Álomfunkciók a pszichoanalitikus irodalom tükrében

Absztrakt: 

Freud óta hatalmas pszichoanalitikus szakirodalom gyűlt fel, amelyben az álomnak újabb és újabb lehetséges funkcióit fedezik fel vagy támasztják alá. A kortárs szakirodalom sokkal inkább koncentrál az álomfunkciókra, mint az álom tartalmára. Jelen írásom elméleti hangsúlyú, amelyben az álommal foglalkozó pszichoanalitikus szakirodalmat történeti szempontból, valamint a kortárs klinikai gyakorlat szempontjából tekintem át. Igyekeztem egy klinikai szempontból jól használható vezérfonalat találni, ezért az álomfunkciók mentén tárgyalom ezt a rendkívül szerteágazó témát. Az általam áttekintett elméleti munkák, kutatások és klinikai elemzések három nagy csoportra tagolhatók az álomfunkciók szempontjából: foglalkoznak az intrapszichés funkciókkal, az álommal való terápiás munkával, illetve az interperszonális vagy kommunikációs funkciókkal. Az egyes alcsoportokban általam tárgyalt, elkülönített funkciók a valóságban nem szétválaszthatók, összefonódva működnek. A terapeuta figyelme azonban aktuálisan ráirányulhat valamely számára kiemelkedő funkcióra. A széles körű merítésből kiemelem a kortárs pszichoanalitikus szerzőt, Mathyst, aki az álomdialógus folyamatában komplexen szemléli a különféle álomfunkciókat, amelyek egy terápiás órán akár egyszerre is jelen lehetnek.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.