idei évben a strukturált, élményalapú csoportok, a tapasztalati tanulás elveire épülő „játékok”, melyek az élményalapú terápiának is az alkotóelemei. A havi egy alkalommal a programba illesztett csoportokon főleg szabadtéri, kihívással járó játékos gyakorlatok révén érjük el azt, hogy a felnőtt résztvevők
is a gyermekkorból ismerős, sokszor szenvedéllyel átélt játékhelyzetben találják magukat. Az intenzív együtt-cselekvések révén a személyes és közösségi erőforrások mellett az egyéni nehézségek, kapcsolati működések is megjelenhetnek ebben az önfeledt állapotban. Az
’itt és most’-ban átélt, a valóságtól kicsit távoli helyzetekben nagyon erős és valós érzéseivel kerülhet kapcsolatba a páciens, hiszen a játék vonzása, a kihívás okozta izgalom vagy a feladatmegoldás érdekében a megszokások közül való kilépés is erre teremt lehetőséget. A többrétű – fizikai, kognitív és érzelmi – bevonódással járó, intenzív, emlékezetes élményt nyújtó helyzetekben sokszor nagyon jól érzékelhetően leképeződnek az egyént egyébként is jellemző érzelmi, motivációs, kapcsolati, viselkedési mintázatok. A történtek megbeszélésével, reflexiójával a belátás, a gyakorlatok tudatos felépítésével a korrekció lehetősége is adott. A folyamatban elsősorban a cselekvésből indulunk ki, de a feladatot követő feldolgozás, az átéltek verbalizálásának elősegítése legalább akkora hangsúlyt kap, mint maga a cselekvés.
Tanulmányunkban a Thalassa Ház performatív világát, és ezen belül az élményalapú csoportokkal eddig szerzett tapasztalatainkat szeretnénk bemutatni, elemezve a pszichoanalízis performatív paradigmája és az élményalapú terápia közti hasonlóságokat, különbözőségeket.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.