A pszichózisokról pszichoanalitikus szemmel

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.

Absztrakt: 
A pszichózis diagnosztikai megítélése ellentmondásos a kortárs pszichoanalitikus szakirodalomban: Nancy McWilliams ismert diagnosztikai kézikönyve (1996, 2011) Kernberg (1984) felosztását alapul véve a neurotikus és a határeseti személyiségszerveződés után következő legsúlyosabb szintnek írja le a pszichotikus szintet. Ugyanakkor az amerikai pszichoanalitikusok által, a DSM mintájára kialakított Pszichodinamikus Diagnosztikai Manuál (PDM Task Force 2006) a pszichotikus szintű pszichopatológiai problémákat a többi személyiségszerveződési szinten megnyilvánuló problémáktól elkülönítve szemléli. Az eltérő megítélés már a kezdetektől fellelhető: Freud a pszichózis kialakulását a neurózis mintájára gondolta el, csak ebben az esetben egy sokkal súlyosabb, az áttételi helyzetben megközelíthetetlen szintű regressziót tételezett fel (nárcisztikus neurózis). Fairbairn pedig épp ellenkezőleg, a pszichózis hátterében álló szkizoiditást tekintette a neurotikus szintű patológia alapjának. Meglátása szerint a neurotikus tünetek valójában pszichotikus – Fairbairn szóhasználatában szkizoid – állapotokat fednek el. Bár mindkét megközelítés pszichológiai magyarázatot ad a pszichózis jelenségére, Fairbairn szemléletében a pszichotikus szinttel folytatott pszichoterápiás munka elkerülhetetlen, Freud szerint azonban lehetetlen. Írásomban röviden összefoglalom azokat a pszichoanalitikus elméleteket, melyeket a pszichózis diagnosztikája, patogenezise és etiológiája, végül terápiája szempontjából lényegesnek tartok. Végül érveket hozok fel amellett, hogy miért is tarthatjuk a pszichoanalitikus megközelítést hasznosnak a pszichózisok megértésében és kezelésében. Kulcsszavak: pszichózis – szkizofrénia – melankólia – PDM