Lappangó jelentések. Lust Iván aktualitása

Absztrakt: 

A tanulmány Lust Iván gondolkodói munkásságának néhány fontos témáját tekinti át. Vizsgálja, hogyan alkalmazta Lust a klasszikus pszichoanalitikus kultúrakritika és analitikus szociálpszichológia olyan fogalmait, mint elidegenedés, mutáns autoritás, identitás-protézis, a szubjektum kiszolgáltatottsága, stb, a mai „posztmodern”, globalizált világ valóságára. Foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miképpen jelenik meg Lust munkásságában a kollektív emlékezet problémája. Párhuzamba állítja Lust elgondolásait a „gyászra való képtelenség” (A. és M. Mitscherlich) hatvanas évekbeli elméletével, és A. Assmann nyomán bemutatja, hogyan alakult a történelmi traumákra vonatkozó reflexió és az emlékezetkultúra az elmúlt évtizedekben. Végül, párhuzamot von Lust Ivánnak a „lappangó jelentésekről” szóló gondolatai, illetve Ábráhám Miklós és Török Mária „fantom-elmélete” között.

Lust Iván – pszichoanalitikus kultúrakritika – mutáns autoritás – kollektív emlékezet – gyászra való képtelenség – emlékezetkultúra – lappangó jelentések – fantomelmélet

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.