Azonosulás az agresszorral a terápiás helyzetben

Absztrakt: 

Az „azonosulás az agresszorral” fogalmát nem egyformán határozta meg Anna Freud illetve Ferenczi. Anna Freud inkább a normál fejlődésben lejátszódó folyamatokat írja le, míg Ferenczi a trauma következményeire fókuszál: a bántalmazott gyermek aláveti magát a támadó akaratának, és olyanná válik, amilyenné az tenni akarja. Ezt a gondolatmenetet követve egy esetpéldán keresztül mutatom be azt a jelenséget a terápiás kapcsolatban, hogy a traumatizált páciens – akiben az azonosulás az agresszorral mechanizmusa automatizmussá vált – hogyan próbál megfelelni az agresszornak érzékelt terapeuta valós vagy vélt elvárásainak, és hogy ez milyen módon szűkíti be a terápiás teret.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.