Önéletrajzi emlékezet és narratív perspektívaváltás Ferenczinél és a mai terápiás gyakorlatban

Absztrakt: 

Cikkünkben a pszichoanalitikus ülésen megvalósuló narratív konstrukció emlékezeti folyamatait tárgyaljuk. Ezzel kapcsolatban azt szeretnénk bemutatni, hogy miként lehet a különféle emlékezeti típusok, szintek közötti mozgás, navigálás eszköze a narratív perspektívaváltás (továbbiakban: NP váltás). Vizsgálatunk másik fő kérdésfelvetése, hogy a terapeuta közbeszólásai, kérdései, intervenciói hogyan járulnak hozzá az emlékek átalakulási folyamataihoz, konkrétan: a terapeuta perspektívaváltásai hogyan befolyásolják az emlékek újraírásának folyamatát a pszichoanalitikus gyakorlatban. Kiindulópontunk Ferenczi Sándor egyik terápiás módszere, amit a Felnőttek „gyermekanalízise” című munkájában fejt ki. Ebben az írásában Ferenczi a regresszióban lévő, őt nagyapának szólító páciensének mondataira egy hirtelen ötlettől vezérelt reakciójában eljátssza a nagyapa szerepét. Írásunk második felében az analitikus ülések szövegéből vett példáinkon keresztül szemléltetjük, hogy ezt a módszert vagy ennek változatait ma is alkalmazzák gyakorló terapeuták. Példáink a Budapest Pszichoterápiás Adatbázisból valók, mely 2004 és 2006 között hangrögzített két terapeuta-páciens diád üléseit tartalmazza. A lejegyzett szövegekből öt ide illő részletet idézünk, melyeket a NP váltások szempontjából kódoltunk le. A szövegrészletek segítségével kvalitatív elemzési módszerekkel bemutatjuk, hogy milyen technikákat alkalmazva léphet be az analitikus a kliens által elmondott történetek világába azáltal, hogy befejezi a kliens mondatait, megismétli azokat, vagy egyes szám első személyben fogalmazva átveszi a kliens szerepét. Vizsgálatunkból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a narratív perspektívaváltás eszközei fontos szerepet játszanak az analitikus intervenciók megformálásában, mivel ezek a váltások lehetővé teszik a különféle emléktípusok közötti mozgást, ami az asszociációs munkára is hatással van. A Ferenczitől idézett részletben az analitikus a NP szempontjából az úgynevezett „pszeudo-diegetikus” pozícióban interveniált, ami máig gyakorlat az analitikus munkában.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.