Műfajok 2022

A konferencia műfajai

2022

1. Előadás: A konferencia témájához kapcsolódó 30 perces előadás, amit 15 perces megbeszélés követ.
2.  Munkacsoport előadás: Egy munkacsoport tagjainak előadás-sorozata, az egyes előadások egymással szerves egységet alkotva mutatják be az adott témát. Az előadás-sorozat időtartama 60 perc, a résztvevőkkel folytatott megbeszélés további 30 perc. 
3. Szakmai közösségek bemutatkozása: Egy-egy szakmai csoport (terápiás, szupervíziós, elméleti) tevékenységének a bemutatása 90 percben.
4. Műhely: Egy elméleti, technikai kérdés, vagy probléma ismertetése, ami klinikai tapasztalatokon keresztül is bemutatásra kerül. A műhely hallgatósága lehetőséget kap az aktív részvételre. Lehet mindenki számára nyitott vagy létszám-korlátos, kérjük ennek jelzését az absztrakt leadáskor. A műhely időtartama 90 perc.
5. Kutatási beszámoló: A pszichoanalízis elméleti hátterére alapozott, vagy az analitikus gondolkodás számára releváns témák vizsgálatát célzó kutatás ismertetése 60 percben. A hallgatóság hozzászólására szánt idő 30 perc.
6. Esetbemutatás, felkért hozzászólóval (90 perc): Analitikus felnőtt, serdülő-, vagy gyerekterápiás eset ismertetése, amit a konferencia szervezői által előzetesen felkért kolléga hozzászólása követ 15 percben. Az eset bemutatására 45perc, a hallgatóság hozzászólására pedig 30 perc áll rendelkezésre. A programon való részvétel szakmai-etikai keretfeltételeit a konferencia szervezői biztosítják.  Csak szakmai résztvevők számára (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter) nyitott. Ennek érdekében az esetbemutatásra a konferenciára történő regisztrációnál lehet jelentkezni, a klinikai pszichológusi nyilvántartási/orvosi pecsétszám megadásával.
A résztvevők száma legfeljebb 20 fő.
7. Klinikai szeminárium: Egy kiképző analitikus által vezetett szeminárium, amelyen a kolléga a saját analitikus munkáját mutatja be korábbi esete vagy esetei kapcsán, így lehetőséget teremt a hallgatóság számára arra, hogy megismerhessék az analitikus munkamódját és szemléletét. Csak szakmai képzésben (pszichoterapeuta képzés, analitikus elméleti képzésben résztvevő kandidátusoknak) résztvevő kollégák számára nyitott. Jelentkezni erre a programra a konferenciára történő regisztrációnál lehet.
A résztvevők száma max. 25 fő.
8. Vitaülés: 2-3 eltérő álláspont kifejtése, majd megvitatása a hallgatóság bevonásával olyan elméleti, klinikai, terápiás technikai kérdésekben, amelyek kapcsolódnak a konferencia témájához.
A vitaülés ideje: 90 perc
9. Kerekasztal: A kerekasztal résztvevői elsősorban a konferencia témájával összhangban álló elméleti, klinikai vagy történeti kérdéseket elemeznek változatos szempontok alapján. A kerekasztal beszélgetésben 4-5 fő vesz részt. A szervezők által felkért moderátor a résztvevőkkel egyeztetett elképzelt koncepció szerint vezeti a kerekasztalt.
A rendelkezésre álló idő: 90 perc
10. Szupervízió a gyakorlatban: Egy szupervízor-szupervideált páros bemutatja azt, hogy miként dolgoznak egy vagy több, analitikusan orientált gyermek-, vagy felnőtt-terápia, vagy pszichoanalízis ülésének szupervíziója során.  A szupervíziós munka bemutatására 60 perc áll rendelkezésre, amit a hallgatóság hozzászólása követ 30 percben.
A programon való részvétel szakmai-etikai keretfeltételeit a konferencia szervezői biztosítják.  Csak szakmai résztvevők számára (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter) nyitott. Ennek érdekében az esetbemutatásra a konferenciára történő regisztrációnál lehet jelentkezni, a klinikai pszichológusi nyilvántartási/orvosi pecsétszám megadásával.
A résztvevők száma legfeljebb 20 fő.
11. Könyvbemutató: Könyvkiadók és magánszemélyek jelentkezését várjuk olyan könyvek bemutatásával, amelyek a konferencia résztvevőinek az érdeklődésére tarthatnak számot. 1 könyv bemutatására körülbelül 5 perc áll rendelkezésre, amit a könyvkiadó által felkért előadó, vagy önállóan jelentkező magánszemély tart meg. Jelentkezni lehet könyvkiadóknak és magánszemélyeknek pár soros absztrakttal, amelyben a könyv szerzője, címe, kiadója, rövid ismertetése, valamint a könyv bemutatására felkért előadó neve szerepel. A jelentkezésre az absztrakt-leadási feltételek érvényesek, ugyanazzal a határidővel.
12. Könyvbemutatás poszterrel Könyvek bemutatása posztereken is történhet. Ezek maximális mérete 90x120 cm, amelyek álló formátumban helyezhetők el a konferencia megkezdése előtt fél órával az erre a célra kijelölt állványokon. A poszterek a konferencia ideje alatt végig megtekinthetőek lesznek. A jelentkezéshez szükséges rövid absztrakt megküldése, amiben a könyv szerzője, címe, kiadója és rövid tartalma szerepel. Könyvkiadók és magánszemélyek egyaránt jelentkezhetnek. A jelentkezésre az absztrakt-leadási feltételek érvényesek, ugyanazzal a határidővel.