Cikkismertetés: Lucia Fattori, Cesare Secchi (2015): Két vallásos páciens egzisztenciális krízise – a hit megrázkódtatásai és az igazi szelf felszínre kerülése (International Journal of Psychoanalysis)

Absztrakt: 

Két vallásos páciens egzisztenciális krízise – a hit megrázkódtatásai és az igazi szelf felszínre kerülése. Lucia, F., Secchi, C., IJP (2015) 96: 993-1011 A vallásos hit ritkán tárgya pszichoanalitikus szemléletű esettanulmánynak. Fattori és Secchi közös írása ráadásul egzisztenciális krízissel, hitbéli megrázkódtatásokkal és az igazi szelf felszínre kerülésével is igyekszik felkelteni az olvasó figyelmét. A tanulmányban ismertetett két esetrészlet izgalmasan mutatja meg, hogy az egyéni hitrendszer hogyan ágyazódik be a személyiségbe, majd azt, hogy a hit megingása hogyan teszi billenékennyé ugyanazt a pszichés szerveződést. Eleinte elvarázsolt az esetismertetések és a hivatkozott irodalmak szuggesztivitása, később ugyanezt inkább hatásvadásznak éreztem. A megszokottnál terjengősebb írás viszont mindvégig érdekesnek, letehetetlennek bizonyult és a téma továbbgondolására késztetett.</p><p>A tanulmány meggyőzően mutatja be, hogy a hit elvesztésének krízisében – hasonlóan más traumatikus krízisállapothoz – a mindaddig belső egyensúlyt biztosító személyiségstruktúra összeomlik, és az átmenetiséggel járó üresség (tartalom-nélküliség) diffúz és szenvedtető, ezért nehezen viselhető élményének megélésére késztet. Ugyanakkor épp ez a struktúra-nélküliség teszi lehetővé (az addig háttérbe szorult) igazi szelf számára, hogy felszínre kerülhessen, és egy új, stabilabb hitrendszer részévé válhasson.</p><p>A szerzők a krízisállapotok negatív, a személyiség szétesését előidéző élményeivel párhuzamosan kiemelik a pszichés összeomlás pozitív aspektusait is, felidézve az olvasóban azt a köztudott, de mindig újként megélt tapasztalatot, hogy nem a traumatikus élmény számít, hanem az, hogy azt hogyan dolgozzuk fel, hogy tudunk-e vele mit kezdeni vagy sem. Új struktúra csak a régi időleges összeomlása révén szerveződhet: vagyis a fejlődéshez, progresszióhoz hozzátartoznak a regresszív állapotok is. A fejlődés – bár sokszor szeretnénk annak látni – nem lineáris. A terápiás folyamat során a regressziók, dezintegrációk, átmeneti pszichotikus állapotok a belső átrendeződésen túl az újrakezdést is jelezhetik, ahogy ez a tanulmányban bemutatott két, különböző integritású páciens esetében is történt. Az alábbiakban a két eset és az esetelemzések összefoglalóját olvashatják. A szerzők által hivatkozott irodalmakból szubjektív szempontok alapján válogattam.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.