A tárgykontúr viszontagságai az interszubjektív kapcsolati térben

Absztrakt: 

Tanulmányomban azt kívánom vizsgálni, hogy az interszubjektív térben hogyan alakulnak az analizált belső tárgyainak kontúrjai a tárgykapcsolat-elmélet értelmében, azaz a páciens narratívájának mely szereplői nyernek erős kontúrt és melyek határai mosódnak el vagy maradnak kontúrhiányosak, valamint melyek tűnnek elő a pszichoanalitikus munka folyamán. Szeretném kideríteni, hogy egyfelől a tárgy-kontúr, illetve annak
hiánya miként jelzik a személyiség szerveződési módját, mennyiben utalnak a korai kapcsolat működésmódjára, milyen kapcsolati mintázatokat hoznak létre, s hogyan fedezhetők fel általuk az analizált határkezelési módjai. Másfelől azt kívánom követni, hogy a tárgy-kontúr, vagy a kontúr-hiány milyen áttételi folyamatokat indítanak el a pszichoanalízis / analitikus pszichoterápia szereplői között. Tapasztalataim szerint az összetapadás, a megmutatás és elrejtés, valamint a szenvedély, sőt a közöny dinamikája is leképeződik egyes analitikus párosok viszonyában, és alakot ölt egy-egy analitikus páros tudattalan interszubjektivitásában, amelyet Ogden (2004) analitikus harmadiknak nevez. Ebben az interszubjektív kontextusban kívánom a tárgy-kontúr kérdését megvitatni analitikus esetrészletek – vignetták – elemzése segítségével.

A teljes tanulmány csak előfizetők számára olvasható! Az előfizetéshez regisztráció és bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés után elő lehet fizetni azonnal online Paypal számláról vagy az alábbi megrendelőlap kitöltésével, átutalással. Utóbbi esetben meg kell várni, hogy az adminisztrátorunk aktiválja az előfizetést és csak utána lehet, bejelentkezés után olvasni az online tartalmakat. Az adminisztrátorral közvetlenül ide kattintva vehető fel a kapcsolat.